Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1995

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | M | S | Y
Number of items: 10.

A

(1995) Keberkesanan bangunan pintar berbanding dengan bangunan biasa. kajian kes - penaikkan taraf bangunan biasa kepada bangunan pintar / Hashim Arwit @ Hassan. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1995) Kajian kawasan lapang di taman-taman perumahan / Rahmah Ab Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Tinjauan ke atas permintaan dan penawaran rumah kos rendah di Shah Alam / Abu Shufian Amir Ajil. [Student Project] (Unpublished)

B

(1995) Pembangunan Bandar Baru Kerteh : kajian perbandingan peningkatan taraf hidup penduduk tempatan dari aspek sosial dan ekonomi / Basir Hamid. [Student Project] (Unpublished)

M

(1995) Generating self-financing for maintenance works case study - Institut Teknologi Mara / Muhammad Navil Mahmood. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1995) Kajian mengenai penggunaan kayu di bawah Peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 di dalam industri perumahan di Malaysia / Md. Arif Fabillah Mohd Nor. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Proses dan kawalan perancangan untuk pembangunan industri / Jasmi Mohd Salleh. [Student Project] (Unpublished)

(1995) Kajian keperluan dan kepentingan rekreasi di seberang Kuantan / Norul Faida Mohd Piah. [Student Project] (Unpublished)

S

(1995) Keberkesanan pengurusan pihak berkuasa tempatan di dalam merancang, mengurus dan menyediakan kemudahan awam / Suraya Binti Sidek. [Student Project] (Unpublished)

Y

(1995) Perbandingan diantara kayu dan keluli terhadap rintangan api / Mohd Yunus Yaacob. Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

This list was generated on Thu May 19 02:06:12 2022 UTC.