Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | D | H | I | M | O | S | U | W | Y | Z
Number of items: 19.

A

(1999) Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 di dalam syarikat pembinaan implementasi dan permasalahan / Mohd. Naim Abdul Jabar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Perbandingan pengurusan penyelenggaraan chalet di bahagian pendalaman dan tepi pantai dari sudut pandangan fizikal, fungsi dan ekonomi / Mohd. Khalid Aman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Amalan dan tatacara keselamatan dan kesihatan dalam kerja penyelenggaraan hospital / Nuramali Ahmad Zainy. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

D

(1999) Kajian terhadap kepentingan dan penggunaan kawasan lapang bagi kawasan perumahan awam / Syamsuri Daud. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian keselamatan pekerja dalam melakukan kerja penyelengaraan bangunan komersil / Johari Dugel. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

H

(1999) Sistem pembekalan gas LPG: aspek keselamatan untuk bangunan industri / Amirul Bahri Hashim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

I

(1999) Akta Pengambilan Balik Tanah (AKTA 486): satu tinjauan terhadap proses pengambilan, penentuan dan pembayaran pampasan serta tindakbalas penduduk setempat / Mohd. Rizal Ismail. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

M

(1999) Pengekalan aliran tunai untuk firma pengurusan hartanah kes kajian : Lembah Klang dan Negeri Selangor / Irmarizan Muhammad Sirat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Kajian ke atas permasalahan kelewatan proses kelulusan tukar syarat tanah (kes kajian : Pejabat Tanah Dan Galian Selangor) / Hazrul Mamat. [Student Project] (Unpublished)

(1999) Pengurusan penyelenggaraan lebuhraya Malaysia dalam menyediakan laluan yang selamat, selesa dan sempurna. Kes kajian : Lebuhraya Wilayah Tengah / Mohamad Nurul Azmi Mat Nor. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

O

(1999) Penyelenggaraan sistem lif (Kes Kajian: Plaza Perangsang, Intekma Resort, Kajian Sains Gunaan I.T.M S.Alam, Kajian Kejuruteraan I.T.M S.Alam dan Kajian Sains Kesetiausahaan I T.M S.Alam) / Azmin Osman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

S

(1999) Penggunaan buruh langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan bangunan institut pendidikan tinggi awam dan swasta kajian dari aspek perancangan penggunaan buruh dalam perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Rasli Sudin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Proposal for adaptive re-use on pre-war urban schools Case Study: ( former ) St.Mary’s Girls’ School, No.7, Jalan Tengah, Kuala Lumpur / Roslan Salim. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1999) Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

U

(1999) Konsep Bina Kemudian Jual dalam skim perumahan / Razaman Udin. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

W

(1999) Sejauhmana bangunan-bangunan tinggi menyediakan peralatan, kemudahan dan ruang kemudahan untuk melakukan penyenggaraan kebersihan / Wan Nurulhekmah Wan Mokhtar. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Y

(1999) Kajian perlaksanaan sistem pengurusan maklumat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang / Abdul Rahman Yakop. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Z

(1999) Keberkesanan perlaksanaan penswastaan terhadap sistem pengurusan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaidi Zakaria. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

This list was generated on Thu May 19 03:24:18 2022 UTC.