Browse by Types of Thesis

Number of items: 16.

Franchising : an alternative business investment (a study based on eon franchise service dealer) / Anniza Mohd Hedzir. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian penilaian semula perancangan tandas awam / Tengku Ahmad Nerang Bin Tengku Amir Shifuddin. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Industri perhotelan di kawasan segitiga emas Kuala Lumpur / Alfian Bin Bawi. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Alam kebatinan dalam senibina rumah Melayu / Amran Mohd Noor. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Viability study on executive bus service : Among the existing express bus commuters / Basimah Binti Ishak. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Penglibatan Awam dalam perancangan tempatan. Kes Kajian : Kawasan Pusat Perdagangan Kelang dan Pelabuhan Kelang / Faisal Halmi bin Mohd Salleh. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

A study on facilities and level of service provided by KSM for a long distance express bus service / Marziana Khalid. (1993) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Peranan Jabatan Penerangan Malaysia di bidang media cetak / Ahmad Fauzi Nee. (1993) [Student Project] (Unpublished)

Adat perkahwinan Melayu cadangan membuat alat kelengkapannya dari seramik (satu teori) / Rohaya Yaacob. (1993) [Student Project] (Unpublished)

Peranan seni lipatan dan ikatan dalam pakaian lelaki Melayu dulu dan ciri-cirinya pada masa kini (lipatan - semutar, tengkolok/tanjak, kopiah dan serban, ikatan - sampin) / Normoli Azana Ahmad Amin. (1993) [Student Project] (Unpublished)

Payung fungsi, rekacorak dan perkembangannya di Malaysia pada masa kini / Noraznin Tasmuji. (1993) [Student Project] (Unpublished)

Seni arca dalam masyarakat Orang Ulu: bentuk dan peranannya / Mohamad Majidi Amir. (1993) [Student Project] (Unpublished)

Software development for egg grading using image processing / Noreham Mohd Noor. (1993) [Student Project] (Unpublished)

A study on selected cases in Malaysian construction contract / Md. Afandi Ab. Aziz. (1993) [Student Project] (Unpublished)

Wave runup on smooth and rough slope of coastal structures / Ruzi Md Zain. (1993) Diploma thesis, thesis, MARA University Of Technology.

A proposal of low cost central monitoring alarm system at Ibu Pejabat Mardi Serdang, Selangor Darul Ehsan / Muhamad Zainon. (1993) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Fri May 24 23:59:13 2024 UTC.