Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1999

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Kajian terhadap kebisingan dan tahap kejelasan perucapan di bilik kuliah Blok C, Kompleks Tahir Majid, ITM, Shah Alam / Mohd Sauki Abd Rashid. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian perbandingan gerai dalam kompleks beli-belah Summit Prade dengan gerai tepi jalan / Mohd Razali Abdul Ghani. (1999) [Research Reports] (Unpublished)

Implikasi zon perindustrian ke atas kawasan persekitaran sempadan Jalan Bandar, Jalan Keluli Dan Jalan Gangsa kawasan perindustrian Pasir Gudang / Suraya Hanim Abdul Hamid. (1999) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pengurusan kualiti ISO 9002 di dalam syarikat pembinaan implementasi dan permasalahan / Mohd. Naim Abdul Jabar. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Amalan dan tatacara keselamatan dan kesihatan dalam kerja penyelenggaraan hospital / Nuramali Ahmad Zainy. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Perbandingan pengurusan penyelenggaraan chalet di bahagian pendalaman dan tepi pantai dari sudut pandangan fizikal, fungsi dan ekonomi / Mohd. Khalid Aman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Pusat pertumbuhan Sungai Buloh: fokus kelewatan perlaksanaan pembangunan / Yusaini Amiruddin. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

The study of retail image on La Mardia Bakery, Ocean Supermarket (Melaka City) as perceived by its customer / Andy Shahril Mohd Ariff. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kajian terhadap kepentingan dan penggunaan kawasan lapang bagi kawasan perumahan awam / Syamsuri Daud. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian keselamatan pekerja dalam melakukan kerja penyelengaraan bangunan komersil / Johari Dugel. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pembekalan gas LPG: aspek keselamatan untuk bangunan industri / Amirul Bahri Hashim. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kajian perletakan industri sejajar di kawasan perumahan Taman Keramat, Kuala Lumpur / Mohd Fazli Idris. (1999) [Research Reports] (Unpublished)

Akta Pengambilan Balik Tanah (Akta 486): satu tinjauan terhadap proses pengambilan, penentuan dan pembayaran pampasan serta tindakbalas penduduk setempat / Mohd. Rizal Ismail. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Kajian ke atas permasalahan kelewatan proses kelulusan tukar syarat tanah (kes kajian: Pejabat Tanah dan Galian Selangor) / Hazrul Mamat. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Pengurusan penyelenggaraan lebuhraya Malaysia dalam menyediakan laluan yang selamat, selesa dan sempurna. Kes kajian : Lebuhraya Wilayah Tengah / Mohamad Nurul Azmi Mat Nor. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kes kajian: perkhidmatan kemudahan bangunan di Bangunan Grahana Makmur, Melaka / Dian Ainor Mizan. (1999) Industrial Training. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Kajian penyediaan pusat perkhidmatan di Gombak Kuala Lumpur / Mazwani Mohamed. (1999) [Student Project] (Unpublished)

Pengekalan aliran tunai untuk firma pengurusan hartanah kes kajian: Lembah Klang dan negeri Selangor / Irmarizan Muhammad Sirat. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Kajian perancangan laluan motosikal dari persimpangan kewajipan hingga ke persimpangan Sunway di Lebuhraya Shah Alam / Muhamad Zaidi Omar. (1999) [Student Project] (Unpublished)

Penyelenggaraan sistem lif (Kes Kajian: Plaza Perangsang, Intekma Resort, Kajian Sains Gunaan I.T.M S.Alam, Kajian Kejuruteraan I.T.M S.Alam dan Kajian Sains Kesetiausahaan I T.M S.Alam) / Azmin Osman. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Proposal for adaptive re-use on pre-war urban schools Case Study: ( former ) St.Mary’s Girls’ School, No.7, Jalan Tengah, Kuala Lumpur / Roslan Salim. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Penggunaan buruh langsung dan tidak langsung dalam penyelenggaraan bangunan institut pendidikan tinggi awam dan swasta kajian dari aspek perancangan penggunaan buruh dalam perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Rasli Sudin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Konsep Bina Kemudian Jual dalam skim perumahan / Razaman Udin. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sejauhmana bangunan-bangunan tinggi menyediakan peralatan, kemudahan dan ruang kemudahan untuk melakukan penyenggaraan kebersihan / Wan Nurulhekmah Wan Mokhtar. (1999) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian perlaksanaan sistem pengurusan maklumat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang / Abdul Rahman Yakop. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Keberkesanan perlaksanaan penswastaan terhadap sistem pengurusan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaidi Zakaria. (1999) Degree thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

This list was generated on Sat May 25 21:23:09 2024 UTC.