Items where Division is "Faculty of Business and Management" and Year is 1984

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 17.

Kajian mengenai sikap penerimaan dan penggunaan lampin pakai-buang oleh ibu-ibu di kawasan Shah Alam / Rahimah Abd Samad ... [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

The level of acceptance of ESSO autogas by private motorcar owners as perceived by ESSO autogas dealers / Abdul Hadi Abdul Ghani and Hasmawati Gani. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajian sosio ekonomi pekebun kecil koko berdasarkan kepada pengeluaran pendapatan dan pemasaran di daerah Manjung, Perak / Ismadi Abdullah. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Analisa perbandingan penggunaan perkhidmatan telefon dengan perkhidmatan teleks di kalangan ahli-ahli perniagaan di Kuala Lumpur (1978 - 1983) / Arbiah Ahmad … [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Syarikat bas Kuala Selangor Sendirian Berhad masalah , penyelesaian dan masa depannya / Sazali Ahmad ... [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

A research on the level of acceptance towards public ringgit system in Public Bank by its customers / Salwiyah Harun. (1984) [Student Project] (Unpublished)

LPN subsidy scheme - four years after / Mohd. Drauff Ibrahim. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Sejauh manakah keberkesanan kempen anti dadah dan pusat pemulihan dadah dalam mengurangkan penyalahgunaan dadah / Suhaini Ishak ... [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

The problem of container transportation in Klang Valley: a review for 1982-1984 period / Zakaria Ismail. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajiselidik terhadap tahap kejayaan pemborong binaan bumiputera di Kuala Lumpur / Shawal Mat. (1984) [Student Project] (Unpublished)

The prospect of mail-order service as a marketing channel in the Kuala Lumpur and Petaling Jaya area (with respect to Lintasell Sdn Bhd) / Mahmud Dzaki Othman … [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajian kemungkinan menubuhkan syarikat kewangan bercorak Islam di Wilayah Persekutuan / Norlida Ramli ... [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Sistem pengurusan kenderaan ITM / Hatta Sapwan. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajian keatas penerimaan perkhidmatan bas Syarikat Sri Jaya dalam memberi pengangkutan khas kepada kakitangan kerajaan di Wilayah Persekutuan / Ramli Sarmany , Azmil Idris and Arsof Mamat. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Survey on the level of satisfaction towards the technical services department of Mesiniaga Sdn Bhd / Soberi Salleh and Noraini Mohamad. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Kajian terhadap "loss adjusting" di Malaysia / Wan Sulaiman Wan Ahmad ...[et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

Masalah penggalakkan pemasaran filem Melayu di Malaysia / Wan Muhammad Wan Sulong ... [et al.]. (1984) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed Jul 17 11:59:22 2024 UTC.