Items where Year is 1992

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 94.

(1992) Merekabentuk alat pengangkat bagi mesin Instron / Zulkifli Dahlan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Research on plastic material / Razaini Hassan and Mohd Fuad Idris. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Designing and fabricating a twin polishing machine / Nik Azizul Hisham Nik Abd Aziz and Nik Ahmad Sallehuddin Nik Mohammed. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Topic : services for the intelligent building / Nik Ahmad Mazli Nik Mohamad and Abdul Azis Arshat. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Development of standard time formula for welding of mild steel / Muhammmad Rashidi Arif and Zaidan Osman. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Contamination control during the repair of hydraulic machinery / Mohd Zahidan Zahib and Mohd Radzi Hj Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Mengubahsuai alas alat uji dinamik boleh ubah / Mohd Ridzwan Shafie and Borhan’ Hudih Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Penggunaan peralatan makmal secara lebih berkesan / Mohd Najib Kasimin and Adnan Bakri. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Study on Proton Saga engine / Ahmad Suhaili Abdul Aziz and Nor Zamzuri Md Nor. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Heat rate study in thermal power plant / Zahrom Mohd Khalid. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Cadangan sistem pemeriksaan atau kawalan mutu bagi penerimaan perabut-perabut I.T.M / Muhammad Taib Abdullah and Bakhtiar Baharin. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Study of MIG metal transfer / Ahmad Ezan Mustapha and Hanizan Mohd Husin. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Artificial Intelligence / Wan Dorishah Wan Abdul Manan. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 49-55. ISSN 0128-5610

(1992) Content-based instruction at the tertiary level an exploration / Noorzan Hj. Mohd. Noor. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 1-12. ISSN 0128-5610

(1992) Kemajuan dan perkembangan wanita di Sarawak / Rosziati Ibrahim. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 18-27. ISSN 0128-2635

(1992) Kepelbagaian ilmu di ITM (fokus ITMCS) dan pembangunan pelajar / Fairuzah Basri. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 28-49. ISSN 0128-2635

(1992) Laws of marriage - Christianity versus Islam / Mustaffa Mohamed Zain and Rashidah Mohammad. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 80-86. ISSN 0128-2635

(1992) Matematik dan masa depan pelajar Islam - fokus Sarawak / Ibrahim Abu Shah. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 1-17. ISSN 0128-2635

(1992) Object-oriented programming : a new programming paradigm / Syed Ahmad Aljunid and Nordin Abu Bakar. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 37-42. ISSN 0128-5610

(1992) Pembangunan rohani dalam Islam / Mohd Asri Abdullah. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 57-66. ISSN 0128-2635

(1992) Pemfaktoran QU di dalam menentukan garis regresi / Wan Jaafar Endut. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 28-34. ISSN 0128-5610

(1992) Pengiraan faedah dan penyelesaian awal perjanjian sewa-beli di bawah akta sewa-beli 1967-satu perbincangan / Nik Mohamed Ruslin Nik Jaafar. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 50-56. ISSN 0128-2635

(1992) Perbezaan fatwa sahabat : punca dan kesannya kepada perkembangan perundangan Islam / Mohd Sabri Abdul Ghafar. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 26-36. ISSN 0128-5610

(1992) Raja Berperlembagaan / Abdul Jalil Mohamed Ali. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 13-27. ISSN 0128-5610

(1992) Sains Islam : satu tinjauan terhadap perkembangannya / Zakaria Mustaffa. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 43-52. ISSN 0128-5610

(1992) Seismic hazard in Malaysia / Shuhaidar Annuar. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Simulation / Wong Chee Weng. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 72-79. ISSN 0128-2635

(1992) A Study of dynamic behavior on concrete structures ( Bridge ) / Norrizan Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Turing Machine / Nordin Abu Bakar. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 35-41. ISSN 0128-5610

(1992) Using role play in teaching for academic and occupational purposes in ITM teaching-learning situations / Siti Akmar Abu Samah. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 42-48. ISSN 0128-5610

(1992) Wang : satu pengenalan dan implikasinya ke atas inflasi di Malaysia / Nor Khasimah Aliman. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-5610

(1992) The auditor and the law / Rohani Mohd. Shah. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 18-25. ISSN 0128-5610

(1992) An exposition of the different approaches in teaching writing through class-newsletter production / Yusof Haji Mustapha and Sharifah Shakirah Alqadree. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 53-59. ISSN 0128-5610

(1992) The realms of rhetoric and grammar / Sick Goh Ngong. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 67-71. ISSN 0128-2635

(1992) Audit and control in system development / Rosli Abas. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Whitworth quick-return mechanism analysis / Ahmad Farizal Abdul Ghafar and Abu Sofian Abu Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Peningkatan taraf bandar di Ipoh : Prospek, masa depan dan kesan ke atas nilai harta tanah / Rohayah Abdul Kadir. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The impact of dividends and/or earnings announcement to the market share of companies / Ahmad Rizal Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pembangunan kompleks perniagaan di pinggir bandar. Kes kajian : Holiday Plaza, Johor Bahru dan Subang Parade, Petaling Jaya / Ahmad Rizal Abdul Rahman dan Azlan Mahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The perception of auditors on the role of accountants in social reporting and social responsibility / Aida Sharini Abdul Wahab. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study of vehicles operation ref: Intergrated Forwarding & Shipping Sendirian Berhad / Ramli Abdullah. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) How far IAS 14 reporting financial information by segment Has been complied with in Malaysia / Ramli Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The evaluation on the performance and the efficiency of stage bus schedules and route network in Muar, Johor / Mazitah Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pengekalan dan pemuliharaan bangunan bersejarah dalam mempertingkatkan imej bandar Melaka sebagai destinasi pelancongan / Mohamad Fauzi Ahmad. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Ke arah sistem pengurusan harta dan tanah yang lebih berkesan melalui pengswastaan (Kajian kes : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah) / Iskandar Miza Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pencahayaan pada ruang dalaman galeri / Masidayu Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian pembangunan Felda : pencapaian FELDA dalam meninggikan taraf sosio ekonomi peneroka-peneroka di skim rancangan FELDA / Ahmad Sharifuddin Abdul Ghani. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian penglibatan penduduk di dalam industri pelancongan. Kes kajian : pinggir pantai Negeri Terengganu (Daerah Marang,Terengganu) / Maimon Haji Ali. UNSPECIFIED thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Study on bus transportation system in metropolitan Kuala Lumpur / Mohd. Azrai Ariffin. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Lanskap persekitaran jalan / Aswadi Aswad Alias. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian keberkesanan sistem perkhidmatan pengangkutan awam darat. Kes Kajian: Majlis Perbandaran Kuala Terengganu / Azhar Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian perancangan pondok polis di kawasan perumahan Bandar. Kajian kes : pondok polis Batu Tiga, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur / Aziba Rashidi. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Benefits and limitations of human resource accounting / Che Kartina Idrus. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The impact of cash calls on the stock market (in the case of rights issues & public issues) / Shazilan Dahalan. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Kegunaan pam air di rumah / Jasni Dewa dan Mohd Najib Masroni. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Revolusi sekil dan kadar ukuran dari cara tradisional ke cara moden.Kes kajian ke atas penggunaan teori kadaran pada rumah tradisional melayu / Rozlina Ghazy. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Traditional furniture. The effects from the introduction of new methods and materials / Alfian Gunawi. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Traditional furniture. The effects from the introduction of new methods of materials / Alfian Gunawi. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Penggunaan dekorasi senibina Islam dalam senibina masjid di Malaysia / Hamdan Arifin. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian warisan sejarah sebagai faktor penarik industri pelancongan / Sayaffi Ibrahim Harun dan Norhashida Harun. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Satu kajian mengenai penuangan logam menggunakan vakum proses / Affendi Hassan dan Mohd Zaidi Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study oh reasons and financial effects on a sample of companies / Mazian Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Konsep kesenian dan kebudayaan dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Sikh di Malaysian / Noor Haslina Hussin. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Laporan Tahunan 1992 / Institut Teknologi MARA. Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

(1992) Membina model janakuasa angin bagi menghasilkan kuasa elektrik / Kamal Baharin Idris, Mohd Nor Dolah and Wan Zulkifli Wan Mansor. [Student Project] (Unpublished)

(1992) An exploratory study on Kuala Lumpur commodity exchange and its mechanism / Roziati Hani Ismail. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

(1992) Peranan syarikat penerbangan MAS dalam meningkatkan industri pelancongan di Sabah / Soni Joikon. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Teknik macrame sebagai suatu kaedah pembaharuan di dalam fiber pada masa kini / Rahayu Karim. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Holiday Inn franchise : a study on the hotel accounting system / Nonya Kassim. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) The announcement of interim dividends and its effect on share prices / Asri Mahmood. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Joint venture operations from accounting perspective in the petroleum upstream activities / Hashim Masri. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pagar / Hir Azni Md Tahir. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study on customer service at Petronas service stations / Huda @ Norulhuda Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Management accounting and human behaviour / Aris Kefli Mohamad Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A design of hydraulic transmission for MARA Institute of Technology crawler / Mohd Nazli Mohamed and Abdullah Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Management accounting for marketing functions: some key issues and problems / Ahmad Jazlan Mohd Yatim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Calibration of ultrasonic system / Dawod Mohidin @ Mahyuddin and Hairiazlan Kasbon. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study on the marketing problems and prospects of Ramlee & Co ( licensed taxation accountant ) in the Kota Kinabalu region / Abdul Rahman Mohsin Bledram. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) A study on traffic safety with special reference to the Kuala Lumpur-Karak toll highway / Nik Mahizun Hj. Nik Mat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Kajian mengenai punca penceraian di kawasan Shah Alam / Nik Nafizah Nik Mohamed … (et al.). [Student Project] (Unpublished)

(1992) A feasibility study to computerize container control system for high quality performance and improve customer service / Muzammil Noordin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Kajian keberkesanan perancangan ruangniaga di kawasan perumahan. Kajian kes : Taman Seri Serdang / Rosli Puasa. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Sistem pengudaraan tanpa peralatan mekanikal di dalam senibina Malaysia / Ramlan Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian kesan rekabentuk tatatur perumahan terhadap persekitaran sosial penduduk. Kajian kes di Seksyen 6, 8, 18 dan 19 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / Rohana Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study on the business marketing department of Telekom Malaysia Berhad (Kuching Division) / Suhardi Sahari. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

(1992) Pricing of a container services in the shipping line with special reference to integrated forwarding and Shipping Sdn. Bhd Port Klang / Adilah Shuib. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The integration of the 4p's towards the development of Perwira Habib Bank (M) Berhad / Rohaida Suleman. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Comparative study on the behaviour of the concrete sleepers / Ruzitah Supinyeh. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Color and material for hotel interior / Syed Abdul Malek Syed Ziad Wapha. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The study of credit management systems of private limited company the case of Gillette (M) Sendirian Berhad / Mohamad Fozi Haji Tunggal. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Proses permohonan kebenaran merancang : Peranan dan keberkesanannya keatas pelaksanaan projek perumahan / Hassan Yaakob. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Rumah Melayu Melaka, ciri-ciri, pengaruh serta kesannya terhadap senibina masakini / Ali Nordin Yaakub. [Student Project] (Unpublished)

(1992) The relationship between the supply of money and stock market prices 'Malaysian case' / Moho Arif Yusa. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study on the performance of the convenience stores (c-store) of Esso Malaysia Berhad / Anizah Zainuddin. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 24 18:35:40 2022 UTC.