Pengurusan penyelenggaraan bangunan ITM Kelantan yang baru / Mohd. Aminudin Abdul Muluk

Abdul Muluk, Mohd. Aminudin (1996) Pengurusan penyelenggaraan bangunan ITM Kelantan yang baru / Mohd. Aminudin Abdul Muluk. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Objektif utama kajian ini ialah untuk mendedahkan serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem penyelenggaraan di sebuah bangunan institusi pengajian yang baru. ITM Cawangan Kelantan telah dipilih sebagai satu-satunya kajian kes di dalam tesis ini. Beberapa sesi temu ramah telah dijalankan dengan pegawai dan mereka yang terlibat, di samping tinjauan demi tinjauan telah dibuat ke kawasan kajian kes tersebut. Beberapa buah buku, dokumen, risalah dan akhbar telah dijadikan panduan untuk kajian ini. Soaian kajiselidik juga telah diedarkan kepada para pelajar untuk dianalisa pendapat serta cadangan mereka. Tesis ini bolehlah dikatakan sebagai gabungan antara teori dan realiti, yang mana sebahagian isi kandungannya adalah rpenceritakan carakeija dan piawaian yang perlu diikuti dalam setiap bahagian keija-kerja penyelenggaraan. Manakala sebahagiannya lagi pula menggambarkan keadaan sebenar sistem pengurusan dan keija-keija t penyelenggaraan di ITM Cawangan Kelantan. Daripada segala analisa yang telah dibuat dapatlah disimpulkan bahawa sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan ITM Cawangan Kelantan belum mencapai tahap kesempumaan. Tinjauan yang dibuat ke atas para pelajar mendapati hanya sebahagian daripada mereka yang berpuas hati dengan sistem yang ada sekarang. Oleh itu sistem penyelenggaraan bangunan perlu dipertingkatkan mutunya serta lebih bersistematik untuk menjamin keselesaan pengguna terutama para pelajar.

Metadata

Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of TD_MOHD AMINUDIN ABDUL MULUK AP 96_5.pdf] Text
TD_MOHD AMINUDIN ABDUL MULUK AP 96_5.pdf

Download (119kB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

24191

Indexing

Statistic

Statistic details