Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1986

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | J | M | O | R | S
Number of items: 15.

A

(1986) Kompleks perniagaan bumiputera Sura Gate Dungun / Hashim Hj Abd. Karim. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Pajakan hadta tanah. Satu perbincangan & pandangan / Abdul Aziz Bin Mohamad Zin. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Unpublished)

H

(1986) Pekan Kuala Pilah : penubuhan dan perkembangannya kajian khusus keatas nilai sosio-budaya , struktur perancangan serta senibina di pekan Kuala Pilah / Mazuiyah Haji Mohd Dom. [Student Project] (Unpublished)

I

(1986) Perancangan dan pembinaan bandar kolonial Georgetown Pulau Pinang / Ahmad Faisal Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Mengenalpasti sebab-sebab Jalan Petaling berjaya sebagai sebuah pusat membeli-belah / Intan Jasmine Ismail. [Student Project] (Unpublished)

J

(1986) Urban economic consideration and land use affecting its growth and government’s legislation / Samsol Bahri Jamari and Rahmat Salim. [Student Project] (Unpublished)

M

(1986) Kajiselidik corak-corak Islam pada bangunan moden di Kuala Lumpur / Rozana Mohamad Anim. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Kajian terhadap pembukaan dan perkembangan Al-Arqam hubungan diantara aspek falsafah, organisasi, sosial, perancangan dan senibinanya. Kajian kes : Perkampungan Al-Arqam Sungai Pencala Damansara , Kuala Lumpur / Selamat Mohamad Lahir. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Penempatan awal orang minang dan pengaruh senibina Minangkabau terhadap senibina tempatan / Shamsul Bahari Mohd Yusoff. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Kilang bertingkat : Pembangunan masa kini di Kuala Lumpur / Ahmad Badri Mohd Zahir. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Menjelang seratus tahun tertubuhnya 'Bandar Diraja' Kuala Kangsar dan perkembangan senibina Istana Iskandariah / Badrulzaman Mohd. Zanadi. [Student Project] (Unpublished)

O

(1986) Penilai, pentaksir dan ejen hartanah. Amalan mereka di bidang hartanah / Akmar Omar. [Student Project] (Unpublished)

R

(1986) Kuala Kubu Lama dan Kuala Kubu Bharu : Sejarah keujudannya / Ahmad Khairi Ramli. [Student Project] (Unpublished)

S

(1986) Penilaian terhadap tempat letak kereta dalam bangunan perniagaan / Misriaton Binti Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Sekolah pondok - Madrasah Irshadiah dan peranannya di Bagan Datok ,Perak / Misriaton Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Thu May 19 01:37:06 2022 UTC.