Items where Subject is "Islamic education"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 54.

Article

Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Implementation of da'wah by teachers teaching basic Islamic knowledge to converts (KFAM) in Selangor / Raba’ahadawiah Ahmad@Yunus, Ezani Yaacob and Amiratul Munirah Yahaya. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Muslim Preacher’s persuasive strategy in da’wah communication to indigenous people (Orang Asli) in Selangor / Zulkefli Aini...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2006-9617

Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

Penguasaan Suku Kata Tertutup (SKT) tulisan jawi dalam kalangan murid tahun tiga / Azman Che Mat, Siti Athirah Mohd Anwar and Azarudin Awang. (2021) Borneo Akademika, 5 (2). pp. 33-46.

Konsep dan falsafah Pendidikan Islam / Halipah Hamzah. (2006) Jurnal CITU, 2 (1). pp. 15-26. ISSN 1823-6146

Sumber bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pendidikan Islam Sekolah Bestari / Mohd Faeez Ilias ... [et al.]. (2016) e-Academia Journal, 5 (2). pp. 106-114. ISSN 2289 - 6589

Historiography of the establishment of the tahfiz plus program at Universiti Teknologi MARA based on the ADDIE model / Najahudin Lateh, Muhamad Rahimi Osman and Ghafarullahhuddin Din. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Mengukur keberkesanan kelas pendidikan mualaf: kemahiran guru dan kesan program mentor melalui pendekatan kaunseling dan motivasi / Mohd Afandi Mat Rani … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

A review of religious education in Malaysia and Thailand / Nor Tasik Misbahrudin, Abd Halim Mohd Noor and Chanchai Rittiruam. (2021) Advances in Business Research International Journal, 7 (2): 13. pp. 138-144. ISSN 2462- 1838

Penjanaan hasil wakaf menerusi kaedah ijarah dalam kelestarian sekolah tahfiz swasta di Malaysia / Noor Syahidah Mohamad Akhir ...[et al.]. (2021) Voice of Academia (VOA), 17 (2). pp. 199-209. ISSN 2682-7840

Kajian tahap penghayatan solat fardu dan faktor pelaksanaannya dalam kalangan mahasiswa UiTM Shah Alam / Siti Khurshiah Mohd Mansor, Syuhaida Idha Abd Rahim and Nur Hidayah Zainal. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 20. pp. 79-98. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Demokrasi pendidikan dalam sistem pengajian di institusi pondok : pelaksanaan dan amalan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 119-130. ISSN 2550-214X

Kefahaman pelajar sekolah agama terpilih di Selangor terhadap doktrin syiah / Mukhamad Khafiz Abdul Basir ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 145-150. ISSN 2550-214X

Tahap perancangan pengajaran menerusi pengintergrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Malaysia / Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus Kassim. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 84-105. ISSN 0128-0902

Ceramah: merdeka dunia, merdeka akhirat / Sazlina Saleh. (2022) Buletin IQRA'. (In Press)

The principles of Islamic education according to Abdul Rahman AlNahlawi in 'Usūl Al-Tarbiyah Al-Islămiyyah wa Asălībuha Fi Al Bayt wa Al Madrasah wa Al Mujtama' / Artini Timbang. (2020) Academic Journal of Business and Social Sciences (AJoBSS), 4 (2). pp. 1-19. ISSN 2590-440X

Inovasi i-think menurut perspektif guru inovatif pendidikan islam / Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak and Mohd Isa Hamzah. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 115-129. ISSN E-ISSN :0128-0902

Modernizing education system in Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2020) Jurnal Intelek, 15 (1). pp. 40-47. ISSN 2682-9223

Kaedah terjemahan kata kerja dalam al-quran: analisis surah al-baqarah dalam tafsir nur al-ihsan / Mohd Fahimi Zakaria. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 131-150. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Empowering ulul albab teacher trainees through qei module training / Zulkarnin Zakaria. (2020) Gading Journal for Social Sciences, 23 (1). pp. 46-50. ISSN e-ISSN: 2600 - 7568

Book Section

Performance measurement framework for private tahfiz schools in Malaysia: the regulators and operators perspective / Mohd Yassir Jaaffar … [et al.]. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF), Alor Gajah, p. 89.

Jom Solat-iVAK: an interactive android mobile application in learning wudhu and salah for children with learning disabilities / Nur Anati Nabilah Mat Husin and Nurulhuda Zainuddin. (2022) In: International Jasin Multimedia & Computer Science Invention and Innovation Exhibition (i-JaMCSIIX 2022). Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Kampus Jasin, Melaka, pp. 20-23. ISBN 9789671533703 (Submitted)

A review of literature on Tahfiz Institutions / Nor Tasik Misba and Abd Halim Mohd. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF), Alor Gajah, p. 19.

Proposals for an Islamic art program: (A case study) - Faculty of Arts & Media University of Tripoli, Libya / Salaheddin Mansur S. Zagruna. (2018) In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 18 (18). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Pendidikan berteraskan ulul albab dalam membangun generasi Muslim yang cemerlang, berpengetahuan dan berakhlak / Ab. Halim Tamuri. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, pp. 1-7. ISBN 978-967-2846-07-9

Amalan kreativiti Rasulullah SAW dalam pendidikan Islam berdasarkan analisis hadis dan sirah nabawiyah / Tengku Nor Husna Tengku Jamil … [et al.]. (2012) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 63. ISBN 978-967-2846-07-9

Monograph

Transkrip wawancara bersama Ustaz Ghazali Bin Isa pengurus Pondok Hidayah / Siti Nor Arifah Abo Halim and Tengku Alia Edira Tn Md Azahan. (2019) Oral History Report. Perpustakaan Tengku Anis. (Submitted)

The importance of library Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Apium), Nilam Puri, Kota Bharu Kelantan in contributing knowledge to the community / Mohd Raif Masaud. (2013) Industrial Training. Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, Kota Bharu. (Submitted)

Conference or Workshop Item

Application of fire safety at informal Islamic schools / Nur Syahirah Aznan and Mohd Zaki Shamsudin. (2018) In: 3rd Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2018 (USBET2018), September 2018, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

The students’ satisfaction towards school facilities at tahfiz schools / Nur Alia Ishak and Suwaibatul Islamiah Abdulahsani. (2018) In: 3rd Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2018 (USBET2018), September 2018, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

Penggunaan kata kerja kini dalam Al-Quran dari sudut masa / Abd Rahman Jamaan. (2012) In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

Fiqah siber: Panduan, adab dan etika di dalam dunia maklumat / Mohd Ikhsan Md Raus …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Kefahaman dan amalan dalam berakidah: Kajian terhadap pelajar diploma semester akhir, UiTM Pahang / Asjad Mohamed …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Islamisasi di Alam Melayu : kesan dan pengaruh dalam aspek pendidikan / Suliah Mohd Aris ... [et al.]. (2015) In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

Interactive learning in islamic education using FROG VLE: readiness and proficiency of teachers / Mohd Faiz Mohd Baharan, Mohd Nor Mamat and Zawawi Temyati. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan. (Unpublished)

Research and educational system of Islamic world in the globalisation era / Hasan Noorbakhsh. (2010) In: ICOPS 2010 : International Conference on Public Polices & Social Sciences : E-Proceedings, 26 to 27 May 2010, SP Inn Hotel, Sungai Petani Kedah, Malaysia.

Thesis

Asas-asas tarannum al Quran: kes studi surah al Fatihah / Nurulhamimi Abdul Rahman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Factors influencing wasiyyah practice among muslims: a study at Kampung Delek Klang, Selangor / Mohamad Hafeez Ibrahim. (2018) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Learning tajweed for children using scaffolding approach / Noor ' Atiqah Che Juhari. (2008) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

The interactive of Pendidikan Islam courseware using ADDIE method / Mohammad Faris Che Ya. (2015) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka.

Development of android application: Islamic learning for children / Nik Nor Nabila Nik Ismail. (2014) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analisis praktis kaedah halaqah dalam pendidikan di Institusi Pengajian Pondok Negeri Kelantan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (2019) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Student Project

Proposed interior design scheme of education centre for Jemaah Islah Malaysia (JIM) at lot G-123A, Jalan Prima Sg.5, Prima Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor / Nor Aliah Azizah. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Peranan institusi pondok dalam pendidikan masyarakat kajian di Pondok Pasir Tumboh, Kota Bharu, Kelantan / Norizam@Nor Risham Ismail … [et al.]. (1996) [Student Project] (Submitted)

Kajian lemah kefahaman tauhid imlikassi terhadap sikap tenaga manusia dalam sektor pekerja / Nurain Nazirah Mohamad Razi …[et al.]. (2021) [Student Project] (Submitted)

Perbincangan tentang Awlawiyyat dalam pengurusan islam: kajian terhadap pengurusan harta individu / Muhammad Afiq Fahmi Mohd Azlan, Nik Muhammad Akmal Aqil Nik Ibrahim and Mohammad Ammar Ismail. (2021) [Student Project] (Submitted)

Peranan syura dalam pengurusan islam kajian terhadap ahli syura bukan islam sebagai pemimpin / Nur Alia Umairah Omar, Nor Aliya Aunie Mohd Noor and Che Nur Athirah Che Deris. (2021) [Student Project] (Submitted)

Maqasid Syariah menjadi asas kepada pengurusan tumpuan zakat (Pengurusan Lembaga Zakat Selangor) / Nur Syasya Rohatan, Nadia Ayuni Mohd Ruslan and Nur Syaza Athirah Zulkifli. (2021) [Student Project] (Submitted)

The difference Syariah learning methodology between ACIS students in UiTM Puncak Alam and Pondok school / Nurul Atirah Shaiful Rahim. (2019) [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

Centra Islamic Illusory Studies Sdn. Bhd / Rosnani Awang Teh ... [et al.]. (1999) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

Kajian program takmir: pelaksanaan dan keberkesanan di masjid, Daerah Alor Gajah, Melaka / Affendi Ismail...[et.al]. (2001) [Research Reports] (Unpublished)

Persepsi ibu bapa terhadap Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR): kajian kes di negeri Kedah / Zulkafli Mohd Yusof …[et al.]. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

Pendidikan islam secara informal: kajian terhadap penglibatan belia dalam aktiviti keagamaan di negeri Melaka / Tutasting @ Rawi Nordin, Hasan Bahrom dan Abdul Hadi Mohd Salleh. (2002) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Sat Jul 20 03:24:51 2024 UTC.