Browse by Publication Title

Number of items: 22.

5S Jabatan Sains Gunaan / Ainnie Rahayu Abdullah and Noorezal Atfyinna Mohd Napiah. (2021) Buletin Jabatan Sains Gunaan (1). pp. 4-5. ISSN 2289-8964

Bengkel HIRARC / Nor Aimi Abdul Wahab and Suhaiza Hasan. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Bengkel Pemurnian Amali Fizik PHY 130 & PHY 145 / Siti Hajar Khalid and Abdul Halim Abdul Hamid. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Bengkel penulisan bersama Rektor / Nor Aimi Abdul Wahab and Suhaiza Hasan. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Dari meja Koordinator / Dr. Mohd Muzafa Jumidali. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Hari keluarga JSG / Mohd Bukhari Md Yunus and Noorezal Atfyninna Mohammed Napiah. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Inovasi / Intan Syaffinazzilla Zaine, Dr. Ainorkhilah Mahmood and Ts. Dr. Haslinda Abdul Hamid. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Kejohanan Tenpin Bowling Piala Rektor / Suhaiza Hasan and Nor Aimi Abdul Wahab. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

“Learning through ODL” - Microsoft Team / Nurul Izza Husin and Noorezal Atfyinna Mohd Napiah. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Minggu Destini Siswa (MDS) secara atas talian / Suhaiza Hasan and Nor Aimi Abdul Wahab. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Misi Akademik-PPT Outreach UiTMCPP 2020 / Suhaiza Hasan and Wan Zarina Wan Kamaruddin. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Penasihat Akademik bersama pelajar PPT / Mohd Haris Ridzuan Ooi Abdullah. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Pencapaian SIG: SERG / Ts. Dr. Mohd Zaki Mohd Yusoff. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Penerbitan / Intan Syaffinazzilla Zaine, Dr. Ainorkhilah Mahmood and Ts. Dr. Haslinda Abdul Hamid. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Pengenalan SDS - Safety Date Sheet / Haslinda Abdul Hamid and Marina Mokhtar. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Penyelidikan / Ainorkhilah Mahmood, Haslinda Abdul Hamid and Intan Syaffinazzilla Zaine. (2021) Buletin Jabatan Sains Gunaan (1). pp. 42-43. ISSN 2289-8964

Pertandingan STEM Story Telling / Wan Zarina Wan Kamarudin and Sharaf Ahmad. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Pertandingan e-pembelajaran / Ainnie Rahayu Abdullah and Azrinawati Md Zin. (2021) Buletin Jabatan Sains Gunaan (1). pp. 6-7. ISSN 2289-8964

Perundingan / Ts. Dr. Haslinda Abdul Hamid, Dr. Ainorkhilah Mahmood and Intan Syaffinazzilla Zaine. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Program sahabat Greenation@UiTMCPP Taman Rarecreation & Relaxology / Haslinda Abdul Hamid, Noorezal Atfyinna Mohammed Napiah and Wan Zarina Wan Kamaruddin. (2021) Buletin Jabatan Sains Gunaan (1). pp. 24-26. ISSN 2289-8964

Sesi perkongsian pembelajaran terbuka secara jarak jauh (ODL) / Nurul Izza Husin and Sharaf Ahmad. (2021) Bulletin. Jabatan Sains Gunaan.

Webinar- step by step application guide: ERASMUS+ grant / Ainorkhilah Mahmood and Intan Syaffinazzilla Zaine. (2021) Buletin Jabatan Sains Gunaan (1). pp. 13-14. ISSN 2289-8964

This list was generated on Sat Apr 13 15:17:17 2024 UTC.