Items where Division is "Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)" and Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | I | J | K | L | M | R | S | W
Number of items: 27.

A

Wakaf zuriat di Malaysia: analisa perspektif pengurusan dan penambahbaikan kerangka model / Muhammad Hamizan Ab Hamid. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Analisis pembangunan wakaf infrastruktur dalam pembangunan hartanah wakaf di Malaysia / Hikmah Abd Rahim. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

RISE: Empowering halal research towards sustainability through disruptive technology / Muhamad Afiq Abd Razak. (2022) RISE: Catalysing Global Research Excellence, 2: 15. pp. 45-46. ISSN 2805-5883

Amalan pengajaran dan pembelajaran dalam talian guru mata pelajaran Hifz al-Quran di sekolah-sekolah berasrama penuh TMUA / Nor Azam Abdullah. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Bell Popcorn by A&H / Muhammad Alif Syazwan Abu Bakar and Mohamad Haziq Mohamad Rosli. (2022) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Something Cute by SN / Ainnur Shihan Ahmad Zahrullail and Nadia Hanis Ismail. (2022) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Implementation of da'wah by teachers teaching basic Islamic knowledge to converts (KFAM) in Selangor / Raba’ahadawiah Ahmad@Yunus, Ezani Yaacob and Amiratul Munirah Yahaya. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian isu kejiranan: kajian di Kota Bharu, Kelantan / Syaimaa’ Asbullah. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Diya Cookieslicious / Nur Allia Maisara Aziz and Farah Dahliah Mustaffakamal. (2022) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

I

Pengetahuan dan amalan pemuliharaan alam sekitar masyarakat Islam Negeri Selangor: kajian program kitar semula / Mohd Takiyuddin Ibrahim. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

J

The shariah principles of online advertising during the pandemic of COVID-19 / Nurzahidah Jaapar … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

K

Surau sekolah sebagai medium pelaksanaan pembelajaran dan pemudahcaraan mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah rendah Daerah Petaling Utama / Nor Liza Kila. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

L

Historiography of the establishment of the tahfiz plus program at Universiti Teknologi MARA based on the ADDIE model / Najahudin Lateh, Muhamad Rahimi Osman and Ghafarullahhuddin Din. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 9. pp. 1-9. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

M

Mengukur keberkesanan kelas pendidikan mualaf: kemahiran guru dan kesan program mentor melalui pendekatan kaunseling dan motivasi / Mohd Afandi Mat Rani … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Pembangunan modul pengajian mualaf di Baitus Salam Lembaga Zakat Selangor / Siti Afifah Mat Rani. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Keperluan Rang Undang-Undang 355: analisis terhadap usul persendirian Yang Berhormat ahli parlimen Marang / Farah Najwa Mazida and Siti Aisyah Samudin. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 20. pp. 1-20. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Analisis penerapan nila-inilai murni terhadap pelaksanaan kursus matapelajaran pengajian umum (MPU) di UiTM / Noor Syahida Md Soh. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Analisis penerapan nilai-nilai murni terhadap pelaksanaan kursus matapelajaran pengajian umum (MPU) di UiTM / Noor Syahida Md Soh. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Snacks Rempeyek / Ainnur Syuhada Mohd Nisran and Nazhiratul Sofea Hana Mohd Noh. (2022) [Entrepreneurship Project] (Submitted)

Approach in managing conflict in a long distance marriage / Hidayatul Sakinah Mohd Zulkifli, Rafeah Saidon and Azhar Abd Aziz. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 12. pp. 1-12. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

R

Sole matrimonial property division through joint tenancy from shariah perspective / Hanizad Ramlan … [et al.]. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 10. pp. 1-10. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

S

Al-Rahnu system as an alternative to conventional pawnbroking for muslim community in Malaysia: an analysis study of legal framework and jurisdiction on the governance of al-Rahnu / Muhamad Zuhaili Saiman and Aiman Abdul Rashid Mohd Zainuddin. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 11. pp. 1-11. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Consumers’ profiles in purchasing Korean products: Malaysia context / Azurin Sani … [et al.]. (2022) ASEAN Entrepreneurship Journal (AEJ), 8 (1): 1. pp. 1-5. ISSN 2637-0301 (e-ISSN)

Penentuan asnaf fakir dan miskin berdasarkan multidimensi di Selangor dan Kuala Lumpur / Nurfitriyah Salihah Shaharin. (2022) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Analisis perbandingan fatwa mengenai kaedah stunning di kalangan negara-negara Asia Tenggara / Muhamad Firdaus Shapian, Mohd Faizal P. Rameli and Mohd Hapiz Mahaiyadin. (2022) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 8 (1): 8. pp. 1-8. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

W

Analisa kebolehgunaan wakaf sebagai medium pemilikan hartanah Melayu / Hizan Wahed. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Takaful securitization viability based on alternative risk transfer mechanism / Wan Zamri Wan Ismail. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

This list was generated on Sat May 27 23:08:46 2023 UTC.