Items where Subject is "Study and teaching"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Y | Z
Number of items at this level: 40.

A

Learning Arabic communication skill through mobile application / Nur Nazifa Elisa Abd Hamid and Farah Nadzirah Jamrus. (2021) In: International Jasin Multimedia and Computer Science Invention and Innovation Exhibition (i-JaMCSIIX 2021). International Jasin Multimedia and Computer Science Invention and Innovation Exhibition, 4 . Faculty of Computer and Mathematical Sciences, Jasin, p. 19.

Recognizing Arabic alphabet by segmentation in Quran document / Mohd Firdaus Amran. (2009) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Aktiviti dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa arab di UiTM dan UMP: Satu kajian perbandingan / Fauzi Azmi, Saiful Johari Musahar and Mohd Zaki Abdul Latiff. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

Analisis kesilapan tatabahasa Arab dalam ruangan Ta 'Allum Al-Lughatt Al-Arabiyyat / Fauzi Azmi, Saiful Johari Musahar and Muhamad Zaidi Zakaria. (2012) In: Prosiding KONAKA 2012, 5 - 6 November 2012, Gambang Resort, Kuantan, Pahang.

B

Analisis penggunaan komik Kaifa Haluka sebagai medium mempelajari asas bahasa Arab / Mohammed Iqbal Badaruddın ...[et al.]. (2018) In: Kelantan International Learning and Innovation Exhibition (KILIEX), 15 August 2018, Dewan Profesional, UiTM Kelantan Branch.

Kerangka awal pembentukan modul pengajaran bahasa Al-Quran untuk orang awam menggunakan warna primer / Azlan Shaiful Baharum and Mohammad Loqman Ibrahim. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

C

Kecenderungan pelajar memilih Bahasa Arab sebagai bahasa asing di UiTM Terengganu dan KUSZA satu perbandingan / Azman Che Mat, Ahmad Faiz Yaakob and Md. Radzi Hashim. (2005) [Research Reports] (Unpublished)

Analisis terjemahan melayu arab sebagai strategi pembelajaran: satu kajian rintis / Azman Che Mat, Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub & Ghani Ismail. (2009) [Research Reports] (Unpublished)

D

Keperluan elemen Al-Sarf Al-Wazifiyy dalam pengajaran asas Bahasa Arab / Muhammad Daoh … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, p. 79. ISBN 978-967-2846-07-9

H

Smart Arabic 4.0 / Norshida Hashim and Syahirah Almuddin. (2023) APB Rembau e-Bulletin, 11. pp. 46-49. ISSN 2682-776X

Program Smart Arabic Learning / Norshida Hashim, Syahirah Almuddin and Noorshahida Wahab. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Perceptions of students on learning Arabic language vocabulary through a card game / Norshida Hashim... [et al.]. (2019) Journal of Academia, 7 (1). pp. 33-40. ISSN 2289-6368

Vocabulary size among undergraduates of Arabic language for professional communication in UiTM / Nurain Syafina Husaini. (2021) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Analisis kesalahan tatabahasa dalam buku teks bahasa Arab LASR KSSM / Mohamad Hussin and Zawawi Ismail. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

I

Urutan pemerolehan Al-ḍamīr dalam ayat nominatif bahasa Arab dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi / Ummi Syarah Ismail, Nazri Atoh and Abdul Basir Awang. (2018) e-Academia Journal, 7 (2). pp. 92-106. ISSN 2289 - 6589

J

Learning Arabic communication skill through mobile application / Farah Nadzirah Jamrus and Nur Nazifa Elisa Abd Hamid. (2021) In: International Jasin Multimedia & Computer Science Invention and Innovation Exhibition (i-JaMCSIIX 2021). UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin, pp. 23-26.

K

The impact of metacognitive strategy use on Arabic text comprehension among secondary school students / Mohd Sham Kamis. (2021) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

L

Let’s Learn Mandarin Grammar / Lim Hong-Rui, Lim Zhe-Yu and Low Hiang Loon. (2021) In: UNSPECIFIED.

M

Alif Ba Ta / Nor Suhaiza Md Khalid … [et al.]. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah.

Analisis asal kata b-r-k ( ر ب ك ) dan derivasinya dalam syair Imām Al-Jazūli Al-Ḥasani / Muhammad Irfan Mhd Rusdi and Aula Nabilah Janudin. (2023) International Journal of Modern Languages and Applied Linguistics (IJMAL), 7 (2): 1. pp. 1-15. ISSN 2600-7266

Identifikasi al-Hind berdasarkan mu’jam al-Buldān oleh al-Hamawī: kajian terhadap huruf al-Qāf dan al-Kāf / Rusni Mohamad dan Thuraya Ahmad. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 49. ISBN 978-967-2846-07-9

Teaching Arabic in Malaysia using Higher Education 4.0 technologies / Airil Haimi Mohd Adnan. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

Motivational factors influence the arabic performance of students in Arab Mikro Language And Consultancy Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan / Ahmad Farhan Mohd Ashaari. (2014) Industrial Training. Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, Kota Bharu. (Unpublished)

Kemahiran asas menulis perkataan bahasa arab di kalangan pelajar UiTM Pahang / Saiful Johari Musahar, Nur Afiqah Amanina Kamaruzzaman, Roselina Musahar ... [et al.]. (2019) Gading Journal for the Social Sciences, 22 (00). pp. 182-190. ISSN 2600-7568

Kesilapan sebutan fonem bahasa arab di kalangan pelajar / Saiful Johari Musahar …[et al.]. (2021) Gading Journal for Social Sciences, 24 (2). pp. 91-100. ISSN e-ISSN: 2600 - 7568

Penerapan nilai spiritual berkenaan konsep makrifah dalam tatabahasa Arab menurut al-Qushayri dalam kitab “Nahw al-Qulūb al-Kabīr” / Zaiton Mustapha, Shahrizal Mahpol and Nur Hafizah Ahmad Tajuddin. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

N

Kesilapan sebutan bahasa Arab dalam kalangan bukan penutur jati / Ahmad Zulfadhli Nokman ... [et al.]. (2017) e-Academia Journal, 6 (1). pp. 100-108. ISSN 2289 - 6589

Al-Nashāt Al-Lughawiyy dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab / Mashitah Nordin and Nur Aini Ariffin. (2021) Bulletin APB Edisi 7. ISSN 2682-7948

O

“Arabic Present Tense” / Suzzana Othman. (2021) In: UNSPECIFIED.

P

Learning Arabic speaking based on standard skills through a mobile gamification approach / Bashasunnahar Puasa. (2022) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

R

Penguasaan tasybih, uslub khobariy dan uslub insya’iyy dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama / Fatimah Radzi, Nik Rahimi Nik Yusoff and Mohd Isa Hamzah. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

The use of amr language style according to gender in surah al-Baqarah / Syakirah Rifa’in @ Mohd Rifain, Mat Taib Pa and Nurul Huda Hamzah. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

S

Hubungan antara tahap pengetahuan pedagogi guru dengan pencapaian tajwid al Quran pelajar dalam KKQ / Jahidih Saili and Nurul Hamimi Awang Japilan. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab: kajian kes di UiTM Cawangan Melaka / Anuar Sopian dan Salmah Ahmad. (2012) In: 3rd International Conference on Public Policy and Social Science ( ICOPS 2012). Faculty of Administrative Science and Policy Studies, Melaka, pp. 398-413. ISBN 978-967-11354-5-7

Kaedah pengajaran Bahasa Arab sebagai bahasa ketiga dalam kalangan pelajar rintis UiTM / Nurlyana Fatihah Sulaiman. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Y

Penggunaan kaedah transliterasi dalam buku teks Bahasa Arab : satu kajian kes / Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub, Adam Mat & Azman Che Mat. (2006) [Research Reports] (Submitted)

Persepsi pelajar terhadap pemanfaatan gamifikasi dalam pembelajaran bahasa Arab / Hazrati Yahaya ... [et al.]. (2022) International Journal of Modern Languages and Applied Linguistics (IJMAL), 6 (2): 1. pp. 1-13. ISSN 2600-7266

Aplikasi mudah alih pembelajaran asas Bahasa Arab bagi peringkat sekolah rendah / Hazrati Yahaya ... [et al.]. (2021) International Journal For Educational Science And Language Arts (ESLA) 2021, 2 (2). pp. 29-41. ISSN 2716-5825

Kecekapan sosial, teknikal dan komunikasi dalam pembelajaran dalam talian di kalangan pelajar UiTM Cawangan Kelantan / Muhammad Saiful Anuar Yusoff, Muhammad Luqman Ibnul Hakim Mohd Saad and Mohd Zuhdi Ismail. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

Z

Persepsi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Arab berasaskan permainan melalui peranti mudah alih / Mohd Nabil Zulhemay, Nurul Asma Mazlan dan Mohamad Farham Mat Husin. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 67. ISBN 978-967-2846-07-9

This list was generated on Thu May 30 10:48:09 2024 UTC.