Browse by Publication Title

Number of items: 14.

(2021) Analisis kurikulum Halal dalam mata pelajaran pendidikan Islam KSSM / Nursafra Mohd Zhaffar dan Wan Ali Akbar Wan Abdullah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 31-41. ISSN 2006-9617

(2021) Faktor poligami tanpa kebenaran: analisis kes di Mahkamah Syariah Muar, Johor / Norain Mohd Shah dan Khairul Azhar Meerangani. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-13. ISSN 2006-9617

(2021) Komunikasi dakwah efektif Badiuzzaman Said Nursi: kajian terhadap latar belakang Turki penghujung abad ke-19 masihi / Muaz Mohd Noor, S. Salahudin Suyurno dan Faridah Mohd Sairi. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 72-80. ISSN 2006-9617

(2021) Kredibiliti komunikator Islam revolusi industri 4.0: sorotan awalan / S. Salahudin Suyurno … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 81-88. ISSN 2006-9617

(2021) Kualiti guru bahasa Arab ke arah memperkasakan ketamadunan Islam abad ke-21 / ‘Afirah Ahmad @ Ahmad Rusdi, Mardzelah Makhsin dan Mohamad Fadhli Ilias. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 56-73. ISSN 2006-9617

(2021) Pandangan masyarakat dan status perundangan terhadap anak tidak sah taraf / Hamizah Muhammad … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-13. ISSN 2006-9617

(2021) Penafsiran Sheikh Ahmad Mustafa Al Marāghī berkaitan sifat-sifat allah dalam Tafsīr Al-Marāghī: satu analisis / Anuar Sopian … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 55-71. ISSN 2006-9617

(2021) Penghayatan akidah dalam kalangan saudara baharu: satu kajian eksperimental / Adi Syahid Mohd Ali … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-54. ISSN 2006-9617

(2021) Pengungkapan lafaz Al-ma’ dalam ayat-ayat Al-qur’an dari aspek retorik / Muhamad Khairul Anuar Zulkepli dan Mohd Zulkhairi Abd Hamid. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 26-43. ISSN 2006-9617

(2021) Perlaksanaan pengajaran & pembelajaran menerusi "Fan-Q board game": kajian rintis di SK Sura, Terengganu / Nik Fazlin Hiryati Nik Jaafar … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 14-29. ISSN 2006-9617

(2021) Prosedur dan bidangkuasa Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ): analisa kaedah menangani kes-kes ajaran sesat / Zanirah Mustafa@Busu dan Noraini Junoh. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 74-93. ISSN 2006-9617

(2021) Sorotan awal konsep monoteisme Yahudi / Nurhanisah Senin, Mustafa Kamal Amat Misra dan Nazneen Ismail. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-111. ISSN 2006-9617

(2021) Wasiat Islam: satu transformasi undang-undang di Malaysia / Nor Adila Mohd Noor … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 26-43. ISSN 2006-9617

(2021) i-Tasmi’ Tahfiz: innovation for memorizing Al-Quran / Noorimah Misnan … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 14-25. ISSN 2006-9617

This list was generated on Wed May 25 01:41:00 2022 UTC.