Items where Year is 1984

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | H | J | K | M | N | O | R | S | W | Z
Number of items: 37.

A

ID1116 Abdul Ghani, Abdul Hadi and Gani, Hasmawati (1984) The level of acceptance of ESSO autogas by private motorcar owners as perceived by ESSO autogas dealers / Abdul Hadi Abdul Ghani and Hasmawati Gani. [Student Project] (Unpublished)

ID229 Abdul Rahim, Azmi (1984) Seremban transport interchange / Azmi Abdul Rahim. [Student Project] (Unpublished)

ID1337 Abdullah, Ismadi (1984) Kajian sosio ekonomi pekebun kecil koko berdasarkan kepada pengeluaran pendapatan dan pemasaran di daerah Manjung, Perak / Ismadi Abdullah. [Student Project] (Unpublished)

ID1123 Abu Bakar, Abdul Haris (1984) The development in the law of nervous shock / Abdul Haris Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

ID30960 Ahmad, Arbiah and Abdul Hamid, Hartini and Atan, Latifah and Sharom, Rafeah and Hamdan, Salina (1984) Analisa perbandingan penggunaan perkhidmatan telefon dengan perkhidmatan teleks di kalangan ahli-ahli perniagaan di Kuala Lumpur (1978 - 1983) / Arbiah Ahmad … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

ID251 Ahmad, Hasaniah and Hj Ab Rahman, Suriawati (1984) Penilaian perancangan fizikal Bandar Sentul Pasar / Hasaniah Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

ID588 Ahmad, Sazali and Abd. Majid, Zulkifli and K.M.S Ismail, Mohd. Ali and Shaari, Naimah and Sulong, Juraidah (1984) Syarikat bas Kuala Selangor Sendirian Berhad masalah , penyelesaian dan masa depannya / Sazali Ahmad ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

ID27954 Al-Azhari, Abd. Aziz Halim (1984) Profesional ethics in the legal profesion. An examination on the conduct and etiquette of lawyers with reference to the legal profession (Practice and Etiquette) Rules 1978 / Abd. Aziz Halim Al-Azhari. [Student Project] (Unpublished)

B

ID28015 Beriak, Kilat (1984) Judicial decisions of Tun Mohamed Suffian on the Malaysian constitution. / Kilat Beriak. [Student Project] (Unpublished)

H

ID27095 Husin, Siti Nor (1984) Securities for bankers advances in Malaysia / Siti Nor Husin. [Student Project] (Unpublished)

ID27323 Hashim, Fadzidah (1984) The status of non - muslim married women and their right to maintenance / Fadzidah Hashim. [Student Project] (Unpublished)

ID1310 Haslinah, Yacob (1984) The practice of real estate agency / Haslinah Yacob. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

J

ID330 Jaafar, Jahasnum (1984) Bumbung traditional. Konsep dan Falsafah / Jahasnum Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

K

ID28012 Kamaluddin, Khairul Azman (1984) Burden of proof in criminal proceedings in Malaysia : a review / Khairul Azman Kamaluddin. [Student Project] (Unpublished)

ID1153 Khairuddin, Ahmad Khairi (1984) Circumstantial evidence -The standard of proof required in criminal cases / Ahmad Khairi Khairuddin. [Student Project] (Unpublished)

ID1092 Khalid, Abd Latif and Ibrahim, Anuar (1984) Sistem funikular : Antara fungsi, perkhidmatan dan masalah. Kajian Kes : Bukit Bendera Pulau Pinang / Abd Latif Khalid and Anuar Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

ID27500 Khalid, Badariah (1984) The law administrict in Penang / Badariah Khalid. [Student Project] (Unpublished)

M

ID27075 Mohd Noor, Rohana (1984) Termination of employment in the private sector / Rohana Mohd Noor. [Student Project] (Unpublished)

ID6309 Mahli, Malike (1984) Senibena rumah panjang kaum Iban di Sarawak / Malike Mahli. [Student Project] (Unpublished)

ID637 Mat, Shawal (1984) Kajiselidik terhadap tahap kejayaan pemborong binaan bumiputera di Kuala Lumpur / Shawal Mat. [Student Project] (Unpublished)

ID531 Mohd Yusof, Rosli (1984) Pembangunan tanah adat di Negeri Sembilan / Rosli Mohd Yusof. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

ID28071 Mokhtar, Maisarah (1984) Malay Reservation Enacments method of securing the rights and interest of Malays in land / Maisarah Mokhtar. [Student Project] (Unpublished)

ID106 Muhammad, Ab Ran (1984) Keberkesanan penggunaan konsep sekolah rumah pangsa dari aspek fizikal, sosial dan ekonomi. Kajian Kes, Sekolah Rendah Kebangsaan Bt. 3 1/2, Jalan Cheras, Kuala Lumpur / Ab Ran Muhammad. [Student Project] (Unpublished)

ID253 Mustafa, Hasbullah (1984) Tinjauan terhadap sistem penempatan berkelompok peniaga bumiputera dari aspek perancangan fizikal / Hasbullah Mustafa. [Student Project] (Unpublished)

N

ID27659 Nik Abdul Rashid, Nik Elin Zurina (1984) A muslim wife's right to seek dissolution of her marriage and her rights after a divorce: a study of the malaysian law with special reference to the state of Selangor / Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid. [Student Project] (Unpublished)

O

ID6436 Osman, Rohani (1984) Perkembangan sistem pasar tradisional di Malaysia. Kajian kes : Pasar Besar Kota Bharu / Rohani Osman. [Student Project] (Unpublished)

ID47396 Othman, Mahmud Dzaki and Haji Husaini, Abu Bakar and Haji Hashim, Ahmad Lutfi and Rashidi, Hamden and Awang Hassim, Norlaila (1984) The prospect of, mail-order service as a marketing channel in the Kuala Lumpur and Petaling Jaya area (with respect to Lintasell Sdn Bhd)/ Mahmud Dzaki Othman … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

R

ID6201 Ramli, Abdul Aziz and Sapari, Shahrom and Mohd. Ibrahim, Hj. Ahmad and Mohd. Saad, Noridah (1984) Kajian bangunan lama : Masjid Sg. Ramal Luar, Kajang / Abdul Aziz Ramli ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

S

ID27989 Said, Ismail (1984) Rape and zina. : a comparative study between the Islamic penal law and the penal code of Malaysia / Ismail Said. [Student Project] (Unpublished)

ID1315 Sapwan, Hatta (1984) Sistem pengurusan kenderaan ITM / Hatta Sapwan. [Student Project] (Unpublished)

ID516 Sarmany, Ramli and Idris, Azmil and Mamat, Arsof (1984) Kajian keatas penerimaan perkhidmatan bas Syarikat Sri Jaya dalam memberi pengangkutan khas kepada kakitangan kerajaan di Wilayah Persekutuan / Ramli Sarmany , Azmil Idris and Arsof Mamat. [Student Project] (Unpublished)

ID608 Shahidan, Shahimi Shah and Ibrahim, Abdul Rahman (1984) Pengaruh urbanisasi bandaraya Georgetown terhadap Penang Bazaar / Shahimi Shah Shahidan and Abdul Rahman Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

ID738 Soberi, Salleh and Noraini, Mohamad (1984) Survey on the level of satisfaction towards the technical services department of Mesiniaga Sdn Bhd / Soberi Salleh and Noraini Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

ID27351 Sulaiman, Aiznin Sairi (1984) A comparative study of muslim and english criminal law in the areas of theft, murder and rape. / Aiznin Sairi Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

W

ID510 Wan Abd. Hamid, Wan Abd. Ghafar and Puteh, Rakiah (1984) Industri setinggan : faktor pertumbuhan dan implikasi terhadap persekitaran (kes kajian ; Batu 4 1/2 - Jalan Gombak) / Wan Abd. Ghafar Wan Abd. Hamid and Rakiah Puteh. [Student Project] (Unpublished)

Z

ID48582 Zainal, Nor 'Asiqin (1984) An integrated approach to development planning in Kedah / Nor 'Asiqin Zainal. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

ID105 Zakaria, A. Karim (1984) Komplek Pejabat Kastam Di Pelabuhan Kelang, Selangor / A. Karim Zakaria. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Tue Jan 25 10:42:14 2022 UTC.