Browse by Types of Thesis

Number of items: 151.

Peranan syarikat penerbangan MAS dalam meningkatkan industri pelancongan di Sabah / Soni Joikon. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Pencahayaan pada ruang dalaman galeri / Masidayu Ahmad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Pembangunan kompleks perniagaan di pinggir bandar. Kes kajian : Holiday Plaza, Johor Bahru dan Subang Parade, Petaling Jaya / Ahmad Rizal Abdul Rahman dan Azlan Mahmad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study oh reasons and financial effects on a sample of companies / Mazian Hassan. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Sistem pengudaraan tanpa peralatan mekanikal di dalam senibina Malaysia / Ramlan Ramli. (1992) [Student Project] (Unpublished)

How far IAS 14 reporting financial information by segment Has been complied with in Malaysia / Ramli Abu Bakar. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kesan rekabentuk tatatur perumahan terhadap persekitaran sosial penduduk. Kajian kes di Seksyen 6, 8, 18 dan 19 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / Rohana Saad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Peningkatan taraf bandar di Ipoh : Prospek, masa depan dan kesan ke atas nilai harta tanah / Rohayah Abdul Kadir. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian keberkesanan perancangan ruangniaga di kawasan perumahan. Kajian kes : Taman Seri Serdang / Rosli Puasa. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Audit and control in system development / Rosli Abas. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Revolusi sekil dan kadar ukuran dari cara tradisional ke cara moden.Kes kajian ke atas penggunaan teori kadaran pada rumah tradisional melayu / Rozlina Ghazy. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian warisan sejarah sebagai faktor penarik industri pelancongan / Sayaffi Ibrahim Harun dan Norhashida Harun. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Color and material for hotel interior / Syed Abdul Malek Syed Ziad Wapha. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian pembangunan Felda : pencapaian FELDA dalam meninggikan taraf sosio ekonomi peneroka-peneroka di skim rancangan FELDA / Ahmad Sharifuddin Abdul Ghani. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The perception of auditors on the role of accountants in social reporting and social responsibility / Aida Sharini Abdul Wahab. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Lanskap persekitaran jalan / Aswadi Aswad Alias. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian keberkesanan sistem perkhidmatan pengangkutan awam darat. Kes Kajian: Majlis Perbandaran Kuala Terengganu / Azhar Aziz. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian perancangan pondok polis di kawasan perumahan Bandar. Kajian kes : pondok polis Batu Tiga, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur / Aziba Rashidi. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Benefits and limitations of human resource accounting / Che Kartina Idrus. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Penggunaan dekorasi senibina Islam dalam senibina masjid di Malaysia / Hamdan Arifin. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Pagar / Hir Azni Md Tahir. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study on customer service at Petronas service stations / Huda @ Norulhuda Mohamad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Ke arah sistem pengurusan harta dan tanah yang lebih berkesan melalui pengswastaan (Kajian kes : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah) / Iskandar Miza Ahmad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The evaluation on the performance and the efficiency of stage bus schedules and route network in Muar, Johor / Mazitah Ahmad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian mengenai punca penceraian di kawasan Shah Alam / Nik Nafizah Nik Mohamed … (et al.). (1992) [Student Project] (Unpublished)

Rumah Melayu Melaka, ciri-ciri, pengaruh serta kesannya terhadap senibina masakini / Ali Nordin Yaakub. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Traditional furniture. The effects from the introduction of new methods of materials / Alfian Gunawi. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Laporan Tahunan 1992 / Institut Teknologi MARA. (1992) Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Raja Berperlembagaan / Abdul Jalil Mohamed Ali. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 13-27. ISSN 0128-5610

Content-based instruction at the tertiary level an exploration / Noorzan Hj. Mohd. Noor. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 1-12. ISSN 0128-5610

Turing Machine / Nordin Abu Bakar. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 35-41. ISSN 0128-5610

Using role play in teaching for academic and occupational purposes in ITM teaching-learning situations / Siti Akmar Abu Samah. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 42-48. ISSN 0128-5610

Pemfaktoran QU di dalam menentukan garis regresi / Wan Jaafar Endut. (1992) AKADEMEIA, 1 (2). pp. 28-34. ISSN 0128-5610

Perbezaan fatwa sahabat : punca dan kesannya kepada perkembangan perundangan Islam / Mohd Sabri Abdul Ghafar. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 26-36. ISSN 0128-5610

Wang : satu pengenalan dan implikasinya ke atas inflasi di Malaysia / Nor Khasimah Aliman. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-5610

The auditor and the law / Rohani Mohd. Shah. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 18-25. ISSN 0128-5610

Object-oriented programming : a new programming paradigm / Syed Ahmad Aljunid and Nordin Abu Bakar. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 37-42. ISSN 0128-5610

An exposition of the different approaches in teaching writing through class-newsletter production / Yusof Haji Mustapha and Sharifah Shakirah Alqadree. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 53-59. ISSN 0128-5610

Sains Islam : satu tinjauan terhadap perkembangannya / Zakaria Mustaffa. (1992) AKADEMEIA, 2 (2). pp. 43-52. ISSN 0128-5610

Kepelbagaian ilmu di ITM (fokus ITMCS) dan pembangunan pelajar / Fairuzah Basri. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 28-49. ISSN 0128-2635

Matematik dan masa depan pelajar Islam - fokus Sarawak / Ibrahim Abu Shah. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 1-17. ISSN 0128-2635

Pembangunan rohani dalam Islam / Mohd Asri Abdullah. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 57-66. ISSN 0128-2635

Laws of marriage - Christianity versus Islam / Mustaffa Mohamed Zain and Rashidah Mohammad. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 80-86. ISSN 0128-2635

Pengiraan faedah dan penyelesaian awal perjanjian sewa-beli di bawah akta sewa-beli 1967-satu perbincangan / Nik Mohamed Ruslin Nik Jaafar. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 50-56. ISSN 0128-2635

Kemajuan dan perkembangan wanita di Sarawak / Rosziati Ibrahim. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 18-27. ISSN 0128-2635

The realms of rhetoric and grammar / Sick Goh Ngong. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 67-71. ISSN 0128-2635

Simulation / Wong Chee Weng. (1992) Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 72-79. ISSN 0128-2635

A Study of dynamic behavior on concrete structures ( Bridge ) / Norrizan Ismail. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Seismic hazard in Malaysia / Shuhaidar Annuar. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Pricing of a container services in the shipping line with special reference to integrated forwarding and Shipping Sdn. Bhd Port Klang / Adilah Shuib. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Study of MIG metal transfer / Ahmad Ezan Mustapha and Hanizan Mohd Husin. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Heat rate study in thermal power plant / Zahrom Mohd Khalid. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Study on Proton Saga engine / Ahmad Suhaili Abdul Aziz and Nor Zamzuri Md Nor. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Penggunaan peralatan makmal secara lebih berkesan / Mohd Najib Kasimin and Adnan Bakri. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A design of hydraulic transmission for MARA Institute of Technology crawler / Mohd Nazli Mohamed and Abdullah Hamid. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Mengubahsuai alas alat uji dinamik boleh ubah / Mohd Ridzwan Shafie and Borhan’ Hudih Mohamad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Contamination control during the repair of hydraulic machinery / Mohd Zahidan Zahib and Mohd Radzi Hj Hassan. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Development of standard time formula for welding of mild steel / Muhammmad Rashidi Arif and Zaidan Osman. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Cadangan sistem pemeriksaan atau kawalan mutu bagi penerimaan perabut-perabut I.T.M / Muhammad Taib Abdullah and Bakhtiar Baharin. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Services for the intelligent building / Nik Ahmad Mazli Nik Mohamad and Abdul Azis Arshat. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Designing and fabricating a twin polishing machine / Nik Azizul Hisham Nik Abd Aziz and Nik Ahmad Sallehuddin Nik Mohammed. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Research on plastic material / Razaini Hassan and Mohd Fuad Idris. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Merekabentuk alat pengangkat bagi mesin Instron / Zulkifli Dahlan. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The relationship between the supply of money and stock market prices Malaysian case / Mohd Arif Yusa. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The study of credit management systems of private limited company the case of Gillette (M) Sendirian Berhad / Mohamad Fozi Haji Tunggal. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Management accounting and human behaviour / Aris Kefli Mohamad Yusof. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajian mengenai penuangan logam menggunakan vakum proses / Affendi Hassan dan Mohd Zaidi Jaafar. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kegunaan pam air di rumah / Jasni Dewa dan Mohd Najib Masroni. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Membina model janakuasa angin bagi menghasilkan kuasa elektrik / Kamal Baharin Idris, Mohd Nor Dolah and Wan Zulkifli Wan Mansor. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Whitworth quick-return mechanism analysis / Ahmad Farizal Abdul Ghafar and Abu Sofian Abu Hassan. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Study on bus transportation system in metropolitan Kuala Lumpur / Mohd. Azrai Ariffin. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study on the performance of the convenience stores (c-store) of Esso Malaysia Berhad / Anizah Zainuddin. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The announcement of interim dividends and its effect on share prices / Asri Mahmood. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Joint venture operations from accounting perspective in the petroleum upstream activities: with special emphasis on PETRONAS Carigali Sdn Bhd / Hashim Masri. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The impact of dividends and/or earnings announcement to the market share of companies / Ahmad Rizal Abdul Rahman. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Calibration of ultrasonic system / Dawod Mohidin @ Mahyuddin and Hairiazlan Kasbon. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Rekabentuk oditorium / Wan Ahmadi Wan Zaine. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Rumah api warisan sezaman / Mohd Jefri Zaini. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Masalah dan prospek perkhidmatan bas dua tingkat di Lembah Kelang / Abong Amping ... [et al.]. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Pengaturcaraan: kaedah penyelesaian masalah berkomputer / Azman Taher. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 1. pp. 1-16. ISSN 0128-5599

Mengenali mikrokomputer dengan lebih dekat: bagaimana mikrokomputer bekerja untuk memenuhi kehendak pengguna / Mazidah Puteh. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 2. pp. 17-27. ISSN 0128-5599

Di sebalik MS-DOS: apa pelajar kita patut tahu / Azizah Aris and Rohiza Ahmad. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 3. pp. 28-37. ISSN 0128-5599

Personal tax computation by microcomputer / Siti Salwah Salim and Ong Gim Yan. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 4. pp. 38-48. ISSN 0128-5599

Pengiraan rumus matematik dalam HypeCard: Satu tinjauan / Norhashidah Mohd. Ali. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 5. pp. 49-61. ISSN 0128-5599

Computer in English language learning / Magarete Thresa. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 6. pp. 62-68. ISSN 0128-5599

Pendidikan Islam: alternatif ke arah kecemerlangan pembangunan / Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 7. pp. 69-84. ISSN 0128-5599

Keterangan menurut fiqh Islam dan alat keterangan dalam Islam / Mahayuddin Ahmad. (1992) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 3 (1): 8. pp. 85-95. ISSN 0128-5599

Turbin ventilator - pemilihan bahan / Azman Mohd. Noor dan Ishak Ibrahim. (1992) [Research Reports] (Unpublished)

Pertukaran data - satu kajian / Abdul Malek Harun. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Proposal of re-ring distribution system at MARA Institute of Technology ( ITM ) Shah Alam / Syaiful Bahri Ismail. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The usefulness of financial ratios in predicting companies failure: a case study of five companies / Rozita Md Husain. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Problems in the leasing industry in Malaysia and its current practices / Rudy Johan Siatan. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Proses 'Four Colour Separations’ dan katannya dalam membantu seni tampak. Tumpuan proses 'Four Colour Separations' dan kepentingannya dalam memperkembangkan seni tampak di Malaysia / Azian Tahir. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Mohd. Ali Tamby penglibatannya di dalam bidang perfileman dari tahun 60an hingga hari ini (90an) / Abdul Mutalib Abd. Rahman. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian terhadap pelancongan dan kepentingan perkhidmatan kenderaan air ke Taman Negara / Mohd Rofidzan Abd Manap. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study of industrial robotics / Nor Sahaida Nopiah. (1992) [Research Reports] (Unpublished)

Kesan sejarah terhadap pembangunan industri pelancongan /Sayaffi Ibrahim Harun. (1992) [Research Reports] (Unpublished)

Pengkajian ke atas kualiti "wire rod" / Ahmad Nidzam Ibrahim dan Saiful Bahari Ahmad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian pembuatan galas (bearing) melalui proses powder metallurgy (PM) / Hamzah Abdul Rashid dan Ismail Daros. (1992) [Student Project] (Unpublished)

To design and fabricate a portable teaching aid cabinet / Ariyuddin Ali and Taib Ason. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kerja ke atas industri batik di Malaysia / Mohd. Yunus Harun. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Sistem ayakan pada mesin memproses ikan bilis / Ismail Omar dan Firdaus Mohamad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Masalah-masalah yang dihadapi oleh industri foundri di Malaysia khususnya dalam proses penuangan pasir / Johari Japar Ali dan Azlin Othman. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kemungkinan bagi menyediakan makmal ujian bahan / Khairul Anwar Jalil dan Rahmat Ismail. (1992) [Student Project] (Unpublished)

To study of spot welding and characteristic / Ahmad Salehin Abdul Rahman and Ahmadi Rasid. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Education and training towards achieving Vision 2020 / Fong Chan Onn. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Penghasilan songket separa mekanisasi (peranti corak dobby) / Jamaluddin Muhammad, Jamil Salleh and Wan Yunus Wan Ahmad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Peranan sarung didalam masyarakat melayu / Paridah Abdul Rahman. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The national strategies in the reorientation of students' inclination towards science and technology / Ahmad Mohd. Isa. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Transformation of students towards quality workforce in achieving Vision 2020 / Ibrahim Abu Shah and Iris Syawe Seh Ling. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Sectoral projection of manpower needs in Malaysia / Kamal Salih. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Kajian kerja / Harman Hassan and Rosdan Rosman. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Merekabentuk alat mikromanometer / Nor Azamin Abu Hasan and Harmadi Si Baweh. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A general study of haze / Hasnah Zakaria@Wahid, Salma Mat Rifin and Azlan Zakaria. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian awal tentang prestasi rantai kenderaan / Roslan Zahari Effendi. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Pembinaan model bagi sebuah mekanisma yang dapat menggerakkan panel-panel solar dalam arah longitud dan latitud / Azhar Rahim and Azmany Mansor. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Computer integrated manufacturing (CIM) / Aderi Mamat and Latifah Saad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Merekabentuk dan membina jig dan lekapan bagi menguji kekuatan kimpalan ultrasonik untuk wire mesh pada speaker menggunakan mesin penguji kekuatan bahan (instron machine) / Abd. Razak Khalil. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Kajian mengenai kerosakan perabot-perabot (kerusi dan meja pelajar) di kajian kejuruteraan ITM, sebab-sebab kerosakan dan cadangan-cadangan mengelakkan kerosakan / Mohd. Ashrie Ibrahim and Abd. Kadir Zailany Zainuddin. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Merekabentuk kerusi bas yang selesa / Mohd. Salman Ibrahim and Kamarudin Saleh. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Wiring design using elec software / Mohamad Embong. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Support facilities and the development of quality workforce / Dr. Leo Michael Toyad. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Role of I.T.M. in human resource development in Malaysia / Mohd. Mansor Salleh. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

The role of the private sector in human resource development - the Singapore experience / Ong Teong Wan. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Role of industrial training institutes in the development of human resources in industry / Rashid Esoofi Mamajiwalla. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Trend and strategy of industrialisation in Sarawak in relation to human resource development / Talib Zulpilip. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

The qualitative and quantitative components of input and output of labour force in Sarawak / Yap Yin and Chan Soon Huat. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

Labour productivity and international competitiveness / Mohd. Yusof Kasim and Zulkifly Osman. (1992) In: UNSPECIFIED. (Unpublished)

The human resource perspective towards achieving vision 2020 / Ibrahim Abu Shah ... [et al.]. (1992) In: UNSPECIFIED.

Costing in security force company: a case study in Security Sdn Bhd / Suraya Mohd Razally. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The relationship between the net income of a company and its turnover, fixed assets and long term liabilities / Mazlina Mustapha. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Natural Gas for Vehicle (NGV): the acceptance of Natural Gas for Vehicle (NGV) as an alternative vehicular fuel among taxi drivers in the Klang Valley area / Noriza Omar. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A case study of regional warehousing at Integrated Warehouse Sdn. Bhd. (IWS) Port Klang / Azmady Abdul Aziz. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study of haulage and container yard operations with reference to Multimodal Freight Sdn. Bhd. / Norazlina Ali. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The duties and responsibilities of independent auditors to the potential investors / Zarina Abdullah. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The uses of materiality and audit risk concepts in auditing: relating to planning and conducting an audit / Mohd Nazim Ibrahim. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study on the efficiency of vehicle examining at the Road Transport Department Muar Branch Johor / Eli Wahab. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Are the external auditors' responsible for the prevention and detection of fraud / Zaitun Mohamad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Accounting system and operation of Islamic Insurance: case study on Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad / Anizan Abu Hassan. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Net present value and payback period: Malaysian Companies Preference / Siti Fatimah Abdullah. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Advertising and promotional campaign for H&R Johnson (Malaysia) Sdn. Bhd. / Ahmad Nasir Yaacob. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Management's responsibility and audit procedures: review on verification of a company resources and problems encountered / Shaiful Bahri Mohd Idris. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The compliance of International Accounting Standard 11 in the subsidiary of IGB Corporation Berhad / Shahraniza Shuib. (1992) [Student Project] (Unpublished)

How the effectiveness of internal audit department is evaluated: independent auditors' view / Rosnee Maarof. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Mergers, acquisitions and alliances a new trend in the banking sector / Mohd Fadilah Halim. (1992) [Student Project] (Unpublished)

The impact of annual financial statements on share volume in KLSE / Kamarul Nizam Abu Bakar. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Accounting for foreign operations: translation of foreign currency financial statements and disclosure / Shamsol Khairi Mohamad. (1992) [Student Project] (Unpublished)

A study on stock valuation of a toy manufacturing company and its compliance with the IAS 2 / Azhar Shaaya Basheer. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Effectiveness of a computerized accounts payable system: a case study on Telekom Malaysia Berhad Kota Kinabalu office / Catherine Mojugit. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Accounting information for pricing decision / Nik Oslan Ibrahim. (1992) [Student Project] (Unpublished)

Cash flow vs funds flow statement / Rosni Julis. (1992) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 29 21:12:09 2024 UTC.