Browse by Journal in UiTM

Group by: Date | Volume | No Grouping
Number of items at this level: 37.

January 2018

ID22533 Mohd Aris, Noorfazreen and Abas, Sharipah Amirah and Mohd Adnan, Sarah Dina and Md Nasir, Mariam Farhana and Jalani, Hamidah (2018) Modul usahawan tani Islam / Noorfazreen Mohd Aris...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 16-32. ISSN 2006-9617

ID22520 Ridzuan, Abdul Rauf and Jafri, Fakrulnizam and Suyurno, S.Salahudin and Md Sharipp, Muhammad Taufik and Bakar, Mohd Hilmi (2018) Carian jodoh melalui medium Internet / Abdul Rauf Ridzuan...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 33-41. ISSN 2006-9617

ID22521 Mohd Noor, Muaz and Shahruddin, Mohd Solahuddin and Mohammad Zaini, Mohd Norazri and Norman, Mohd Paidi and Abdullah, Mohd Yusra (2018) Hubungan kenabian dalam disiplin ilmu falsafah dan tasawuf menurut Badiuzzaman Said Nursi / Muaz Mohd Noor...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 42-53. ISSN 2006-9617

ID22536 Sulaiman, Siti Suriyani (2018) Kaedah hafazan: suatu tinjauan ringkas / Siti Suriyani Sulaiman. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 44-59. ISSN 2006-9617

ID22531 Md Sharipp, Taufik and Suyurno, S. Salahudin and Mohd Aziz, Mohd Khairul Nizam (2018) Model Muslim siber berasaskan Manhaj Rabbaniyyah / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 53-60. ISSN 2006-9617

ID22524 Mustafar, Mohd Zaid and Taqiuddin Mohamad, Mohammad (2018) Model gelagat pengguna Muslim: analisa perspektif sarjana ekonomi Islam / Mohd Zaid Mustafar dan Mohammad Taqiuddin Mohamad. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 74-88. ISSN 2006-9617

ID22529 Aini, Zulkefli and Don, Abd. Ghafar and Mokhtar, Ahmad Irdha and Ahmad Fauzi, Nur Uswah (2018) Muslim Preacher’s persuasive strategy in da’wah communication to indigenous people (Orang Asli) in Selangor / Zulkefli Aini...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2006-9617

ID22537 Abdul Kadir, Nor Adina and Suyurno, S Salahudin (2018) Pengaruh dekorasi dan seni bina China dalam tiga buah masjid terawal di Melaka / Nor Adina Abdul Kadir dan S Salahudin Suyurno. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 29-43. ISSN 2006-9617

ID22525 Mohd Tahir, Ahmad Fakhruddin and Aini, Zulkefli and Mohamad Rasit, Rosmawati (2018) Perubahan personaliti berdasarkan faktor agama menurut perspektif Islam / Ahmad Fakhruddin Mohd Tahir, Zulkefli Aini dan Rosmawati Mohamad Rasit. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 60-79. ISSN 2006-9617

ID22527 Abdul Kadir, Nor Adina and Nik Dahalan, Nang Naemah and Jamaludin, Norsaeidah (2018) Seni dalam Islam: kajian khusus terhadap seni ukir / Nor Adina Abdul Kadir, Nang Naemah Nik Dahalan dan Norsaeidah Jamaludin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-15. ISSN 2006-9617

ID22530 Zainuddin, Nur Atiqah and Ismail, Maymunah and Ahmad, Nurul Zamratul Asyikin and Shariff, Sharina and Mazalan, Maz Izuan and Ab Kadir, Mohd Sufian (2018) The driven factors on new electronic commerce adoption by Small and Medium Enterprise (SME) in Klang Valley / Nur Atiqah Zainuddin...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2 (1). pp. 17-28. ISSN 2006-9617

ID22526 Ramlan, Aini Faezah and Suyurno, S Salahudin and Sharipp, Muhammad Taufik and Ridzuan, Abdul Rauf and Abd Ghani, Siti Nur Farrah Faadiah (2018) The influence of family communication in developing Muslim personality: an overview of family communication patterns theory / Aini Faezah Ramlan...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 60-73. ISSN 2006-9617

April 2019

ID26708 Che Mat, Azmil Aswad and Alias, Aidah and Zahari, Farihan (2019) Islamic geometric patterns: its influences and ideation in art photography / Azmil Aswad Che Mat, Aidah Alias and Farihan Zahari. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 39-49. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26710 Nik Abdullah, Nik Narimah and Johari, Mohd Hisham and Ramli, Zahara and Harun, Muhamad Fauzi (2019) Aplikasi seni ilmuminasi Al-quran mushaf Malaysia terhadap seni reka grafik / Nik Narimah Nik Abdullah...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 16-30. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26711 Ab Hamid, Norafifah and Abd Wahab, Nor Azlina and Che Man, Norajila and Hashim, Siti Nurul Izza (2019) Budaya berfikir kritis Islam dan kepentingannya kepada masyarakat Melayu era kontemporari / Norafifah Ab Hamid...[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-16. ISSN e-ISSN: 2006-9617

ID26712 Abdul Samat, Raziq and Madon, Dona Lowii and Meor Hamzah, Meor Hasmadi and Baharuddin, Nor Fariza (2019) Identifying a lotus motif transformation on the Melaka traditional mosque’s roof crown in 1720-1950 / Raziq Abdul Samat…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 31-38. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26709 Mohd Radzi, Fazlina and Harun, Azahar (2019) Kartun bertemakan dakwah Islamiyah atas talian: interpretasi dakwah satira dan sarkastik / Fazlina Mohd Radzi dan Azahar Harun. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 50-61. ISSN e-ISSN:2006-9617

October 2019

ID26716 Mohamad Yaakub, Mohamad Anas and Ruskam, Aminuddin (2019) Polemik amalan ibadah harian di Malaysia / Mohamad Anas Mohamad Yaakub dan Aminuddin Ruskam. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-63. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26728 KZ, Rahim and Nasir, Khairulnazrin and Mamat, Saifullah (2019) Dimensi kebebasan dan limitasi al-Tafakkur dalam proses psikoterapi menurut al-Sunnah: perbandingan terhadap meditasi komplimentari bukan Islam / Rahim KZ, Khairulnazrin Nasir dan Saifullah Mamat. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26715 Bidin, Hasna and Omar, Mohd Nor Firdaus and Khalid @ Abu Samah, Mohd Nazari and Rashidi, Kamaludin (2019) Hukum meninggalkan solat fardu antara kufur dan fasiq: analisis dalil berdasarkan mazhab empat / Hasna Bidin…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 88-108. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26729 Ismail, Safinah and Mohd Zin, Siti Mursyidah and Azizan, Nur Zatil Ismah and Nazmin, Fatin (2019) Kaedah komunikasi non-verbal dalam hafalan al-Quran di pra sekolah / Safinah Ismail…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26714 Mohd Zahid, Emie Sylviana (2019) Pembangunan spiritual: konsep dan pendekatan dari perspektif Islam / Emie Sylviana Mohd Zahid. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-87. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26727 Harun, Mohd Fauzi and Husain, Halim and Albakry, Nur Safinas and Nik Abdullah, Nik Narimah and Ramli, Zahara and Johari, Mohd Hisham and Wan Muhammad Zulkifli, Wan Nurul Izzati (2019) Religion as brand image in local beauty brand advertising / Mohd Fauzi Harun…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 109-123. ISSN e-ISSN:2006-9617

ID26713 Mohamed, Asjad and Taha, Marbawi and Jusoh, Muhammad Kamal Azman and Mohd Burhan, Norhapizah (2019) Wasiat wajibah: satu sorotan terhadap enakmen wasiat orang Islam di Malaysia / Asjad Mohamed…[et.al]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 124-140. ISSN e-ISSN:2006-9617

2020

ID43443 Bidin, Hasna and Khalid @ Abu Samah, Mohd Nazari (2020) Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

ID42942 Meerangani, Khairul Azhar and Ahmad Termimi, Muhammad Asyraf and Ibrahim, Ahmad Faqih and Mat Johar, Muhammad Hilmi (2020) Kedudukan tempat simpanan harta (Al-Hirz) dalam jenayah siber masa kini: analisis menurut perspektif Islam / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-17. ISSN 2006-9617

ID43445 Samudin, Siti Aisyah (2020) Pampasan ganti rugi ke atas mangsa kemalangan jalan raya: titik integrasi antara diyat dan insurans di Malaysia / Siti Aisyah Samudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN 2006-9617

ID43406 Mohamad Rohana, Noor Aziera and Hashim, Siti Nurul Izza and Ab Hamid, Norafifah and P.Rameli, Mohd Faizal and Mohamed @ Haji Daud, Norizah (2020) Pelaksanaan subjek hubungan etnik tanpa peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Melaka / Noor Aziera Mohamad Rohana … [ et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 18-34. ISSN 2006-9617

ID43446 Mohamed Zin, Zuhaira Nasrin and Yaakob, Zul`Azmi (2020) Pembangunan mentaliti lestari masyarakat Malaysia / Zuhaira Nasrin Mohamed Zin dan Zul`Azmi Yaakob. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-53. ISSN 2006-9617

ID43411 Sabarudin, Shadli (2020) Pengintepretasian kesalahan ila’ dalam enakmen undang-undang keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 / Shadli Sabarudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 35-41. ISSN 2006-9617

ID43461 Bidin, Hasna and Omar, Mohd Nor Firdaus and Khalid @ Abu Samah, Mohd Nazari (2020) Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

ID43416 Saidpudin, Wawarah (2020) Seni drama Islamik: ciri kepengarahan Mior Hashim Manap / Wawarah Saidpudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-56. ISSN 2006-9617

ID43466 Ajmain @ Jima’ain, Muhammad Talhah and Mohamad, Ahmad Marzuki (2020) Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

ID43421 Che Mat, Azman and Wan Adnan, Wan Ainun Sailah and Awang, Azarudin and Wan Jusoh, Wan Noor Hazlina (2020) Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program Al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 57-72. ISSN 2006-9617

ID43477 Alauddin, Muhammad Alif and Asyifani, Khalis (2020) Traditionalist muslim in 2019 presidential election: explaining the Islamic movement in Pasar Kliwon district of Surakarta City / Muhammad Alif Alauddin and Khalis Asyifani. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 79-108. ISSN 2006-9617

ID43438 Pg Musa, Pg Ismail and Ismail, Siti Zubaidah and Abdul Rahman, Narizan (2020) Undang-undang perlanggaran adat di Mahkamah Anak Negeri: konflik pemakaiannya terhadap orang Islam dalam kerangka perundangan plural di Sabah / Pg Ismail Pg Musa, Siti Zubaidah Ismail dan Narizan Abdul Rahman. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 73-87. ISSN 2006-9617

ID43473 Mohamad, Nor Atifah and Abdullah, Normah and Suyurno, S. Salahudin (2020) The use of the elaboration likelihood model and Islamic persuasive communication for online persuasion / Nor Atifah Mohamad, Normah Abdullah and S. Salahudin Suyurno. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 83-95. ISSN 2006-9617

This list was generated on Sun Sep 19 08:12:54 2021 UTC.