Browse by Journal in UiTM

Group by: Date | Volume | No Grouping
Number of items at this level: 66.

January 2018

Carian jodoh melalui medium Internet / Abdul Rauf Ridzuan...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 33-41. ISSN 2006-9617

Hubungan kenabian dalam disiplin ilmu falsafah dan tasawuf menurut Badiuzzaman Said Nursi / Muaz Mohd Noor...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 42-53. ISSN 2006-9617

Kaedah hafazan: suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 44-59. ISSN 2006-9617

Model Muslim siber berasaskan Manhaj Rabbaniyyah / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 53-60. ISSN 2006-9617

Model gelagat pengguna Muslim: analisa perspektif sarjana ekonomi Islam / Mohd Zaid Mustafar dan Mohammad Taqiuddin Mohamad. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 74-88. ISSN 2006-9617

Modul usahawan tani Islam / Noorfazreen Mohd Aris...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 16-32. ISSN 2006-9617

Muslim Preacher’s persuasive strategy in da’wah communication to indigenous people (Orang Asli) in Selangor / Zulkefli Aini...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2006-9617

Perubahan personaliti berdasarkan faktor agama menurut perspektif Islam / Ahmad Fakhruddin Mohd Tahir, Zulkefli Aini dan Rosmawati Mohamad Rasit. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 60-79. ISSN 2006-9617

Seni dalam Islam: kajian khusus terhadap seni ukir / Nor Adina Abdul Kadir, Nang Naemah Nik Dahalan dan Norsaeidah Jamaludin. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-15. ISSN 2006-9617

The driven factors on new electronic commerce adoption by Small and Medium Enterprise (SME) in Klang Valley / Nur Atiqah Zainuddin...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 17-28. ISSN 2006-9617

The influence of family communication in developing Muslim personality: an overview of family communication patterns theory / Aini Faezah Ramlan...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 60-73. ISSN 2006-9617

April 2019

Aplikasi seni ilmuminasi Al-quran mushaf Malaysia terhadap seni reka grafik / Nik Narimah Nik Abdullah...[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 16-30. ISSN e-ISSN:2006-9617

Budaya berfikir kritis Islam dan kepentingannya kepada masyarakat Melayu era kontemporari / Norafifah Ab Hamid...[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-16. ISSN e-ISSN: 2006-9617

Identifying a lotus motif transformation on the Melaka traditional mosque’s roof crown in 1720-1950 / Raziq Abdul Samat…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 31-38. ISSN e-ISSN:2006-9617

Islamic geometric patterns: its influences and ideation in art photography / Azmil Aswad Che Mat, Aidah Alias and Farihan Zahari. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 39-49. ISSN e-ISSN:2006-9617

Kartun bertemakan dakwah Islamiyah atas talian: interpretasi dakwah satira dan sarkastik / Fazlina Mohd Radzi dan Azahar Harun. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 50-61. ISSN e-ISSN:2006-9617

October 2019

Dimensi kebebasan dan limitasi al-Tafakkur dalam proses psikoterapi menurut al-Sunnah: perbandingan terhadap meditasi komplimentari bukan Islam / Rahim KZ, Khairulnazrin Nasir dan Saifullah Mamat. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN e-ISSN:2006-9617

Hukum meninggalkan solat fardu antara kufur dan fasiq: analisis dalil berdasarkan mazhab empat / Hasna Bidin…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 88-108. ISSN e-ISSN:2006-9617

Kaedah komunikasi non-verbal dalam hafalan al-Quran di pra sekolah / Safinah Ismail…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN e-ISSN:2006-9617

Pembangunan spiritual: konsep dan pendekatan dari perspektif Islam / Emie Sylviana Mohd Zahid. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-87. ISSN e-ISSN:2006-9617

Polemik amalan ibadah harian di Malaysia / Mohamad Anas Mohamad Yaakub dan Aminuddin Ruskam. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-63. ISSN e-ISSN:2006-9617

Religion as brand image in local beauty brand advertising / Mohd Fauzi Harun…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 109-123. ISSN e-ISSN:2006-9617

Wasiat wajibah: satu sorotan terhadap enakmen wasiat orang Islam di Malaysia / Asjad Mohamed…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 124-140. ISSN e-ISSN:2006-9617

2020

Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

Kedudukan tempat simpanan harta (Al-Hirz) dalam jenayah siber masa kini: analisis menurut perspektif Islam / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-17. ISSN 2006-9617

Pampasan ganti rugi ke atas mangsa kemalangan jalan raya: titik integrasi antara diyat dan insurans di Malaysia / Siti Aisyah Samudin. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN 2006-9617

Pelaksanaan subjek hubungan etnik tanpa peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Melaka / Noor Aziera Mohamad Rohana … [ et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 18-34. ISSN 2006-9617

Pembangunan mentaliti lestari masyarakat Malaysia / Zuhaira Nasrin Mohamed Zin dan Zul`Azmi Yaakob. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-53. ISSN 2006-9617

Pengintepretasian kesalahan ila’ dalam enakmen undang-undang keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 / Shadli Sabarudin. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 35-41. ISSN 2006-9617

Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

Seni drama Islamik: ciri kepengarahan Mior Hashim Manap / Wawarah Saidpudin. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-56. ISSN 2006-9617

Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program Al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 57-72. ISSN 2006-9617

Traditionalist muslim in 2019 presidential election: explaining the Islamic movement in Pasar Kliwon district of Surakarta City / Muhammad Alif Alauddin and Khalis Asyifani. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 79-108. ISSN 2006-9617

Undang-undang perlanggaran adat di Mahkamah Anak Negeri: konflik pemakaiannya terhadap orang Islam dalam kerangka perundangan plural di Sabah / Pg Ismail Pg Musa, Siti Zubaidah Ismail dan Narizan Abdul Rahman. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 73-87. ISSN 2006-9617

The use of the elaboration likelihood model and Islamic persuasive communication for online persuasion / Nor Atifah Mohamad, Normah Abdullah and S. Salahudin Suyurno. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 83-95. ISSN 2006-9617

2021

Analisis kurikulum Halal dalam mata pelajaran pendidikan Islam KSSM / Nursafra Mohd Zhaffar dan Wan Ali Akbar Wan Abdullah. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 31-41. ISSN 2006-9617

Faktor poligami tanpa kebenaran: analisis kes di Mahkamah Syariah Muar, Johor / Norain Mohd Shah dan Khairul Azhar Meerangani. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-13. ISSN 2006-9617

Komunikasi dakwah efektif Badiuzzaman Said Nursi: kajian terhadap latar belakang Turki penghujung abad ke-19 masihi / Muaz Mohd Noor, S. Salahudin Suyurno dan Faridah Mohd Sairi. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 72-80. ISSN 2006-9617

Kredibiliti komunikator Islam revolusi industri 4.0: sorotan awalan / S. Salahudin Suyurno … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 81-88. ISSN 2006-9617

Kualiti guru bahasa Arab ke arah memperkasakan ketamadunan Islam abad ke-21 / ‘Afirah Ahmad @ Ahmad Rusdi, Mardzelah Makhsin dan Mohamad Fadhli Ilias. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 56-73. ISSN 2006-9617

Pandangan masyarakat dan status perundangan terhadap anak tidak sah taraf / Hamizah Muhammad … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-13. ISSN 2006-9617

Penafsiran Sheikh Ahmad Mustafa Al Marāghī berkaitan sifat-sifat allah dalam Tafsīr Al-Marāghī: satu analisis / Anuar Sopian … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 55-71. ISSN 2006-9617

Penghayatan akidah dalam kalangan saudara baharu: satu kajian eksperimental / Adi Syahid Mohd Ali … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-54. ISSN 2006-9617

Pengungkapan lafaz Al-ma’ dalam ayat-ayat Al-qur’an dari aspek retorik / Muhamad Khairul Anuar Zulkepli dan Mohd Zulkhairi Abd Hamid. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 26-43. ISSN 2006-9617

Perlaksanaan pengajaran & pembelajaran menerusi "Fan-Q board game": kajian rintis di SK Sura, Terengganu / Nik Fazlin Hiryati Nik Jaafar … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 14-29. ISSN 2006-9617

Prosedur dan bidangkuasa Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ): analisa kaedah menangani kes-kes ajaran sesat / Zanirah Mustafa@Busu dan Noraini Junoh. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 74-93. ISSN 2006-9617

Sorotan awal konsep monoteisme Yahudi / Nurhanisah Senin, Mustafa Kamal Amat Misra dan Nazneen Ismail. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-111. ISSN 2006-9617

Wasiat Islam: satu transformasi undang-undang di Malaysia / Nor Adila Mohd Noor … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 26-43. ISSN 2006-9617

i-Tasmi’ Tahfiz: innovation for memorizing Al-Quran / Noorimah Misnan … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 14-25. ISSN 2006-9617

May 2022

Islamic-Pawnbroking: a concept and perception study in Kuala Muda / Nor Adila Mohd Noor … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 94-100. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Kepentingan siasah syar’iyyah untuk membentuk dasar kesejahteraan keluarga dalam negara bermasyarakat majmuk / Awang Nib Zuhairi Awang Ahmad, Hadenan Towpek and Abdul Razak Abdul Kadir. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 44-63. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Kritikan terhadap Garis Panduan Tadbir Urus Syariah (GP28) dalam koperasi di Malaysia / Mohamad Fadhilah Al Hakkam Othman, Mat Noor Mat Zin and Nurul Ilyana Muhd Adnan. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-15. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Penggunaan Quizizz dalam pembelajaran mata pelajaran Agama (CTU) di UiTM sewaktu Pandemik COVID-19 / Md Azzaat Ahsanie Lokman … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 82-93. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Penggunaan modul psikospiritual terhadap kesejahteraan spiritual remaja delinkuen: satu kajian eksperimental / Hamizah Muhammad … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 29-37. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Qard Al-Hasan: the concept of helping in Al-Rahnu financing and its practice in MAIDAM / Salimah Yahaya … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 38-43. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Teori tadbir urus wakaf pendidikan di universiti awam berteraskan Maqasid Al Syariah / Che Zuina Ismail … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 64-73. ISSN 2006-9617 (Submitted)

The effectiveness of zakat assistance towards straightening religiosity of Muslim converts (Muallaf) / Mohammad Syukri Jalil … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 74-81. ISSN 2006-9617 (Submitted)

December 2022

Aplikasi Maqasid Shariah dalam pengiklanan amal / Anis Husna Abdul Halim, Mohd Faiz Mohamed Yusof dan Zahrah Fatimah Ariff Irshad. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-15. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan Pengajaran Abad ke 21 (PAK21) di dalam mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah Negeri Sabah / Mohd Syaubari Othman … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 16-30. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Kelestarian pendidikan anak kurang upaya: pandangan daripada perspektif Maqasid Syariah memelihara akal dan intelektual (Hifz Aqli) / Khairul Effendi Hashim, Nasharuddin Mohammad and Norakyairee Mohd Raus. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 31-41. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Kepentingan teori kitaran Malek Bennabi kepada tamadun hari ini / Abdul Qayuum Abdul Razak … [et al.]. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 90-100. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Pandangan mahasiswa terhadap kesaksamaan gender di kawasan awam: kajian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung / Abdul Wasik, Norhana Ahad and Nurlina. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 42-53. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Variasi minat pelajar terhadap mata pelajaran pendidikan Islam kontemporari / Amirul Ridzuan Mohd Shafie and Muhammad Zulazizi Mohd Nawi. (2022) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-89. ISSN 2006-9617 (Submitted)

2023

Faktor yang mendorong niat guru melakukan caruman insurans dan takaful / Azarudin Awang … [et al.]. (2023) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 6 (1). pp. 12-26. ISSN 2006-9617 (Submitted)

May 2023

Analisis teknikal sebagai instrumen menolak gharar dalam pelaburan patuh syariah / Azhan Taqiyaddin Arizan, Nor Musfirah Mohammad and Mazlan Mohd Ibrahim. (2023) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 6 (1). pp. 1-11. ISSN 2006-9617 (Submitted)

This list was generated on Tue Jul 9 03:37:20 2024 UTC.