Browse by Journal in UiTM

Group by: Date | Volume | No Grouping
Number of items at this level: 36.

November 2019

Emas sumber zakat harta: penelitian terhadap pelaksanaan kutipan di Malaysia / Noraini Saro dan Rawi Nordin. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 30-37. ISSN 2590-3942

Adressing household wellbeing through maqasid shariah: a micro perspective / Sharifah Adlina Tuan Sayed Amran, Mohamed Saladin Abdul Rasool and Siti Mariam Ali. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 55-66. ISSN 2590-3942

Performance measurement system using balanced score card: a case study in Pusat Zakat Melaka, Malaysia / A’ieshah Abdullah Sani...[et.al]. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 15-29. ISSN 2590-3942

Potential of waqf instrument in tourism industry in Malaysia / Norajila Che Man...[et.al]. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 38-54. ISSN 2590-3942

Satu analisis kualitatif terhadap faktor pendorong pembayaran zakat oleh syarikat / Adibah Abdul Wahab. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 1-14. ISSN 2590-3942

December 2019

Crowdfunding practices in higher education institutions in Malaysia: the case of Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka (UiTMCM)/ Norajila Che Man… [et al.]. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 1-18. ISSN 2590-3942

Tanggungjawab sosial korporat (CSR): penglibatan institusi perbankan berasaskan Islam terpilih di Malaysia dalam industri wakaf / Mohd Yusra Abdullah…[et.al]. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 45-54. ISSN 2590-3942

Waqf development in minority Muslim country: Singapore’s experience / Mas Nooraini Mohiddin. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 19-34. ISSN 2590-3942

The hybrid of waqf land and zakat fund development: a case study for protecting asnaf fisabilillah well-being / Siti Nadiah Mohd Ali, Salbiah Mokhtar and Abdul Halim Mohd Noor. (2019) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 35-44. ISSN 2590-3942

2020

Degree of Islamic finance practices among the Malay Muslimpreneurs / Mohd Faizal P.Rameli … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (2). pp. 61-69. ISSN 2590-3942

Halal economic: challenges and emerging opportunities in Malaysia / Nadzirah Mohd Fauzi … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 29-37. ISSN 2590-3942

Investigating the operational issues of Islamic hotel business in Malaysia: a conceptual paper / Nur Iman Hashim and Nadzirah Mohd Fauzi. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 23-28. ISSN 2590-3942

Islamic entrepreneurship inclination: a conceptual study using Systematic Literature Review (SLR) / Nurjannah Salleha … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 1-10. ISSN 2590-3942

Kerangka konseptual gelagat filantropi Muslim = Conceptual framework of Muslim philanthropy behavior / Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 23-32. ISSN 2590-3942

Kesejahteraan kesihatan rakyat melalui filantrofi Islam (the wellbeing of people health's through Islamic philanthropy) / Maymunah Ismail … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 11-22. ISSN 2590-3942

Nurturing waqf-based social entrepreneurs in higher learning institutions in Malaysia / Nurjannah Salleh, Abd Halim Mohd Noor and Roshayani Arshad. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 1-8. ISSN 2590-3942

Pembangunan keusahawanan asnaf luar bandar di Negeri Pahang (Development of rural asnaf entrepreneurs in Pahang) / Mohd Afandi Mat Rania … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 48-60. ISSN 2590-3942

Relevansi penggunaan konsep istibdal dalam wakaf tunai: kajian terhadap projek Baitul Awqaf UiTM Cawangan Melaka / Norajila Che Mana ... [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 38-47. ISSN 2590-3942

Strategi komunikasi kedermawanan dalam kalangan pengguna media sosial berpengaruh (social media influencer) di Malaysia = Philanthropy communication strategy among social media influencer in Malaysia / Muaz Mohd Noor … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 2 (1). pp. 33-47. ISSN 2590-3942

Tadbir urus agihan dana zakat di UiTM Cawangan Johor: kajian terhadap isu dan penambahbaikan pengurusan agihan / Siti Noor Ain Aziz … [et al.]. (2020) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 1 (1). pp. 9-22. ISSN 2590-3942

2021

Agihan modal zakat terhadap usahawan tani asnaf: satu tinjauan awal di Malaysia / Sarah Dina Mohd Adnana … [et al.]. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 9-16. ISSN 2590-3942

Bengkalis sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan era kesultanan Melayu / Muhammad Isa Selamat, Khodijah Ishak dan Muhammad Fadhil Junery. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 41-51. ISSN 2590-3942

How entrepreneurship programs can increase the interest of young people to become young entrepreneurs, especially the young generation of the Malay family in Indonesia / Dito Wahyutomoa, Zul Hendrib and Nurmahadic. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 17-26. ISSN 2590-3942

Kepelbagaian bentuk wakaf hak maknawi ke arah pembangunan ummah / Siti Syarwani Ghazali dan Izzah Nur Aida Zur Raffar. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (3). pp. 27-36. ISSN 2590-3942

Pembentukan kerangka model pengurusan harta luqatah: satu analisis pendekatan baru dalam menangani isu-isu harta yang tidak di tuntut di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) / Zanirah Mustafa@Busu … [et al.]. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (3). pp. 1-8. ISSN 2590-3942

Pemerkasaan program pembangunan ekonomi usahawan asnaf melalui dana zakat / Maymunah Ismail, Sharina Sheriff dan Harniyati Hussin. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 52-65. ISSN 2590-3942

Pemikiran Islah Yusof Rawa dalam Majalah al-Islah / Hamidah Jalani, Nor Adina Abdul Kadir dan Nang Naemah Nik Dahalan. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 14-33. ISSN 2590-3942

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Bengkalis / Mulyadi … [et al.]. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 50-58. ISSN 2590-3942

Pengembangan ekonomi Islam di wilayah rumpun melayu: peluang dan cabaran / Khodijah Ishak … [et al.]. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (1). pp. 37-49. ISSN 2590-3942

Peranan Baznas Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kesejahteraan golongan asnaf melalui pendistribusian zakat / Ali Ambar. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 34-39. ISSN 2590-3942

Warisan dan pelestarian ekonomi maritim era kontemporari / Siti Nurul Izza Hashim … [et al.]. (2021) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 3 (2). pp. 1-13. ISSN 2590-3942

2022

Mengadaptasi tanggungjawab sosial korporat dari sudut filantropi oleh hotel patuh syariah di Malaysia: satu kerangka konsep / Muhammad Syukri Mohd Ashmir Wonga … [et al.]. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2590-3942

Muslim-friendly hotel in Malaysia: the development, operating concept, and associated issues / Nur Iman Hashim and Nadzirah Mohd Fauzi. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 14-22. ISSN 2590-3942

A framework to analyze the efficiency of private Tahfiz in Malaysia / Nor Tasik Misbahrudin and Abd Halim Mohd Noor. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 30-36. ISSN 2590-3942

A review of indicators for the preservation of wealth (Hifz al-mal) based on Maqasid al-shariah / Muhammad Nooraiman Zailani, Nurulhuda Mohd Satar and Roza Hazli Zakaria. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 23-29. ISSN 2590-3942

The role of philanthropy in enhancing education of B40 household: a proposed framework / Maimunah Johari, Hainnuraqma Rahim and Mohamed Saladin Abdul Rasool. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 37-45. ISSN 2590-3942

This list was generated on Thu Mar 30 08:36:12 2023 UTC.