Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1986

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Monograph

Pajakan hadta tanah. Satu perbincangan & pandangan / Abdul Aziz Bin Mohamad Zin. (1986) UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Thesis

Satu kajian mengenai prospek perkhidmatan mesin fotostat di kalangan pelajar ITM Shah Alam / Christopher John Babtist. (1986) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Sekolah kolonial di Pulau Pinang. Sejarah dan senibina / Fadilah Othman. (1986) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Penempatan kaum mendailing di Perak tengah hubungan di antara kehidupan sosial, senibina dan perancangannya / Hamastura Mahayuddin. (1986) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Penganalisaan senibina, hubungan diantara kehidupan sosial dan perkembangan perancangan kampung nelayan di persekitaran Bagan Datoh / Hamidah Binti Ariffin. (1986) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian mengenai masalah dan prospek Prokop / Haniza Hj Abd Shukor. (1986) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Peranan lembaga kemajuan negeri Pahang dalam pembangunan harta perumahan dan implikasinya keatas nilai tanah / Hashim Abd Manaf. (1986) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Dasar pembangunan wilayah di Kedah. Kes kajian : kawasan Keda/ Mustafa Lebai Awang. (1986) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Student Project

Kompleks perniagaan bumiputera Sura Gate Dungun / Hashim Hj Abd. Karim. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Pekan Kuala Pilah : penubuhan dan perkembangannya kajian khusus keatas nilai sosio-budaya , struktur perancangan serta senibina di pekan Kuala Pilah / Mazuiyah Haji Mohd Dom. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Tukar syarat, pecah sempadan dan hubungannya dengan nilai tanah di Pahang (Kawasan kajian : Kuantan ) / Zuraidah Husin. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Perancangan dan pembinaan bandar kolonial Georgetown Pulau Pinang / Ahmad Faisal Ismail. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Mengenalpasti sebab-sebab Jalan Petaling berjaya sebagai sebuah pusat membeli-belah / Intan Jasmine Ismail. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Urban economic consideration and land use affecting its growth and government’s legislation / Samsol Bahri Jamari and Rahmat Salim. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Kajiselidik corak-corak Islam pada bangunan moden di Kuala Lumpur / Rozana Mohamad Anim. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Kajian terhadap pembukaan dan perkembangan Al-Arqam hubungan diantara aspek falsafah, organisasi, sosial, perancangan dan senibinanya. Kajian kes : Perkampungan Al-Arqam Sungai Pencala Damansara , Kuala Lumpur / Selamat Mohamad Lahir. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Penempatan awal orang minang dan pengaruh senibina Minangkabau terhadap senibina tempatan / Shamsul Bahari Mohd Yusoff. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Kilang bertingkat : Pembangunan masa kini di Kuala Lumpur / Ahmad Badri Mohd Zahir. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Menjelang seratus tahun tertubuhnya bandar diraja Kuala Kangsar dan perkembangan senibina Istana Iskandariah / Badrulzaman Mohd Zanadi. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Penilai, pentaksir dan ejen hartanah. Amalan mereka di bidang hartanah / Akmar Omar. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Kuala Kubu Lama dan Kuala Kubu Bharu : Sejarah keujudannya / Ahmad Khairi Ramli. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Penilaian terhadap tempat letak kereta dalam bangunan perniagaan / Misriaton Binti Sulaiman. (1986) [Student Project] (Unpublished)

Sekolah pondok - Madrasah Irshadiah dan peranannya di Bagan Datok ,Perak / Misriaton Sulaiman. (1986) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 29 20:03:44 2024 UTC.