Items where Subject is "Islamic education"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | H | I | J | L | M | N | O | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 54.

A

Pelaksanaan Pendidikan Islam Era Revolusi Industri 4.0 di Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Melaka / Norafifah Ab Hamid … [et al.]. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (1). pp. 171-193. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Asas-asas tarannum al Quran: kes studi surah al Fatihah / Nurulhamimi Abdul Rahman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Transkrip wawancara bersama Ustaz Ghazali Bin Isa pengurus Pondok Hidayah / Siti Nor Arifah Abo Halim and Tengku Alia Edira Tn Md Azahan. (2019) Oral History Report. Perpustakaan Tengku Anis. (Submitted)

Factors influencing wasiyyah practice among muslims: a study at Kampung Delek Klang, Selangor / Mohamad Hafeez Ibrahim. (2018) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Implementation of da'wah by teachers teaching basic Islamic knowledge to converts (KFAM) in Selangor / Raba’ahadawiah Ahmad@Yunus, Ezani Yaacob and Amiratul Munirah Yahaya. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Muslim Preacher’s persuasive strategy in da’wah communication to indigenous people (Orang Asli) in Selangor / Zulkefli Aini...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2006-9617

Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

Centra Islamic Illusory Studies Sdn. Bhd / Rosnani Awang Teh ... [et al.]. (1999) [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Proposed interior design scheme of education centre for Jemaah Islah Malaysia (JIM) at lot G-123A, Jalan Prima Sg.5, Prima Seri Gombak, 68100 Batu Caves, Selangor / Nor Aliah Azizah. (2012) [Student Project] (Unpublished)

Application of fire safety at informal Islamic schools / Nur Syahirah Aznan and Mohd Zaki Shamsudin. (2018) In: 3rd Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2018 (USBET2018), September 2018, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

C

Learning tajweed for children using scaffolding approach / Noor ' Atiqah Che Juhari. (2008) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Penguasaan Suku Kata Tertutup (SKT) tulisan jawi dalam kalangan murid tahun tiga / Azman Che Mat, Siti Athirah Mohd Anwar and Azarudin Awang. (2021) Borneo Akademika, 5 (2). pp. 33-46.

The interactive of Pendidikan Islam courseware using ADDIE method / Mohammad Faris Che Ya. (2015) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka.

H

Konsep dan falsafah Pendidikan Islam / Halipah Hamzah. (2006) Jurnal CITU, 2 (1). pp. 15-26. ISSN 1823-6146

I

Sumber bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pendidikan Islam Sekolah Bestari / Mohd Faeez Ilias ... [et al.]. (2016) e-Academia Journal, 5 (2). pp. 106-114. ISSN 2289 - 6589

The students’ satisfaction towards school facilities at tahfiz schools / Nur Alia Ishak and Suwaibatul Islamiah Abdulahsani. (2018) In: 3rd Undergraduate Seminar on Built Environment and Technology 2018 (USBET2018), September 2018, Universiti Teknologi Mara Perak Branch.

Kajian program takmir: pelaksanaan dan keberkesanan di masjid, Daerah Alor Gajah, Melaka / Affendi Ismail...[et.al]. (2001) [Research Reports] (Unpublished)

Peranan institusi pondok dalam pendidikan masyarakat kajian di Pondok Pasir Tumboh, Kota Bharu, Kelantan / Norizam@Nor Risham Ismail … [et al.]. (1996) [Student Project] (Submitted)

J

Performance measurement framework for private tahfiz schools in Malaysia: the regulators and operators perspective / Mohd Yassir Jaaffar … [et al.]. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF), Alor Gajah, p. 89.

Penggunaan kata kerja kini dalam Al-Quran dari sudut masa / Abd Rahman Jamaan. (2012) In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

L

Historiography of the establishment of the tahfiz plus program at Universiti Teknologi MARA based on the ADDIE model / Najahudin Lateh, Muhamad Rahimi Osman and Ghafarullahhuddin Din. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

M

The importance of library Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (Apium), Nilam Puri, Kota Bharu Kelantan in contributing knowledge to the community / Mohd Raif Masaud. (2013) Industrial Training. Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, Kota Bharu. (Submitted)

Jom Solat-iVAK: an interactive android mobile application in learning wudhu and salah for children with learning disabilities / Nur Anati Nabilah Mat Husin and Nurulhuda Zainuddin. (2022) In: International Jasin Multimedia & Computer Science Invention and Innovation Exhibition (i-JaMCSIIX 2022). Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Kampus Jasin, Melaka, pp. 20-23. ISBN 9789671533703 (Submitted)

Mengukur keberkesanan kelas pendidikan mualaf: kemahiran guru dan kesan program mentor melalui pendekatan kaunseling dan motivasi / Mohd Afandi Mat Rani … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Fiqah siber: Panduan, adab dan etika di dalam dunia maklumat / Mohd Ikhsan Md Raus …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

A review of literature on Tahfiz Institutions / Nor Tasik Misba and Abd Halim Mohd. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF), Alor Gajah, p. 19.

A review of religious education in Malaysia and Thailand / Nor Tasik Misbahrudin, Abd Halim Mohd Noor and Chanchai Rittiruam. (2021) Advances in Business Research International Journal, 7 (2): 13. pp. 138-144. ISSN 2462- 1838

Penjanaan hasil wakaf menerusi kaedah ijarah dalam kelestarian sekolah tahfiz swasta di Malaysia / Noor Syahidah Mohamad Akhir ...[et al.]. (2021) Voice of Academia (VOA), 17 (2). pp. 199-209. ISSN 2682-7840

Kajian lemah kefahaman tauhid imlikassi terhadap sikap tenaga manusia dalam sektor pekerja / Nurain Nazirah Mohamad Razi …[et al.]. (2021) [Student Project] (Submitted)

Kefahaman dan amalan dalam berakidah: Kajian terhadap pelajar diploma semester akhir, UiTM Pahang / Asjad Mohamed …[et al.]. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Islamisasi di Alam Melayu : kesan dan pengaruh dalam aspek pendidikan / Suliah Mohd Aris ... [et al.]. (2015) In: ICOMHAC2015 eproceedings, 16-17 Disember 2015, Century Helang Hotel, Pulau Langkawi.

Perbincangan tentang Awlawiyyat dalam pengurusan islam: kajian terhadap pengurusan harta individu / Muhammad Afiq Fahmi Mohd Azlan, Nik Muhammad Akmal Aqil Nik Ibrahim and Mohammad Ammar Ismail. (2021) [Student Project] (Submitted)

Interactive learning in islamic education using FROG VLE: readiness and proficiency of teachers / Mohd Faiz Mohd Baharan, Mohd Nor Mamat and Zawawi Temyati. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan. (Unpublished)

Kajian tahap penghayatan solat fardu dan faktor pelaksanaannya dalam kalangan mahasiswa UiTM Shah Alam / Siti Khurshiah Mohd Mansor, Syuhaida Idha Abd Rahim and Nur Hidayah Zainal. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 20. pp. 79-98. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Persepsi ibu bapa terhadap Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR): kajian kes di negeri Kedah / Zulkafli Mohd Yusof …[et al.]. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

Demokrasi pendidikan dalam sistem pengajian di institusi pondok : pelaksanaan dan amalan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 119-130. ISSN 2550-214X

Kefahaman pelajar sekolah agama terpilih di Selangor terhadap doktrin syiah / Mukhamad Khafiz Abdul Basir ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 145-150. ISSN 2550-214X

N

Development of android application: Islamic learning for children / Nik Nor Nabila Nik Ismail. (2014) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Research and educational system of Islamic world in the globalisation era / Hasan Noorbakhsh. (2010) In: ICOPS 2010 : International Conference on Public Polices & Social Sciences : E-Proceedings, 26 to 27 May 2010, SP Inn Hotel, Sungai Petani Kedah, Malaysia.

Pendidikan islam secara informal: kajian terhadap penglibatan belia dalam aktiviti keagamaan di negeri Melaka / Tutasting @ Rawi Nordin, Hasan Bahrom dan Abdul Hadi Mohd Salleh. (2002) [Research Reports] (Unpublished)

O

Peranan syura dalam pengurusan islam kajian terhadap ahli syura bukan islam sebagai pemimpin / Nur Alia Umairah Omar, Nor Aliya Aunie Mohd Noor and Che Nur Athirah Che Deris. (2021) [Student Project] (Submitted)

Tahap perancangan pengajaran menerusi pengintergrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Malaysia / Mohd Syaubari Othman dan Ahmad Yunus Kassim. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 84-105. ISSN 0128-0902

R

Maqasid Syariah menjadi asas kepada pengurusan tumpuan zakat (Pengurusan Lembaga Zakat Selangor) / Nur Syasya Rohatan, Nadia Ayuni Mohd Ruslan and Nur Syaza Athirah Zulkifli. (2021) [Student Project] (Submitted)

S

Proposals for an Islamic art program: (A case study) - Faculty of Arts & Media University of Tripoli, Libya / Salaheddin Mansur S. Zagruna. (2018) In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 18 (18). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Ceramah: merdeka dunia, merdeka akhirat / Sazlina Saleh. (2022) Buletin IQRA'. (In Press)

The difference Syariah learning methodology between ACIS students in UiTM Puncak Alam and Pondok school / Nurul Atirah Shaiful Rahim. (2019) [Student Project] (Unpublished)

T

Pendidikan berteraskan ulul albab dalam membangun generasi Muslim yang cemerlang, berpengetahuan dan berakhlak / Ab. Halim Tamuri. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, pp. 1-7. ISBN 978-967-2846-07-9

Amalan kreativiti Rasulullah SAW dalam pendidikan Islam berdasarkan analisis hadis dan sirah nabawiyah / Tengku Nor Husna Tengku Jamil … [et al.]. (2012) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 63. ISBN 978-967-2846-07-9

The principles of Islamic education according to Abdul Rahman AlNahlawi in 'Usūl Al-Tarbiyah Al-Islămiyyah wa Asălībuha Fi Al Bayt wa Al Madrasah wa Al Mujtama' / Artini Timbang. (2020) Academic Journal of Business and Social Sciences (AJoBSS), 4 (2). pp. 1-19. ISSN 2590-440X

W

Inovasi i-think menurut perspektif guru inovatif pendidikan islam / Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak and Mohd Isa Hamzah. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 115-129. ISSN E-ISSN :0128-0902

Z

Analisis praktis kaedah halaqah dalam pendidikan di Institusi Pengajian Pondok Negeri Kelantan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin. (2019) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Modernizing education system in Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2020) Jurnal Intelek, 15 (1). pp. 40-47. ISSN 2682-9223

Kaedah terjemahan kata kerja dalam al-quran: analisis surah al-baqarah dalam tafsir nur al-ihsan / Mohd Fahimi Zakaria. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 131-150. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Empowering ulul albab teacher trainees through qei module training / Zulkarnin Zakaria. (2020) Gading Journal for Social Sciences, 23 (1). pp. 46-50. ISSN e-ISSN: 2600 - 7568

This list was generated on Sun Jul 21 07:23:31 2024 UTC.