Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1994

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | H | I | J | K | M | O | S
Number of items: 16.

A

(1994) Penginapan kadar kos sederhana untuk pelancong tempatan / A. Lokman Abdul Ghani. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1994) The involvement of an insurance company in property investment. Case study: Malaysia National Insurance Sdn. Bhd. / Siti Rosmiza Hj. Abd Rahman. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1994) Kajian perumahan bagi pekerja-pekerja ladang. Kes kajian : Pengemaskinian dan pembentukan garispanduan yang sesuai / Arzam Hj Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Foreclosure of landed-properties in Kelantan with reference to the Kelantan Malay reservation enactment / Abdul Hadi Awang Hamat. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1994) Kajian kesuaian dan peranan kompleks membeli belah di kawasan perumahan kajian kes : Alpha Angle Wangsa Maju / Azhar Razali. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Rumah kos rendah. Permintaan melebihi penawaran serta cara mengatasinya. Kajian Kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru / Azmi Daud. [Student Project] (Unpublished)

F

(1994) Aspek-aspek dan peranan perunding-perunding harta tanah di dalam pengurusan projek pembangunan komprehensif Bandar Tun Hussein Onn. Tinjauan terhadap keperluan dan sumbangan penilai dan perunding harta tanah / Fairus Abd Halim. [Student Project] (Unpublished)

H

(1994) Kearah peningkatan imej bandar Taiping melalui peranan pusat bandar / Hasnul Nazmi Mohammad. [Student Project] (Unpublished)

I

(1994) Pengurusan dan pemasaran ruang pejabat (kes kajian: Wisma MPSA, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan) / Rosniami Ismail. [Student Project] (Unpublished)

J

(1994) Feng Shui and it's application in town planning / Madzlan Jamaluddin. [Student Project] (Unpublished)

K

(1994) Sistem turnkey di dalam perlaksanaan projek pembangunan kerajaan / Amir Fazlee Khalid. UNSPECIFIED. Faculty of Architechture , Planning & Surveying, Shah Alam. (Unpublished)

M

(1994) Penglibatan awam dalam proses penyediaan rancangan tempatan Taiping / Harunnarashid Mohd Nor. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Garispanduan perancangan pembangunan atas tanah bekas lombong. Kes Kajian : Daerah Kinta, Perak / Alias Muda. [Student Project] (Unpublished)

O

(1994) Mengkaji potensi pembangunan pusat bandar Pelabuhan Klang / Ahmad Sazali Omar. [Student Project] (Unpublished)

S

(1994) Pendekatan perancangan gunatanah di dalam mengawal pencemaran air di Sungai Melaka / Sarina Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1994) Perancangan perlaksanaan sistem pengurusan maklumat bersepadu di kerajaan tempatan / Jamil Saimon. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Thu May 19 03:22:50 2022 UTC.