Items where Subject is "General special. Including criticism, aesthetics, etc. Film genres. Semiotics. Illusion in motion pictures"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | H | J | M | O | R | Y | Z
Number of items at this level: 26.

A

Watak Aung San Suu Kyi dan demokrasi Burma dalam filem The Lady (2011): Satu analisis ideologi feminisma / Nurul Nadia Abd Aziz. (2014) [Student Project] (Unpublished)

Penerimaan penonton terhadap aspek nilai budaya setempat dalam ilem-filem yang memaparkan masyarakat jawi peranakan: Satu kajian perbandingan khalayak di Lembah Klang dengan Pulau Pinang / Nadzrah Azmi. (2007) [Student Project] (Unpublished)

B

Filem Buai Laju-laju arahan U-Wei Haji Saari : satu analisis semiotik / Noor Bazura Baharuddin dan Abdul Ghafar Ibrahim. (2008) Jurnal Skrin Malaysia, 5. pp. 55-70. ISSN 1823-1020

Patriotisme sebagai elemen sinema nasional: Kajian terhadap filem Tanda PuterA (2013) / Siti Rahimah Buniamin. (2014) [Student Project] (Unpublished)

C

Kritikan sosiobudaya dalam filem seram (horror) Melayu terkini / Che Nurulizatie Che Mazlan. (2012) [Student Project] (Unpublished)

D

Apropriasi transkultural pada konfigurasi karakter Son Goku dalam Manga Dragon Ball / Dida Ibrahim Abdurrahman. (2018) Idealogy Journal, 3 (2). pp. 1-12. ISSN 2550-214X

H

Meneroka permasalahan tenaga modal insan dalam industri filem di Malaysia / Abdul Razak Haja Mohaideen and Mohd Syuhaidi Abu Bakar. (2018) Forum Komunikasi (FK), 13 (1). pp. 41-56. ISSN 0128-2379

The blurring dots between illusion and reality in film : a metamorphosis / Maszalida Hamzah. (2006) Jurnal Skrin Malaysia, 3. pp. 1-13. ISSN 1823-1020

Isu tanah dalam filem-filem terpilih Rahim Razali / Siti Normala Hamzah, Mohamad Saleeh Rahamad @ Ahamad dan Md Azalanshah Md Syed. (2018) Forum Komunikasi (FK), 13 (2). pp. 1-31. ISSN 0128-2379

The use of anthropomorphic agent in movie: case study of Cast Away (2000) / Azahar Harun and Mohameed Razeef Abd Razak. (2019) International Journal of Art and Design (IJAD), 1 (6). pp. 54-60. ISSN 2710-5776

Interpretasi Lucid Dream dalam tiga filem Hollywood kontemporari / Mohd Ferdaus Hassan. (2014) [Student Project] (Unpublished)

J

Trailer sebagai medium publisiti dan pemasaran: penelitian terhadap trailer filem Polis Evo (2015) / Mohd Shahrul Nizam Jaafar. (2015) [Student Project] (Unpublished)

M

Potential of Islamic films in the development of national creative industry / Nuruul Hidayah Mansor…[et.al]. (2019) e-Journal of Media and Society (e-JOMS), 2 (1). pp. 1-11. ISSN 2682-9193

Projek teater Samaya: Aplikasi muzik dalam Atmosfera Dhani / Mohd Daniel Emirrul Mohamed Nooh. (2014) [Student Project] (Unpublished)

Animation project stranger danger: the merging of an animation character in live action footage / Mohd Akwa Mohd Arifin. (2015) [Student Project] (Unpublished)

Teknik kamera, kesan bunyi dan naratif filem bergenre psiko thriller di Malaysia: Kajian terhadap filem S.A.M (2012) dan Psiko Pencuri Hati (2013) / Nur Farahaini Mohd Noor. (2014) [Student Project] (Unpublished)

O

Kriteria patuh syariah dalam filem berasaskan ukum fiqh: satu kajian awal / Hajar Opir … [et al.]. (2017) Journal of Contempory Islamic Studies, 3 (2). pp. 151-167. ISSN 128-0902

The journey (2014): bahasa filem dari perspektif semiotik / Nur Syahirah Osman. (2015) [Student Project] (Unpublished)

R

Depiction of slaves in Django Unchained (2012) in the mould of spaghetti Western and blaxploitation genres / Muhammad Ikhwan Radzali. (2015) [Student Project] (Unpublished)

Peranan elemen psikik sebagai ciri utama dalam filem The Conjuring (2013) / Mohd Rizuan Rahim. (2014) [Student Project] (Unpublished)

Sex roles, false empowerment dan ‘Mat Kereta’ terhadap wanita pada watak Fasha : kajian filem evolusi KL drift (2008) \ Marina Ilmar Ramli. (2013) [Student Project] (Submitted)

Syariat Islam sebagai penggerak sebab-akibat dalam naratif filem Melayu: Sebuah kajian perbandingan ke atas filem Semerah Padi (1956) dan … Dalam Botol (2011) / Muhsin Ramli. (2014) [Student Project] (Unpublished)

Merleau-Ponty, Godard, Sobchack and the spatial aesthetics of Rashomon / Gopalan Ravindran. (2006) Jurnal Skrin Malaysia, 3. pp. 155-170. ISSN 1823-1020

Interpretasi sosial masyarakat distopia di dalam filem The Hunger Games: Catching Fire (2013) / Amzar Razali. (2015) [Student Project] (Unpublished)

Y

Genre and pleasure : the case of Malay(sian) romantic comedy / Norman Yusoff. (2004) Jurnal Skrin Malaysia, 1. pp. 23-38. ISSN 1823-1020

Z

Teleologi : konsep moraliti dalam dua filem arahan Liew Seng Tat / Muhammad Rizal Zaman. (2016) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Tue May 21 12:50:28 2024 UTC.