Items where Subject is "Islamic philosophy"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | J | M | S | U
Number of items at this level: 20.

A

Budaya berfikir kritis Islam dan kepentingannya kepada masyarakat Melayu era kontemporari / Norafifah Ab Hamid...[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-16. ISSN e-ISSN: 2006-9617

Kepenggunaan Islam dalam masalah asas ekonomi / Basri Abd. Ghani, Sayuti Abd. Ghani and Jamal Ali. (2010) Jurnal Intelek, 5 (1). ISSN 2231-7716

Pengamalan zikir dalam majlis zikir tarekat Al-Syazuliyah Al-Darqawiyah di Negeri Sembilan / Mohammad Fahmi Abdul Hamid … [et al.]. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 42. ISBN 978-967-2846-07-9

Hakikat ilmu dan tanggungjawab ilmuan terhadap perkembangan ilmu / Zainal Kifli Abdul Razak. (2008) In: PROSIDING KOLOKIUM 2007-2008 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PAHANG.

Kajian terhadap agenda utama jaringan Islam Liberal / Ahmad Yumni Abu Bakar, Noor Hidayah Kasim dan Wan Asma’a Wan Abu Bakar. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

Kaya dari kacamata Islam / Iskandar Ariffin. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Pembangunan manusia menurut perspektif Malek Bennabi / Jaffary Awang and Ezad Azraai Jamsari. (2002) In: Prosiding Seminar Kebangsaan Sains,Teknologi dan Sains Sosial “Ke Arah Pembangunan Negara”, 27 dan 28 Mei 2002, Hotel Vistana, Kuantan, Pahang.

J

Penggunaan kata kerja kini dalam Al-Quran dari sudut masa / Abd Rahman Jamaan. (2012) In: 8th Academic Conference, ACCON 2012 UiTM Cawangan Johor, 2 - 4 November 2012, Bukit Gambang Resort City, Pahang.

Sekitar persoalan solat jamak dan qasar / M. Nurdin Jasid. (1989) GADING Majalah Akademik ITM Cawangan Pahang, 1 (3): 5. pp. 63-79.

M

Islamic philosophy on behaviour-based environmental attitude / Mohd Nor Mamat and Siti Fatahiyah Mahamood. (2017) Asian Journal of Environment-Behaviour Studies, 2 (2). pp. 1-11. ISSN 2514-751X

Hierarki penggunaan barang dan perkhidmatan dalam Islam / Nuruul Hidayah Mansor and Nurul Azlin Tokiman. (2019) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Al-Farabi dan kritikannya terhadap metod mutakallimin / Zulkefli Mohamad dan Sharifah Faiqah Syed Alwi. (2005) In: Prosiding KONAKA Konferensi Akademik 2005, 13 -15 Disember 2005, UiTM PAHANG.

Cyber activism in the Middle East: Pre and Post of Arab Spring / Rafidah Mohd Azli. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Martabat wanita menurut dalil naqli / Mu’allim Mohd Bakri. (2018) Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban.

Hubungan kenabian dalam disiplin ilmu falsafah dan tasawuf menurut Badiuzzaman Said Nursi / Muaz Mohd Noor...[et.al]. (2018) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 42-53. ISSN 2006-9617

“Tarbiyah berkelompok” berkesankah / Nor Saadah Musa. Bulletin. UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban. (Unpublished)

Peranan kaedah-kaedah fiqhiyyah sebagai elemen istidlal dalam isu darurah / Ahmad Murshidi Mustapha dan Noraini Junoh. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 18. ISBN 978-967-2846-07-9

S

Teodisi menurut Imam Al-Ghazali (W. 1111M) / Nurhanisah Senin dan Mustafa Kamal Amat Misra. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 75. ISBN 978-967-17038-0-9

Kefahaman terhadap falsafah sains Islam sebagai pencetus perkembangan sains dan teknologi : satu tinjauan awal / S. Salahudin Suyurno. (2006) Jurnal CITU, 2 (1). pp. 81-99. ISSN 1823-6146

U

UiTM Melaka, Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC 21) “Islamic Heritage: Strengthening the Knowledge, Empowering the Achievement”/ Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Melaka in Collaboration with Research, Industry, Community & Alumni Networking Division, Universiti Universiti Teknologi MARA, Melaka. (2021) 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21) (4). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Melaka, Alor Gajah. ISBN 978-967-2846-07-9

This list was generated on Wed Apr 17 17:04:52 2024 UTC.