Browse by Journal in UiTM

Group by: Date | Volume | No Grouping
Jump to: 2020 | 2021
Number of items at this level: 22.

2020

(2020) Degree of Islamic finance practices among the Malay Muslimpreneurs / Mohd Faizal P.Rameli … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (2). pp. 61-69. ISSN 2590-3942

(2020) Halal economic: challenges and emerging opportunities in Malaysia / Nadzirah Mohd Fauzi … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 29-37. ISSN 2590-3942

(2020) Investigating the operational issues of Islamic hotel business in Malaysia: a conceptual paper / Nur Iman Hashim and Nadzirah Mohd Fauzi. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 23-28. ISSN 2590-3942

(2020) Islamic entrepreneurship inclination: a conceptual study using Systematic Literature Review (SLR) / Nurjannah Salleha … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 1-10. ISSN 2590-3942

(2020) Kerangka konseptual gelagat filantropi Muslim = Conceptual framework of Muslim philanthropy behavior / Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 23-32. ISSN 2590-3942

(2020) Kesejahteraan kesihatan rakyat melalui filantrofi Islam (the wellbeing of people health's through Islamic philanthropy) / Maymunah Ismail … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 11-22. ISSN 2590-3942

(2020) Nurturing waqf-based social entrepreneurs in higher learning institutions in Malaysia / Nurjannah Salleh, Abd Halim Mohd Noor and Roshayani Arshad. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 1-8. ISSN 2590-3942

(2020) Pembangunan keusahawanan asnaf luar bandar di Negeri Pahang (Development of rural asnaf entrepreneurs in Pahang) / Mohd Afandi Mat Rania … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 48-60. ISSN 2590-3942

(2020) Relevansi penggunaan konsep istibdal dalam wakaf tunai: kajian terhadap projek Baitul Awqaf UiTM Cawangan Melaka / Norajila Che Mana ... [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 38-47. ISSN 2590-3942

(2020) Strategi komunikasi kedermawanan dalam kalangan pengguna media sosial berpengaruh (social media influencer) di Malaysia = Philanthropy communication strategy among social media influencer in Malaysia / Muaz Mohd Noor … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 33-47. ISSN 2590-3942

(2020) Tadbir urus agihan dana zakat di UiTM Cawangan Johor: kajian terhadap isu dan penambahbaikan pengurusan agihan / Siti Noor Ain Aziz … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 9-22. ISSN 2590-3942

2021

(2021) Agihan modal zakat terhadap usahawan tani asnaf: satu tinjauan awal di Malaysia / Sarah Dina Mohd Adnana … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 9-16. ISSN 2590-3942

(2021) Bengkalis sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan era kesultanan Melayu / Muhammad Isa Selamat, Khodijah Ishak dan Muhammad Fadhil Junery. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 41-51. ISSN 2590-3942

(2021) How entrepreneurship programs can increase the interest of young people to become young entrepreneurs, especially the young generation of the Malay family in Indonesia / Dito Wahyutomoa, Zul Hendrib and Nurmahadic. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 17-26. ISSN 2590-3942

(2021) Kepelbagaian bentuk wakaf hak maknawi ke arah pembangunan ummah / Siti Syarwani Ghazali dan Izzah Nur Aida Zur Raffar. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (3). pp. 27-36. ISSN 2590-3942

(2021) Pembentukan kerangka model pengurusan harta luqatah: satu analisis pendekatan baru dalam menangani isu-isu harta yang tidak di tuntut di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) / Zanirah Mustafa@Busu … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (3). pp. 1-8. ISSN 2590-3942

(2021) Pemerkasaan program pembangunan ekonomi usahawan asnaf melalui dana zakat / Maymunah Ismail, Sharina Sheriff dan Harniyati Hussin. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 52-65. ISSN 2590-3942

(2021) Pemikiran Islah Yusof Rawa dalam Majalah al-Islah / Hamidah Jalani, Nor Adina Abdul Kadir dan Nang Naemah Nik Dahalan. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 14-33. ISSN 2590-3942

(2021) Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Bengkalis / Mulyadi … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 50-58. ISSN 2590-3942

(2021) Pengembangan ekonomi Islam di wilayah rumpun melayu: peluang dan cabaran / Khodijah Ishak … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 37-49. ISSN 2590-3942

(2021) Peranan Baznas Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesejahteraan golongan asnaf melalui pendistribusian zakat / Ali Ambar. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 34-39. ISSN 2590-3942

(2021) Warisan dan pelestarian ekonomi maritim era kontemporari / Siti Nurul Izza Hashim … [et al.]. Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 1-13. ISSN 2590-3942

This list was generated on Sat May 28 22:55:56 2022 UTC.