Items where Subject is "Study and teaching. Qurʼan studies. ʻUlūm al-Qurʼan"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | D | H | I | J | K | M | R | U | Y | Z
Number of items at this level: 30.

A

Isu-isu alam sekitar di Malaysia menurut pandangan pakar: satu analisis perbandingan berdasarkan tafsir Al-Misbah / Imaaduddin Abdul Halim. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 3. pp. 30-40. ISSN 2462-1641 (Submitted)

Profil demografi Pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA) dalam pembacaan Al-Quran / Mohd Khairulazman Abu Bakar and Azman Che Mat. (2015) e-Academia Journal, 4 (2). pp. 53-61. ISSN 2289 - 6589

Teknik menghafaz Al Quran / Fadzilawani Astifar Alias ... [et al.]. (2024) Navigating the spectrum: the new wave of e-learning innovations, 7. pp. 44-48. ISSN 9786299875512

Aplikasi AI-Quran digital dalam telefon pintar (Smart Phone) tablet terhadap pelajar asasi UiTM Pahang, Kampus Kuantan Sesi 2012/2013 / Norazmi Anas, Mohd Syahril Ibrahim and Ahmad Fadhir Mat Dahan. (2013) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik (Sains Sosial) 2013, 28-29 Oktober 2013, Bukit Gambang Resort City, Gambang, Pahang, Malaysia.

C

Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program Al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. (2020) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 57-72. ISSN 2006-9617

Maahad Tahfiz Al-Quran (MTAO), Pulai Chondong ke arah pembentukan generasi Al-Quran satu kajian menyeluruh / Che Azman Che Yaacob … [et al.]. (1999) [Student Project] (Submitted)

D

Aspek Pengajaran di sebalik watak haiwan di dalam AI-Quran: Iktibar bagi pensyarah UiTM dalam peningkatan kerjaya / Minah Dibok …[et al.]. (2006) In: UNSPECIFIED.

H

Pemakanan dan implikasinya terhadap pembangunan insan: satu analisis berdasarkan Kitab Fi Zilal Al-Quran / Halipah Hamzah and Hanani Ahmad Zubi. (2019) Borneo Akademika, 3 (2). pp. 1-11. ISSN 2462-1641

Powerful play: using educational toys in the Iqra' learning method for preschoolers / Asrol Hasan. (2006) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

I

Myqiraat / Syahidatul Fitriah Ishak, Zulkifly Mohd Zaki and Khairul Anuar Mohamad. (2017) In: Melaka International Intellectual Exposition (MIIEX 2017). Division of Research and Industry Linkages, Alor Gajah, Melaka.

Kaedah komunikasi non-verbal dalam hafalan al-Quran di pra sekolah / Safinah Ismail…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN e-ISSN:2006-9617

J

Performance measurement framework for private tahfiz schools in Malaysia: the regulators and operators perspective / Mohd Yassir Jaaffar … [et al.]. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF), Alor Gajah, p. 89.

K

Tafsir basmalah / Dr. Mohd Asyran Safwan Kamaruzaman. (2021) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan.

M

A review of literature on Tahfiz Institutions / Nor Tasik Misba and Abd Halim Mohd. (2021) In: E-Proceeding for Asian Conference on Business, Economics and Social Science (ACBESS) 2021. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance (CIPSF), Alor Gajah, p. 19.

A framework to analyze the efficiency of private Tahfiz in Malaysia / Nor Tasik Misbahrudin and Abd Halim Mohd Noor. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 30-36. ISSN 2590-3942

i-Tasmi’ Tahfiz: innovation for memorizing Al-Quran / Noorimah Misnan … [et al.]. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 14-25. ISSN 2006-9617

Konsep al-Fala:h (Cemerlang) dalam al-Quran sebagai asas transformasi pendidikan tinggi / Asjad Mohamed, Mohd Kamal Azman Jusoh dan Saiful Johari Musahar. (2008) In: UNSPECIFIED.

Tahap pencapaian pelajar dalam program Plus Tahfiz UiTM / Muhammad Syukri Mohd Ashmir Wong, Mohammad Fahmi Abdul Hamid dan Khairul Azhar Meerangani. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 48. ISBN 978-967-2846-07-9

Securitizing the issues and Challenges of Faith-Based Non-Governmental Organizations (FBNGOs): The case of tahfiz schools in Klang Valley / Wahida Ana Sophia Mohd Dain, Yarina Ahmad and Nurul Hidayana Mohd Noor. (2021) In: E-Proceeding 8th International Conference on Public Policy and Social Science (ICoPS) 2021.

Leksikal eufemisme dalam al-Quran dan terjemahannya dalam Bahasa Melayu / Muhammad Luqman Ibnul Hakim Mohd Sa’ad and Zulazhan Ab. Halim. (2021) In: Proceedings of International Conference on Language, Education, Humanities &Social Sciences (i-LEdHS2021), 22 Febuari 2021, UiTM Cawangan Kelantan.

Kefahaman ayat al-Quran dalam kalangan pelajar tahfiz = The understanding of Quranic verses among tahfiz students / Mohd Hakim Mothar Rijan, Mohd Asmadi Yakub and Ahmad Rozaini Ali Hassan. (2024) Journal of Contempory Islamic Studies, 10 (1): 7. pp. 1-12. ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Kajian kes ke atas penilaian tilawah Al-Quran secara interaktif / Siti Fatimah Tasir … [et al.]. (2018) [Research Reports] (Unpublished)

Quran reading class system for Fadilah's Quran Centre / Muhammad Muizzudin Mustaza. (2016) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

R

Penilaian pembelajaran al-Quran kaedah iqra’ dan kaedah Baghdadiah kelas al-Quran dan fardhu ain (KAFA) di bahagian Betong, Sarawak / Hafizul Rasdi. (2020) PhD thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

U

Kepelbagaian dimensi Ijaz al-Quran: satu tinjauan / Norazamudin Umar and Mohd Zaki Abdul Latiff. (2009) In: UNSPECIFIED.

Y

Pengaruh Tafsir al-Maraghi terhadap penulisan tafsir Melayu di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. (2018) Journal of Contempory Islamic Studies, 4 (1). pp. 67-83. ISSN 0128-0902

Elemen alam sekitar dalam menangani tekanan emosi: analisis Surah Maryam / Siti Aisyah Yusof and Muhammad Saiful Islami Mohd Taher. (2020) In: TeSSHI 2014- Technology, Science Social Sciences, Humanities, 5 & 6 Nov 2014, One Hotel Helang, Langkawi Kedah Malaysia.

Pengurusan emosi dalam surah Maryam ayat 21 hingga 26 / Siti Aisyah Yusof...[et al.]. (2012) Voice of Academia (VOA), 7 (2). pp. 41-54. ISSN 2682-7840

Menangani tekanan emosi model al-Quran / Siti Aisyah Yusof …[et al.]. (2013) [Research Reports] (Unpublished)

Z

Pengungkapan lafaz Al-ma’ dalam ayat-ayat Al-qur’an dari aspek retorik / Muhamad Khairul Anuar Zulkepli dan Mohd Zulkhairi Abd Hamid. (2021) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 26-43. ISSN 2006-9617

This list was generated on Sun Jun 23 21:23:17 2024 UTC.