Browse by Document Language

Number of items: 72.

Article

(2011) Pendidikan kesihatan dan jasmani: satu pernyataan konsensus sejagat baru / Christopher R. Edginton, Ming-kai Chin and Eng Hoe Wee. Malaysian Journal of Sport Science and Recreation, 7 (1). pp. 65-81. ISSN 1823-3198

(2011) Faktor-faktor kesedaran terhadap perpustakaan digital di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia / Razilan A. Kadir … [et al.]. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1 (2011). pp. 103-119. ISSN 2231-7104

(2011) Aplikasi elemen pemikiran saintifik dalam pengajian syariah : satu pendekatan / Rahimin Affandi Abd Rahim … [et al.]. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 121-136. ISSN 2231-7104

(2011) Dato' Haji Sidek Haji Jamil / Nurul Nadrah Abdul Kader, Nur Shahidah Mohamad Ali and Siti Hajar Mat Arsat. TINTA (20). pp. 31-42. ISSN 0127-5100

(2011) Penilaian tahap kesedaran, keberkesanan dan pematuhan terhadap peraturan penggunaan komputer: kajian kes di Universiti Utara Malaysia / Nor Aziah Abdul Rahman and Abdul Manaf Bohari. Jurnal Intelek, 6 (2). pp. 158-167. ISSN 2682-9223

(2011) Dr. Wan Ali Wan Mamat / Azilah Zainal Abidin @ Ahmad and Norhayatimah Jamil. TINTA (20). pp. 18-25. ISSN 0127-5100

(2011) Pengurusan rekod dan undang-undang / Abdul Rahman Ahmad, Khairul Mizan Taib and Ahmad Nazri Mansor. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 63-74. ISSN 2231-7104

(2011) Kaedah berinteraksi dengan Al- Sunnah yang bertentangan dengan realiti semasa berdasarkan prinsip Dr. Yusuf Al-Qaradawi / Jamalia Aurani, Wan Naimah Wan Daud, Ahmad Termizi Lateh, Noor Azura Zainuddin. Jurnal Intelek, 6 (2). pp. 177-186. ISSN 2682-9223

(2011) Pendidikan pelbagai budaya untuk merealisasikan negara bangsa '1 Malaysia': Perspektif Islam dan Barat / Zulkifli Dahalan and Hazri Jamil. Esteem Academic Journal, 7 (2). pp. 1-18. ISSN 1675-7939

(2011) Perpustakaan pemangkin peradaban di dunia barat dan Melayu : dulu, kini dan kelak / Ding Choo Ming. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 13-26. ISSN 2231-7104

(2011) Perpustakaan pemangkin peradaban / Abu Hassan Hasbullah. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 1-12. ISSN 2231-7104

(2011) Pengurusan kalbu pemangkin pengukuhan modal insan / Aliza Ismail and Zuraidi Zainol Abidin. TINTA (20). pp. 79-86. ISSN 0127-5100

(2011) Perkembangan dan cabaran Fakulti Pengurusan Maklumat, Universiti Teknologi MARA (UiTM) dalam pendidikan dan latihan pustakawan dan profesional maklumat / Adnan Jamaludin dan Shamsul Kamal Wan Fakeh. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 27-36. ISSN 2231-7104

(2011) Dato' Hussamuddin Yaacub / Hartini Jubidi and Noor Faezah Hasan. TINTA (20). pp. 49-52. ISSN 0127-5100

(2011) Panduan mengurus ruang penyimpanan pusat rekod / Hanis Diyana Kamarudin … [et al.]. TINTA (20). pp. 87-96. ISSN 0127-5100

(2011) Kepimpinan orang bukan Islam dalam kerajaan Islam menurut perspektif Fiqh / Mohd. Hapiz Mahaiyadin and Roshaimizam Suhaimi. Esteem Academic Journal, 7 (2). pp. 53-79. ISSN 1675-7939

(2011) Pengurusan risiko dalam pengurusan rekod elektronik / Azman Mat Isa and Aliza Ismail. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 75-90. ISSN 2231-7104

(2011) Dr. Zurinah Hassan / Norsalwa Mat Isa and Wan Nurul Hazira W. Mahmood. TINTA (20). pp. 53-58. ISSN 0127-5100

(2011) Kajian penjanaan sisa pepejal dan tahap kesedaran penduduk terhadap kitar semula di seluruh negeri Perlis / Masyitah Md Nujid, Nurjuhanah Juhari and Juliana Martin. Jurnal Intelek, 6 (1). pp. 123-131. ISSN 2231-7716

(2011) Kompetensi untuk profesional maklumat di zaman masyarakat bermaklumat / Ahmad Azman Mohamad Ramli. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 137-146. ISSN 2231-7104

(2011) Tujuh sikap terpuji pekerja yang cemerlang : suatu perbincangan yang berdasarkan pengalaman kerja / Ahmad Azman Mohamad Ramli. TINTA (20). pp. 97-120. ISSN 0127-5100

(2011) Barisan Nasional di ruang maya: Isu-isu Berbangkit di Facebook menjelang Pilihan Raya Umum ke-13 / Badrul Azmier Mohamed @ Bakar ...[et al.]. Voice of Academia (VOA), 6 (2). pp. 191-204. ISSN 1985-5079

(2011) Dato' Zawiah Baba / Nor Adilah Mohd Noor Aimi and Khuzairiah Shaari. TINTA (20). pp. 26-30. ISSN 0127-5100

(2011) Perkhidmatan maklumat atas talian melalui aplikasi web 2.0 / Zulkefli Mohd Yusop, Yamin Kamis and Hasnah Hashim. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 91-102. ISSN 2231-7104

(2011) Nilai hormat di kalangan pelajar UiTM Perlis terhadap pensyarah (dari perspektif pensyarah) / Surina Nayan ...[et.al.]. Jurnal Intelek, 6 (1). ISSN 2231-7716

(2011) Datin Paduka Shahaneem Hanoum N. N. Dadameah / Noor Eliani Noor Rawi and Siti Syazwana Che Said. TINTA (20). pp. 43-48. ISSN 0127-5100

(2011) Mengoptimumkan sistem anaerobik pada Reaktor Anaerobik Sesekat (ABR) untuk menghasilkan biogas dari sisa organik menggunakan perisian SuperPro Designer® / Zulhafizal Othman et al. Jurnal Intelek, 6 (2). ISSN 2682-9223

(2011) Prof. Madya Fuziah Mohd. Nadzar / Aida Hafizza Sabtu and Nurul Nabilah Ibrahim. TINTA (20). pp. 5-17. ISSN 0127-5100

(2011) Keberkesanan institusi masjid dalam penyebaran ilmu dan maklumat : satu kajian kes / Rosnita Sahrani, Imilia Ibrahim dan Valentino Abu Bakar. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 45-52. ISSN 2231-7104

(2011) Kredibiliti maklumat digital dari internet / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 37-44. ISSN 2231-7104

(2011) Profesor Dato' Dr. Hj. Raja Abdullah Raja Yaacob / Muhamad Fahmi Shamsi and Nurul Syuhaida Azmi. TINTA (20). pp. 1-4. ISSN 0127-5100

(2011) Keterpesonaan terhadap perpustakaan : belajar dari catatan sejarah / Shaharom TM Sulaiman and Wan Ab. Kadir Wan Dollah. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 147-149. ISSN 2231-7104

(2011) Ibn Al-Athir Al-Jazari dan sumbangannya dalam ilmu gharib Al-Hadith / Siti Aisyah Yusof…[et al.]. Voice of Academia (VOA), 6 (2). pp. 205-221. ISSN 1985-5079

(2011) Epistimologi ilmu dalam Islam : asas falsafah pengurusan ilmu dan maklumat / Yaacob Yusoff Awang and Mohd Zafian Mohd Zawawi. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 1. pp. 53-62. ISSN 2231-7104

Monograph

(2011) Laporan program "Karnival Ilmu & Maklumat 1Malaysia" / UiTM Puncak Perdana. Bulletin. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam.

(2011) Wahana Lestari: Bil.4 2011 / Perpustakaan Tun Dr. Ismail Cawangan Johor, UiTM Johor. Bulletin. Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Johor, Johor.

Conference or Workshop Item

(2011) Penambahbaikkan sistem pengurusan fail jabatan menggunakan hasil inovasi CFMS / Mohd Norafizal Abd Aziz … [et al.]. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Produk ekopelancongan negeri Pahang / Mashita Abdul Jabar and Faizan Abd Jabar. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Kesan amalan dan status kesihatan terhadap kemurungan di kalangan warga tua lelaki di Semenanjung Malaysia / Saharani Abdul Rashid, Mazura Mokhtar and Adzmel Mahmud. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Kepercayaan terhadap kebolehan diri menjalankan penyelidikan di kalangan pensyarah UiTM Pahang / Zuria Akmal Saad and Abd. Razak Said. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam penggunaan interaktif video demonstrasi makmal di Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Pahang / Mohd Fairuz Bachok, Mohd Syahrul Hisyam Mohd Sani and Fadhluhartini Muftah. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Kreativiti pensyarah melalui aplikasi teknik-teknik PowerPoint untuk tujuan pengajaran / Faizan Hj Abd Jabar … [et al.]. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Sensor piezoelektrik hablur kuartza untuk mengesan sebatian organik meruap / Ruziana Mohamed, Muhamad Mat Salleh and Muhammad Yahaya. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Pengaruh gaya kreatif pengajaran dan pembelajaran terhadap perkembangan potensi diri dan kecemerlangan akademik pelajar MDAB / Norhapizah Mohd Burhan and Roslilee Ab Halim. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Perkembangan kaedah analisis hidrokarbon aromatik polisiklik dalam air di kawasan industri Negeri Sembilan / Siti Norhafiza Mohd Khazaai. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Transformasi dan pengukuhan penyelidikan dan penulisan di Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang melalui pengalaman di Universiti Malaysia Sabah / Muzamil Mustaffa. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Menilai keberkesanan program pemantapan akademik pelajar (PAP) bagi para pelajar ijazah sarjana muda pengurusan sistem pejabat (OM221), UiTM Pahang / Abd Razak Said and Naliza Solat. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Niat menceburi bidang keusahawanan di kalangan siswa jurusan perniagaan dan bukan perniagaan / Norulhuda Tajuddin … [et al.]. In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2011, 6-7 Disember 2011, Universiti Teknologi MARA Pahang.

(2011) Amanat Tahun 2011 : “Get More With Less” Pengukuhan Pengurusan Kewangan ‘Lean’ Ke Arah Menjuarai Kecemerlangan Universiti / Sanip Wahid. In: Amanat Tahun Baru, 28 Februari 2011. (Unpublished)

Book

Abu Bakar, Sahol Hamid (YBhg. Dato’ Profesor Ir Dr) (2011) Amanat Naib Canselor UiTM : Dewan Agong Tuanku Canselor 2011 : 10 Februari 2011 / Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar. Jabatan Komunikasi Korporat (UiTM), Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2011) Special Edition to Commemorate The Conferment Of Honorary Doctor of Science to Prof Atta Ur-Rahman, FRS in conjunction with UiTM's 75th Convocation : Dewan Agong Tuanku Canselor : 20 October 2011 / Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam.

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2011) Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-74 : 12-22 Mei 2011 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM (2011) Teks Ucapan Sempena Istiadat Konvokesyen UiTM ke-75 : 20-31 Oktober 2011 : Dewan Agong Tuanku Canselor, UiTM / Jabatan Komunikasi Korporat. Jabatan Komunikasi Korporat, UiTM, Shah Alam. (Unpublished)

Student Project

(2011) Mempertingkatkan dan mencadangkan kemudahan awam di Bandar Pasir Mas, Kelantan / Syafiq Mat Nawi. [Student Project] (Unpublished)

(2011) Penilaian tahap keberkesanan program publisiti dalam penyediaan draf rancangan tempatan daerah Temerloh, Maran, dan Jerantut Pahang / Norshahidayah Sulaiman dan Zurina Mohd Sadali. [Student Project] (Unpublished)

(2011) Meningkatkan imej Bukit Larut sebagai destinasi pelancongan tanah tinggi di Taiping / Ahmad Hafif Shahraman and Mohammad Fauzli Abdul Razak. [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

(2011) Peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam : kajian di negeri Perak / Paiz Hassan, Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin and Ahmad Fauzee Abdullah. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Kajian pengkomputeran sistem penilaian kepuasan bekerja kakitangan / Khairul Nizam Abd Halim, Noor Suriana Abu Bakar and Siti Nurbaya Ismail. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Stail kepimpinan jurulatih aktiviti luar dengan tahap motivasi pelajar / Muhamad Fauzan Hassan, Syed Shahbudin Syed Omar and Raja Mohd Firhad Raja Azidin. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Keberkesanan penggunaan hot potatoes untuk penambahbaikan kesilapan sintaksis dalam pembelajaran bahasa mandarin di kalangan pelajar-pelajar Melayu / Lee Chai Chuen dan Goh Ying Soon. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Pusat Sumber Sekolah sebagai ejen kecemerlangan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM): kajian ke atas pelajar baru sesi Julai-November 2010, UiTM, Johor / Nor Diana Abd Rahman, Nor Ezan Omar and Zailani Shafie. [Research Reports] (Submitted)

(2011) Kecemerlangan mahasiswa ke arah pembangunan modal insan: satu kajian kes / Nor Azlina Abd. Wahab, Husnul Rita Aris dan Noraini Ismail. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Kajian karyawan seni khat Terengganu / Azman Che Mat, Azarudin Awang and Ghani Ismail. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Tahap kesedaran remaja bermasalah akan keprihatinan ibubapa / penjaga terhadap salah laku anak remaja mereka / Hasnizawati Hashim … [et al.]. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Satu kajian mengenai tahap kesedaran dan pemahaman pelajar IPT di Melaka terhadap perlaksanaan konsep 1Malaysia / Nor Suhaiza Md Khalid, Zarina Mohd Zain dan Farah Adilla Abd Rahman. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Persepsi remaja terhadap institusi masjid : perbandingan antara remaja bandar dan luar bandar di Negeri Selangor / Mahfuzah Mohammed Zabidi, Nurul Himmah Kassan and Abd Shukor Mohd Ali. [Research Reports] (Submitted)

(2011) Perspektif pelajar-pelajar UiTM ( Saudara Kita) terhadap Asas-Asas Fardhu Ain / Mohamad Zaid Mohd Zin … [et.al.]. [Research Reports]

(2011) Produk makanan halal : amalan kepenggunaan masyarakat Islam di Shah Alam / Zakiah Samori, Amal Hayati Ishak and Nurul Himmah Kassan. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran zakat pendapatan di kalangan warga pendidik: satu kajian di Parlimen Segamat / Dziauddin Sharif, Md Saufi Abdul Hamid dan Ahmad Che Yaacob. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Penguasaan pelajar terhadap pengajian ilmu Balaghah (retorik) Arab: kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) di Negeri Melaka / Anuar Sopian and Fakrulnizam Jafri. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Pengaruh kepimpinan pengetua terhadap motivasi kerja guru / Norhayati Yaacob dan Ariza Yaacob. [Research Reports] (Unpublished)

(2011) Gaya hidup sihat melalui pemakanan: kajian terhadap penulisan ulama-ulama nusantara dalam Kitab Jawi / Dr. Mohd Asmadi Yakob , Prof. Madya Zakaria Mustaffa and Mohd. Takiyuddin Hj. Ibrahim. [Research Reports] (Submitted)

This list was generated on Wed May 25 01:10:20 2022 UTC.