Browse by Document Language

Number of items: 46.

Article

(1992) Kemajuan dan perkembangan wanita di Sarawak / Rosziati Ibrahim. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 18-27. ISSN 0128-2635

(1992) Kepelbagaian ilmu di ITM (fokus ITMCS) dan pembangunan pelajar / Fairuzah Basri. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 28-49. ISSN 0128-2635

(1992) Matematik dan masa depan pelajar Islam - fokus Sarawak / Ibrahim Abu Shah. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 1-17. ISSN 0128-2635

(1992) Pembangunan rohani dalam Islam / Mohd Asri Abdullah. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 57-66. ISSN 0128-2635

(1992) Pemfaktoran QU di dalam menentukan garis regresi / Wan Jaafar Endut. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 28-34. ISSN 0128-5610

(1992) Pengiraan faedah dan penyelesaian awal perjanjian sewa-beli di bawah akta sewa-beli 1967-satu perbincangan / Nik Mohamed Ruslin Nik Jaafar. Jurnal Akademik UiTM Sarawak. pp. 50-56. ISSN 0128-2635

(1992) Perbezaan fatwa sahabat : punca dan kesannya kepada perkembangan perundangan Islam / Mohd Sabri Abdul Ghafar. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 26-36. ISSN 0128-5610

(1992) Raja Berperlembagaan / Abdul Jalil Mohamed Ali. AKADEMEIA, 1 (2). pp. 13-27. ISSN 0128-5610

(1992) Sains Islam : satu tinjauan terhadap perkembangannya / Zakaria Mustaffa. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 43-52. ISSN 0128-5610

(1992) Wang : satu pengenalan dan implikasinya ke atas inflasi di Malaysia / Nor Khasimah Aliman. AKADEMEIA, 2 (2). pp. 1-17. ISSN 0128-5610

Monograph

(1992) Laporan Tahunan 1992 / Institut Teknologi MARA. Annual Report. Institut Teknologi MARA, Shah Alam.

Thesis

(1992) Pengekalan dan pemuliharaan bangunan bersejarah dalam mempertingkatkan imej bandar Melaka sebagai destinasi pelancongan / Mohamad Fauzi Ahmad. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Kajian penglibatan penduduk di dalam industri pelancongan. Kes kajian : pinggir pantai Negeri Terengganu (Daerah Marang,Terengganu) / Maimon Haji Ali. UNSPECIFIED thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Konsep kesenian dan kebudayaan dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Sikh di Malaysian / Noor Haslina Hussin. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Teknik macrame sebagai suatu kaedah pembaharuan di dalam fiber pada masa kini / Rahayu Karim. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Proses permohonan kebenaran merancang : Peranan dan keberkesanannya keatas pelaksanaan projek perumahan / Hassan Yaakob. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

(1992) Merekabentuk alat pengangkat bagi mesin Instron / Zulkifli Dahlan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Designing and fabricating a twin polishing machine / Nik Azizul Hisham Nik Abd Aziz and Nik Ahmad Sallehuddin Nik Mohammed. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Study on Proton Saga engine / Ahmad Suhaili Abdul Aziz and Nor Zamzuri Md Nor. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Development of standard time formula for welding of mild steel / Muhammmad Rashidi Arif and Zaidan Osman. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Contamination control during the repair of hydraulic machinery / Mohd Zahidan Zahib and Mohd Radzi Hj Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Mengubahsuai alas alat uji dinamik boleh ubah / Mohd Ridzwan Shafie and Borhan’ Hudih Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Penggunaan peralatan makmal secara lebih berkesan / Mohd Najib Kasimin and Adnan Bakri. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Cadangan sistem pemeriksaan atau kawalan mutu bagi penerimaan perabut-perabut I.T.M / Muhammad Taib Abdullah and Bakhtiar Baharin. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Peningkatan taraf bandar di Ipoh : Prospek, masa depan dan kesan ke atas nilai harta tanah / Rohayah Abdul Kadir. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pembangunan kompleks perniagaan di pinggir bandar. Kes kajian : Holiday Plaza, Johor Bahru dan Subang Parade, Petaling Jaya / Ahmad Rizal Abdul Rahman dan Azlan Mahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Ke arah sistem pengurusan harta dan tanah yang lebih berkesan melalui pengswastaan (Kajian kes : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah) / Iskandar Miza Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pencahayaan pada ruang dalaman galeri / Masidayu Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian pembangunan Felda : pencapaian FELDA dalam meninggikan taraf sosio ekonomi peneroka-peneroka di skim rancangan FELDA / Ahmad Sharifuddin Abdul Ghani. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Lanskap persekitaran jalan / Aswadi Aswad Alias. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian keberkesanan sistem perkhidmatan pengangkutan awam darat. Kes Kajian: Majlis Perbandaran Kuala Terengganu / Azhar Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian perancangan pondok polis di kawasan perumahan Bandar. Kajian kes : pondok polis Batu Tiga, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur / Aziba Rashidi. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kegunaan pam air di rumah / Jasni Dewa dan Mohd Najib Masroni. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Revolusi sekil dan kadar ukuran dari cara tradisional ke cara moden.Kes kajian ke atas penggunaan teori kadaran pada rumah tradisional melayu / Rozlina Ghazy. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Penggunaan dekorasi senibina Islam dalam senibina masjid di Malaysia / Hamdan Arifin. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian warisan sejarah sebagai faktor penarik industri pelancongan / Sayaffi Ibrahim Harun dan Norhashida Harun. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Satu kajian mengenai penuangan logam menggunakan vakum proses / Affendi Hassan dan Mohd Zaidi Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Membina model janakuasa angin bagi menghasilkan kuasa elektrik / Kamal Baharin Idris, Mohd Nor Dolah and Wan Zulkifli Wan Mansor. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Peranan syarikat penerbangan MAS dalam meningkatkan industri pelancongan di Sabah / Soni Joikon. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pagar / Hir Azni Md Tahir. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A design of hydraulic transmission for MARA Institute of Technology crawler / Mohd Nazli Mohamed and Abdullah Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian mengenai punca penceraian di kawasan Shah Alam / Nik Nafizah Nik Mohamed … (et al.). [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian keberkesanan perancangan ruangniaga di kawasan perumahan. Kajian kes : Taman Seri Serdang / Rosli Puasa. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Sistem pengudaraan tanpa peralatan mekanikal di dalam senibina Malaysia / Ramlan Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian kesan rekabentuk tatatur perumahan terhadap persekitaran sosial penduduk. Kajian kes di Seksyen 6, 8, 18 dan 19 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / Rohana Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Rumah Melayu Melaka, ciri-ciri, pengaruh serta kesannya terhadap senibina masakini / Ali Nordin Yaakub. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 23 14:49:10 2022 UTC.