Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1994

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | H | I | J | K | M | O | S | Z
Number of items: 21.

A

Penginapan kadar kos sederhana untuk pelancong tempatan / A. Lokman Abdul Ghani. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

The involvement of an insurance company in property investment. Case study: Malaysia National Insurance Sdn. Bhd. / Siti Rosmiza Abd Rahman. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Kajian perumahan bagi pekerja-pekerja ladang. Kes kajian : Pengemaskinian dan pembentukan garispanduan yang sesuai / Arzam Hj Abu Bakar. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Foreclosure of landed-properties in Kelantan with reference to the Kelantan Malay reservation enactment / Abdul Hadi Awang Hamat. (1994) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian kesuaian dan peranan kompleks membeli belah di kawasan perumahan kajian kes : Alpha Angle Wangsa Maju / Azhar Razali. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Rumah kos rendah. Permintaan melebihi penawaran serta cara mengatasinya. Kajian Kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru / Azmi Daud. (1994) [Student Project] (Unpublished)

F

Kajian kemungkinan mengadakan pusat industri kecil Saiong di mukim Saiong Kuala Kangsar / Faddly Nordin. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Aspek-aspek dan peranan perunding-perunding harta tanah di dalam pengurusan projek pembangunan komprehensif Bandar Tun Hussein Onn. Tinjauan terhadap keperluan dan sumbangan penilai dan perunding harta tanah / Fairus Abd Halim. (1994) [Student Project] (Unpublished)

H

Kajian perancangan dan perlaksanaan kawasan perlancongan berasaskan pertanian. Kajian kes : Tanjung Dawai Kedah / Haslina bt Chan @ Hassan. (1994) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kearah peningkatan imej bandar Taiping melalui peranan pusat bandar / Hasnul Nazmi Mohammad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

I

Pengurusan dan pemasaran ruang pejabat (kes kajian: Wisma MPSA, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan) / Rosniami Ismail. (1994) [Student Project] (Unpublished)

J

Feng Shui and it's application in town planning / Madzlan Jamaluddin. (1994) [Student Project] (Unpublished)

K

Sistem turnkey di dalam perlaksanaan projek pembangunan kerajaan / Amir Fazlee Khalid. (1994) UNSPECIFIED. Faculty of Architechture , Planning & Surveying, Shah Alam. (Unpublished)

M

Pemuliharaan bandar, kes kajian: Alor Setar, Kedah / Azlan Mahmad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Pemasaran kondominium. Kes kajian Kondominium Fajaria / Shamsul Baharin Md. Ali. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Penglibatan awam dalam proses penyediaan rancangan tempatan Taiping / Harunnarashid Mohd Nor. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Garispanduan perancangan pembangunan atas tanah bekas lombong. Kes Kajian : Daerah Kinta, Perak / Alias Muda. (1994) [Student Project] (Unpublished)

O

Mengkaji potensi pembangunan pusat bandar Pelabuhan Klang / Ahmad Sazali Omar. (1994) [Student Project] (Unpublished)

S

Pendekatan perancangan gunatanah di dalam mengawal pencemaran air di Sungai Melaka / Sarina Saad. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Perancangan perlaksanaan sistem pengurusan maklumat bersepadu di kerajaan tempatan / Jamil Saimon. (1994) [Student Project] (Unpublished)

Z

Kajian perkampungan Melayu tradisional: hubungan di antara aspek sosial, falsafah dan perancangannya / Hanum 'Ain Zainal. (1994) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed Apr 24 23:25:46 2024 UTC.