Browse by Publication Title

Number of items: 13.

(2020) Kajian pemahaman dan pelaksanaan ibadat solat fardu dalam kalangan pelajar di Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah / Hasna Bidin dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN 2006-9617

(2020) Kedudukan tempat simpanan harta (Al-Hirz) dalam jenayah siber masa kini: analisis menurut perspektif Islam / Khairul Azhar Meerangani … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1 (1). pp. 1-17. ISSN 2006-9617

(2020) Pampasan ganti rugi ke atas mangsa kemalangan jalan raya: titik integrasi antara diyat dan insurans di Malaysia / Siti Aisyah Samudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN 2006-9617

(2020) Pelaksanaan subjek hubungan etnik tanpa peperiksaan akhir di UiTM Cawangan Melaka / Noor Aziera Mohamad Rohana … [ et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 18-34. ISSN 2006-9617

(2020) Pembangunan mentaliti lestari masyarakat Malaysia / Zuhaira Nasrin Mohamed Zin dan Zul`Azmi Yaakob. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-53. ISSN 2006-9617

(2020) Pengintepretasian kesalahan ila’ dalam enakmen undang-undang keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002 / Shadli Sabarudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 35-41. ISSN 2006-9617

(2020) Permasalahan qada’ solat yang ditinggalkan secara sengaja: satu sorotan kajian / Hasna Bidin, Mohd Nor Firdaus Omar dan Mohd Nazari Khalid @ Abu Samah. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 54-70. ISSN 2006-9617

(2020) Seni drama Islamik: ciri kepengarahan Mior Hashim Manap / Wawarah Saidpudin. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 42-56. ISSN 2006-9617

(2020) Sikap guru pendidikan Islam terhadap penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) / Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain dan Ahmad Marzuki Mohamad. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 71-82. ISSN 2006-9617

(2020) Tahap amalan kaedah hafazan al-Quran dalam kalangan pelajar program Al-Quran IMTIAZ / Azman Che Mat … [et al.]. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 57-72. ISSN 2006-9617

(2020) Traditionalist muslim in 2019 presidential election: explaining the Islamic movement in Pasar Kliwon district of Surakarta City / Muhammad Alif Alauddin and Khalis Asyifani. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 79-108. ISSN 2006-9617

(2020) Undang-undang perlanggaran adat di Mahkamah Anak Negeri: konflik pemakaiannya terhadap orang Islam dalam kerangka perundangan plural di Sabah / Pg Ismail Pg Musa, Siti Zubaidah Ismail dan Narizan Abdul Rahman. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 73-87. ISSN 2006-9617

(2020) The use of the elaboration likelihood model and Islamic persuasive communication for online persuasion / Nor Atifah Mohamad, Normah Abdullah and S. Salahudin Suyurno. e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 83-95. ISSN 2006-9617

This list was generated on Wed May 25 01:31:54 2022 UTC.