Browse by Document Language

Number of items: 13.

Thesis

(1987) Pembangunan hartanah pertanian bersepadu (Integrated Farming Development) / Jamaludin Hj Ngit. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1987) Kajian keatas Teluk Batik daerah Manjung sebagai sebuah pusat pelancungan (implikasinya keatas pasaran hartanah persekitaran) / Ainon Jariah Muhamad. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1987) Peranan Petronas didalam pembangunan hartanah di negara ini. Kes Kajian : Sektor Hiliran / Fazidah Hanim Sulaiman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1987) Perlaksanaan carum membantu kadar bagi harta-harta kerajaan dalam Wilayah Persekutuan / Robiah Haji Wan Yusoff. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1987) Pengaruh agama Hindu-Buddha dan kesan peninggalannya terhadap senibina candi Lembah Bujang / Azman Samsuri. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Peranan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) di dalam pembangunan pertanian negara (penekanan ke atas penyelidikan padi) / Azman Roslee Anuar ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Penempatan awal serta perkembangan dan Pengaruh kolonial (British) di Muar / Huzir Haji Lip. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Kaji selidik mengenai penyediaan kemudahan dan perkhidmatan bagi jemaah haji sebelum dan semasa mengerjakan haji di tanah suci yang disediakan oleh Lembaga Urusan Dan Tabung Haji / Ibrahim Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Analisa pencapaian Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebagai institusi pelaburan / Haspalela Md. Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Pasar borong sementara Selayang Baru; “objektif dan masalah” / Tahrin Mohmad … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Kajian mengenai sambutan orang ramai dan masalah yang di hadapi oleh peniaga-peniaga di Pasar Besar (Moden) Gombak / Razali Hj. Piee … [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Pertembungan dua adat perancangan dan senibina masyarakat bendang di Alor Gajah Melaka / Raja Azhar Raja Endot. [Student Project] (Unpublished)

(1987) Fungsionalisme dan perlakuan manusia dalam ruang. Kajian kes ke atas kompleks membeli-belah The Mall / Shamsul Shamsudin. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 25 00:53:10 2022 UTC.