Faktor-faktor pembangunan tanah wakaf / Kamal Arij Kamaruzaman

Kamaruzaman, Kamal Arij (2016) Faktor-faktor pembangunan tanah wakaf / Kamal Arij Kamaruzaman. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Kajian ini membincangkan tentang faktor-faktor pembangunan tanah wakaf.Antara objektif kajian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor dan halangan pembangunan tanah wakaf. Kajian kualitatif ini menggunakan metod perpustakaan dan kajian lapangan. Kajian perpustakaan dijalankan dengan membuat rujukan terhadap buku akademik, laporan mahkamah dan dokumen-dokumen yang berkaitan.Kajian lapangan telah dilakukan dengan temubual dengan orang yang mahir mengenai wakaf bagi mendapat maklumat yang berkaitan. Pembangunan tanah wakaf berbeza di setiap negeri. Hal ini kerana,terdapat MAIN yang telah maju kehadapan yang memantapkan lagi usaha sementara terdapat MAIN yang masih lagi di tahap yang sama. Sokongan yang padu daripada JAWHAR, JAKIM dan agensi-agensi bukan kerajaan amat diperlukan bagi membantu di dalam pembangunan tanah wakaf. Beberapa dapatan kajian yang telah diperolehi daripada penganalisaan telah mengenalpasti beberapa faktor-faktor pembangunan dan halangan tanah wakaf. Justeru itu,kajian ini telah mengutarakan beberapa cadangan kepada pihak yang bertanggungjawab bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Cadangan yang mendalam berkaitan tanah wakaf perlulah diperbanyakkan supaya dapat mentafsir peruntukkan undang-undang tanah wakaf dengan lebih jelas. Segala cadangan yang dikemukakan adalah untuk memantapkan MAIN dari segi pengurusan dan pentadbiran di dalam pembangunan harta tanah wakaf.

Download

[img] Text
PPd_KAMAL ARIJ KAMARUZAMAN ACI B 16_5.pdf

Download (163kB)

Fulltext

Fulltext is available at:
UNSPECIFIED

View in Google Scholar

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year