Browse by Document Language

Number of items: 39.

Article

(1991) "After reading this article you should be able to ..." / Vasudevan Subrahmanyam. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 41-49.

(1991) Perundangan Islam (Syariah): unggul dan unik / Salwatie Sabtu. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 41-49.

(1991) Sistem perakaunan berkomputer: implementasi dan permasalahan / Rosiani Embi. AKADEMEIA, 2 (1). pp. 55-66.

(1991) Kaji selidik kurikulum Diploma Sains Kesetiausahaan / Lelawati Abdul Hamid. Jurnal Akademik, 3 (3): 8. pp. 42-54. ISSN 0128-2635

(1991) Juruaudit Luaran dan Juruaudit Dalaman: suatu perbezaan/ Shamsul Anuar Ahamad Ibrahim. Jurnal Akademik, 3 (3): 3. pp. 16-18. ISSN 0128-2635

(1991) Pentadbiran: dari perspektif Islam dan barat / Kamis Ismail. Jurnal Akademik, 3 (3): 5. pp. 26-32. ISSN 0128-2635

(1991) Kursus pra perdagangan di ITMCS : satu tinjauan ringkas selepas 10 tahun / Abdullah Abdul Latib. Jurnal Akademik, 3 (3): 4. pp. 19-25. ISSN 0128-2635

Monograph

(1991) Laporan Tahunan 1991 / Institut Teknologi MARA. Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Thesis

(1991) Estetika dalam bentuk-bentuk tembikar tradisi tempatan / Zaiyana Mahbib. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Pembiayaan akhir harta tanah kediaman mengikut konsep islam kes kajian: Bank Islam Malaysia Berhad / Roslina Misban. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Rekabentuk pagar dan pintu pagar di Malaysia / Ramlan Bin Ramli. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1991) Penggunaan tenaga solar untuk menjanakan sistem penyerapan (penyaman udara) dalam konteks Malaysia / Wan Murzafar Wan Mamat dan Rashdan Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Pengiraan radiasi solar yang mengenai satu satah horizontal di Shah Alam dengan menggunakan program komputer / Shaiful Azhar Jaafar and Mohd Fadzli Mohamad Fathil. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Merekabentuk alat pengering koko khusus untuk pekebun-pekebun kecil menggunakan tenaga matahari / Nor Hisham Hashim and Mahamad Zamri Omar. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Pengering buah-buahan / Adnan Abdul Rahman and Syed Mohd. Nazri Syed Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian emungkinan pusat pertumbuhan desa Kg Sungai Senam, Sik Kedah /Abd. Malik Abu Bakar and Tengku Noor Lishah Ku Mahamud. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Perancangan, susunatur, rekabentuk serta penyimpanan dan pengaliran sesebuah stesen servis, khususnya di Malaysia / Ahmad Rosman Ahmad @ Abd Rokis. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Perkembangan bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu / Ahmad Tarmizi B Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Sistem maklumat berkomputer dalam perejenan harta tanah (perisian Dbase III plus) / Azharudin Haji Mohd Ariffin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah Merlimau : kesinambungan senibina asing dengan senibina melayu keatasnya / Siti Nuraishah Baroni. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Bentuk-bentuk mimbar dan mihrab yang terdapat di dalam rekabentuk masjid di Selangor dan Kuala Lumpur / Abdul Aziz Burok. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian penguatkuasaan perancangan salah guna bangunan. Kes kajian : Selayang Baru, Selangor / Kamaruzaman Hamdan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Senibina tradisional di kalangan masyarakat melayu / Rohaizan Hasan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Satu kajian kes pembangunan di mukim bandar Jugra Kuala Langat / Johana Juraimi. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Merekabentuk sistem aliran air dalam penggunaan turbin untuk mengeluarkan kuasa letrik / Nor Aishah Leman dan Nor Liza Kasim. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Analisa sirkulasi dan rekabentuk ruangawam di Kompleks Dayabumi Kuala Lumpur / Rossinah Mahmood. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian mobiliti pekerja terhadap permintaan perumahan di Pasir Gudang / Abdul Razak Maslan and Nor Ashikin Zainudin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Seni Khat Islam dan penggunaannya di dalam senibena melayu / Rusjan Mat Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Pengapit gerudi / Abdul Aziz Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Peranan Amanah Saham Nasional di dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi bumiputra / Juhairi Mohamad Ali, Molkan Hj Mohammad Yusof dan Arba Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) “Senibina panggung terbuka” Panggung Anniversary sebagai kes kajian / Haslinda Mohd Rantam. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah Kelantan perbezaan ciri-ciri senibina di Taman Mini Malaysia dengan yang asal / Norazman Mohd Yunus. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah padi - kaitannya dengan senibina dan sosial tempatan / Raizah Mohd Zain. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Keberkesanan tumbuh-tumbuhan sebagai tarikan utama taman rekreasi. Kes kajian: Taman Rekreasi Kawasan Perumahan Setiawangsa / Mas Iskandar Paiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kehidupan dan masalah orang asli di semenanjung Malaysia. Satu tinjauan awal masyarakat orang asli di Pulau Lumut / Raja Fahrulnizam Raja Fuaddin [et.al]. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Seniukir dalam rekabentuk Tradisional Melayu Johor / Kamarul Azam Selamat. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Gelanggang permainan dan hiburan hiburan rakyat (kesannya keatas sosial dan senibina) / Sohaimi Ali. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Perkembangan bumbung rumah tradisional Melayu Kelantan dan Terengganu / Ahmad Tarmizi Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Villa Palliadio : kajian sejarah villa-villa kolonial di Tanah Melayu dalam transisi ke arah pendekatan senibina Malaysia / Sh. Madznah Sy. Mohamed. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 24 06:47:44 2022 UTC.