Items where Division is "Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | H | I | M | N | O | S | T | U | W | Z
Number of items: 23.

A

Isu dan cabaran pembelian barang fizikal atas talian sepanjang pandemik COVID-19 / Noor Aznaim Abd Latib and Siti Sarah Izham. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 20. pp. 133-152. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Mas kahwin di Pahang: kiraan semula nilai semasa / Muhammad Najib Abd Wakil …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 171-195. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Developing iot-based “saf” straightener monitoring system prototype for congregational prayers using arduino as a microcontroller / Zahari Abu Bakar … [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 101-114. ISSN (e-ISSN) : 0128-0902

Keamanan menurut al-quran dan hubungannya dengan filantropi islam / Faezy Adenan and Asmak Ab Rahman. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 151-169. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Menghormati agama lain sebagai pelengkap terhadap penjagaan agama islam dalam maqasid syariah / Syed Muhammad Adib Termizi Ahmad Al Jafari. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 18. pp. 99-116. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

C

Isu-Isu syariah di dalam produk al-rahn di perbankan Islam di Malaysia / Siti Hazirah Che Harun and Nor Fahimah Mohd Razif. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 24. pp. 55-78. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

The impact of spiritual and individual factors on social problems and mental health of Malaysian adolescents / Norfatmazura Che Wil and Nooraini Othman. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 16. pp. 1-16. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

H

Efficiency of zakat institutions in empowering Ummah / Muhamad Nafik Hadi Ryandono …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 41-57. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

I

Scientific approach in quranic exegesis : the emergence and issues / Ahmad Thaqif Ismail and Aqdi Rofiq Asnawi. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 59-83. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

The fakir miskin category of asnaf in Brunei Darussalam: the study on had kifayah (zakat poverty line) and the factors influencing the application of zakat / Nurol Huda Pehin Ismail, Mas Nooraini Mohiddin and Nurzakiah Ramlee. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 16. pp. 117-131. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

M

Penglibatan Jawatankuasa Pendamai Dan Hakam dalam penyelesaian tuntutan perceraian / Nur Zulfah Md Abdul Salam and Mazarina Nasuha Mat Nayan. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 28. pp. 207-233. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Mekanisma agihan zakat pendidikan pengajian tinggi dalam dan luar negara: kajian di lembaga zakat negeri Kedah / Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki and Jasni Sulong. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 24. pp. 153-176. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Models of religious solidarity among various beliefs in Sabah, Malaysia / Mohd Nazmi Mohd Khalli ... [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 24. pp. 17-40. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Kajian tahap penghayatan solat fardu dan faktor pelaksanaannya dalam kalangan mahasiswa UiTM Shah Alam / Siti Khurshiah Mohd Mansor, Syuhaida Idha Abd Rahim and Nur Hidayah Zainal. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 20. pp. 79-98. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

Feasibility analysis of Paya Lombang village for zakat community development program / Fadhilatul Munawwaroh, Laily Dwi Arsyianti and Mohammad Iqbal Irfany. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 85-99. ISSN (e-ISSN ) 0128-0902

N

Re-evaluation of twilight angle for ‘Ishā’ and Ṣubḥ prayer quantitatively using sky quality meter / Nurul Fathin Ngadiman. (2021) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

O

Analisa filem redha berdasarkan kriteria pematuhan syariah / Hajar Opir, Mohammed Yusof and Wan Yusnee Abdullah. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 30. pp. 177-205. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

S

Analisis kepelbagaian fatwa masyarakat di Malaysia; tumpuan fatwa terpilih / Mohd Nazril Saad. (2021) Masters thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

War ethics in armed conflicts under international humanitarian law and islamic perspective / Muhammad Syahlan Shafie …[et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 1-25. ISSN 0128-0902 (e-ISSN )

T

A self-management of e-learning in COVID-19 pandemic among Islamic studies students in Universiti Teknologi MARA, Shah Alam / Mohd Amzari Tumiran ... [et al.]. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (2): 14. pp. 41-53. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

U

E-Bulletin ACIS Edisi 3 / 2020 : Memperkukuh Prestasi, Menjangkau Limitasi. (2021) Bulletin. Akademi Pengajian Islam Kontemporari, UiTM, Shah Alam.

W

Inovasi i-think menurut perspektif guru inovatif pendidikan islam / Wan Ali Akbar Wan Abdullah, Khadijah Abdul Razak and Mohd Isa Hamzah. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 115-129. ISSN E-ISSN :0128-0902

Z

Kaedah terjemahan kata kerja dalam al-quran: analisis surah al-baqarah dalam tafsir nur al-ihsan / Mohd Fahimi Zakaria. (2021) Journal of Contemporary Islamic Studies (JCIS), 7 (1). pp. 131-150. ISSN (e-ISSN) :0128-0902

This list was generated on Sun Mar 3 14:42:30 2024 UTC.