Items where Subject is "General works on Islam"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 46.

Article

Muzium dan agenda counter islamophobia : satu analisis / Ahmad Farid Abd Jalal ... [et al.]. (2020) Idealogy Journal, 5 (1). pp. 1-16. ISSN 2550-214X

Analisis teknikal sebagai instrumen menolak gharar dalam pelaburan patuh syariah / Azhan Taqiyaddin Arizan, Nor Musfirah Mohammad and Mazlan Mohd Ibrahim. (2023) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 6 (1). pp. 1-11. ISSN 2006-9617 (Submitted)

Rethinking islamophobia : myth or reality / Azrul Azlan Abdul Rahman. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 91-99. ISSN 2550-214X

Ilmu dan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam / Norasiah Haji Harun. (2013) Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 37-42. ISSN 2231-7104

Pentadbiran: dari perspektif Islam dan barat / Kamis Ismail. (1991) Jurnal Akademik, 3 (3): 5. pp. 26-32. ISSN 0128-2635

Pembangunan dan pengesahsahihan instrumen kredibiliti komunikator Islam menurut al-Quran / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Abdul Rauf Ridzuan. (2018) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 1 (4). pp. 46-57. ISSN 2682-9193

Model Muslim siber berasaskan Manhaj Rabbaniyyah / Muhammad Taufik Md Sharipp, S. Salahudin Suyurno dan Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 53-60. ISSN 2006-9617

Kedudukan tempat simpanan harta (Al-Hirz) dalam jenayah siber masa kini: analisis menurut perspektif Islam / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-17. ISSN 2006-9617

Beberapa aspek kearifan tempatan terhadap bahan alami yang digunakan dalam pengurusan jenazah rantau alam Melayu / Muhammad Yusri Yusof @ Salleh ... [et. al]. (2017) Idealogy Journal, 2 (1). pp. 14-25. ISSN 2550-214X

Metodologi penentuan hukum Islam golongan ekstremisme agama : satu pengantar / Muhd Imran Abd Razak ... [et al.]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 13-28. ISSN 2550-214X

Penyelidikan saintifik dalam kerangka maqasid syariah dari perspektif pragmatik- Agama / Norazmi Anas, Engku Ahmad Zaki Engku Alwi dan Zarinatun Ilyani Abdul Rahman. (2017) Idealogy Journal, 2 (2). pp. 2-12. ISSN 2550-214X

Perkaitan islamophobia dan orientalisme klasik : satu analisis / Rahimin Affandi Abdul Rahim ... [et. al]. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 62-78. ISSN 2550-214X

Jejak intelektual dan pemikiran akidah Muhammad Uthman El-Muhammady / Mohd Ammyrul Ashraf Sairan dan Shukri Ahmad. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (2). pp. 99-118. ISSN 0128-0902

Aplikasi maqasid syariah di dalam penentuan hukum pemberian zakat kepada golongan bukan islam / Razizi Tarmuji. (2017) Borneo Akademika, 2 (1). pp. 61-68. ISSN 2462-1641

Motif kesukarelawan remaja muslimah di Terengganu / Wan Asri Wan Aziz … [et al.]. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 1. pp. 1-12. ISSN 2462-1641

Book Section

Efficiency determinants of Malaysian public Waqf in a dynamic environment / Hazriah Hasan. (2017) In: The Doctoral Research Abstracts. IGS Biannual Publication, 11 (11). Institute of Graduate Studies, UiTM, Shah Alam.

Dialog antara agama sebagai satu pendekatan dakwah masyarakat majmuk / Aemy Elyani Mat Zain and Jaffary Awang. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 32. ISBN 978-967-2846-07-9

Resipi rahsia Sunnah / Noor Syahida Md Soh … [et al.]. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Tinjauan kekangan dan pendekatan bagi pemantapan akidah Islamiyah ummah masa kini / Zanirah Mustafa@Busu … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 25. ISBN 978-967-2846-07-9

Pemikiran akidah Muhammad bin Khalil Al-Sakuni / Ahmad Arif Zulkefli … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 35. ISBN 978-967-2846-07-9

Monograph

Ikhtilat: syarat berkaitannya / Muallim Mohd Bakri. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Peranan pemimpin sebagai pentarbiyah ttama / Nor Saadah Musa. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Conference or Workshop Item

Penghayatan Fiqh Al-Awlawiyyāt yang lestari membina kehidupan harmonis / Kalsom Awang dan Ahmad Fauzee Abdullah. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Halal dan kosher : satu analisis perbandingan / Ahmad Hisham Azizan. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Perselisihan memahami makna bid‘ah hasanah : suatu penyelesaian menurut konsep ikhtilaf / Azri Bhari ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Keindahan konsep tauhid dalam rekabentuk motif-motif seni tradisi Melayu / Shaliza Dasuki … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Qualitative characteristics accounting information of kariah mosque: A concept paper / Masita Hassan … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Al-Juwayni : biografi dan sumbangannya dalam bidang ilmu kalam di nusantara / Khalid Ismail ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Siapakah yang sayang: Pengurusan gerontologi, kajian di Rumah Amal Baitul Rahmah, Rawang / Nurzahidah Jaafar … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Permasalahan pengurusan maklumat islam di institusi maklumat Malaysia: Satu analisa / Mohd Nor Mamat. (2004) In: STSS 2004 : Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Teknologi & Sains Sosial / Jilid 2 : Sains Sosial, 31 Mei – 1 Jun 2004, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

Tarekat tasawuf: suatu pengenalan / Zulkefli Mohamad. (2004) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2004, 17-19 Disember 2004, Impiana Beach Resort, Cherating, Kuantan.

Kajian hubungan di antara konsep aurat dalam Islam dengan rekabentuk ruang pejabat di Malaysia / Md Azmi Mohamad Sukaimi ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Madrasah menggapai mutu / H Maksum MA. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Konsep amar makruf nahi mungkar dalam kerangka dakwah Islam / Razali Musa … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Kajian awalan : tunggakan sewa menurut perspektif Islam / Nor Aini Salleh dan Masthurhah Ismail. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Students’ knowledge in the waqf land concept / Siti Nadiah Mohd Ali ... [et al.]. (2015) In: Proceedings of Postgraduate Conference on Global Green Issues (Go Green), 7-8 October 2015, Dewan Kuliah Al-Khawarizmi Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

Pemberian hakmilik tanah oleh pihak berkuasa menurut perspektif islam / Mohd Marbawi Taha ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Konsep tajrih menurut sarjana hadith dan tajrih yang tidak muktabar / Wan Kamal Nadzif Wan Jamil dan Amir Mohd Nason. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, UiTM Perak.

The sustainable development : an islamic perspective / Mohammed Amer Younus, Azila Ahmad Sarkawi and Ako Mustafa Rasool. (2012) In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012), 16-17 April 2012, Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak.

History of the arrival of Islam in Malaysia : an analysis of early Islamic occupation in Malaysia / Mohd Zahirwan Halim Zainal Abidin ... [et al.]. (2012) In: The 9th Regional Symposium of the Malay Archipelago, 11-12 December 2012, Al Khawarizmi Lecture Hall, UiTM Perak.

Determinants of electronic commerce adoption: Case study among Small and Medium Enterprise (SME) in Klang Valley / Nur Atiqah Zainuddin … [et al.]. (2017) In: 2nd International Islamic Heritage Conference (ISHEC 2017), 14-15 November 2017, Avillion Hotel Melaka.

Thesis

The comparative study between the conventional reits and islamic reits case study: starhill reit and axis-reit / Hafizatul Akmal Zainal Abidin. (2010) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

Mosque management at Mara University of Technology Kota Kinabalu Campus Sabah ( Pusat Islam Wahdatul Ummah ) / Sudirman Sabdan... [et al.]. (2001) [Student Project] (Unpublished)

Research Reports

Ciri-ciri penguasaan sumber berbahasa arab dalam kalangan pensyarah Institut Tamadun Dan Kefahaman Islam (citu) / Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Azman Che Mat and Azarudin Awang. (2012) [Research Reports] (Submitted)

Kefahaman wanita Islam terhadap hak-hak selepas perceraian: kajian kes di daerah Seberang Perai Tengah / Zulkifli Dahalan, Siti Noraini Sulaiman and Alhan Farhanah Abdul Rahim. (2007) [Research Reports] (Unpublished)

Instrumen glosari sebagai kaedah penambahbaikan dalam pembelajaran pemikiran dan tamadun Islam di kalangan pelajar semester 2 UiTM Kelantan / Nor Asmira Jusoh … [et al.]. (2018) [Research Reports] (Submitted)

This list was generated on Tue May 28 09:08:33 2024 UTC.