Browse by Document Language

Number of items: 27.

Monograph

(1994) Sistem turnkey di dalam perlaksanaan projek pembangunan kerajaan / Amir Fazlee Khalid. UNSPECIFIED. Faculty of Architechture , Planning & Surveying, Shah Alam. (Unpublished)

(1994) Laporan latihan praktik sesi Januari-Jun 1994 / Mohd Khairi Mohamed. Industrial Training. Universiti Teknologi MARA, Shah Alam: Faculty of Mechanical Engineerin, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. (Unpublished)

(1994) Laporan Tahunan 1994 / Institut Teknologi MARA. Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Thesis

(1994) Penginapan kadar kos sederhana untuk pelancong tempatan / A. Lokman Abdul Ghani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1994) Belum : Imajan simbolik / Fazillah Aalimin. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1994) Peranan rekabentuk kulit muka (novel) sebagai daya penarik pembaca / Faizal Zamir Mohd Zunib. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1994) Muzium tekstil tradisional Malaysia alternatif penyelamat tekstil tradisional Malaysia / Yusoff Yahaya. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1994) Satu pengkajian terhadap Melayu baru. Satu perspektif masa kini / Hayati Adnan. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Kajian dan pengubahsuaian mesin stacker di Syarikat Kotak Malaysia Sendirian Berhad / Azmee Haji Ahmad, Azeze Aziz dan Ahmad Dziaudin Mohamed. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Kajian perumahan bagi pekerja-pekerja ladang. Kes kajian : Pengemaskinian dan pembentukan garispanduan yang sesuai / Arzam Hj Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Sejauh manakah kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan pos di Shah Alam setelah diswastakan. Satu tinjauan / Ani Awang ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Budaya politik bumiputera di Sarawak kajian kes Sibu dan Sarikei / Awang Firdaus Awang Jaya, Dyg Sandhora Awg. Hamdani dan Surya Hj. Mohd. Alias. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Kajian kesuaian dan peranan kompleks membeli belah di kawasan perumahan kajian kes : Alpha Angle Wangsa Maju / Azhar Razali. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Rumah kos rendah. Permintaan melebihi penawaran serta cara mengatasinya. Kajian Kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru / Azmi Daud. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Aspek-aspek dan peranan perunding-perunding harta tanah di dalam pengurusan projek pembangunan komprehensif Bandar Tun Hussein Onn. Tinjauan terhadap keperluan dan sumbangan penilai dan perunding harta tanah / Fairus Abd Halim. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Kearah peningkatan imej bandar Taiping melalui peranan pusat bandar / Hasnul Nazmi Mohammad. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Amalan tradisi selepas bersalin masyarakat Melayu, kajian kes: Masyarakat Malayu sekitar bandaraya Kuching, Sarawak / Norashikin Ibrahim... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Pengurusan dan pemasaran ruang pejabat (kes kajian: Wisma MPSA, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan) / Rosniami Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Adat dan budaya masyarakat Tagal Alkolod di Sarawak / Doris Joachim Juing, Peter Galang dan Anthony Ak Barandi. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Penglibatan awam dalam proses penyediaan rancangan tempatan Taiping / Harunnarashid Mohd Nor. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Garispanduan perancangan pembangunan atas tanah bekas lombong. Kes Kajian : Daerah Kinta, Perak / Alias Muda. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Mengkaji potensi pembangunan pusat bandar Pelabuhan Klang / Ahmad Sazali Omar. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Pendekatan perancangan gunatanah di dalam mengawal pencemaran air di Sungai Melaka / Sarina Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Perancangan perlaksanaan sistem pengurusan maklumat bersepadu di kerajaan tempatan / Jamil Saimon. [Student Project] (Unpublished)

Entrepreneurship Project

(1994) ETR 300 Seafood Hut Restaurant / Muhammad Nazre Bakhtiar Nasrijal... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

Research Reports

(1994) Masakan melayu khazanah dan warisan bangsa (Negeri Sembilan) / Nor'aini Ahmad , Artinah Zainal , Ahmad Nizan Zali , Rahmat Hashim. [Research Reports] (Unpublished)

(1994) Laporan kajian taraf kebajikan pekerja sektor perindustrian di Negeri Melaka / Abd Halim Mohd Noor, Arifin Md Salleh, Mazita Abdullah dan Rozman Hussin. [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 24 23:58:30 2022 UTC.