Browse by Types of Thesis

Number of items: 27.

(1992) The impact of cash calls on the stock market (in the case of rights issues & public issues) / Shazilan Dahalan. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Holiday Inn franchise : a study on the hotel accounting system / Nonya Kassim. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) An exploratory study on Kuala Lumpur commodity exchange and its mechanism / Roziati Hani Ismail. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

(1992) The integration of the 4p's towards the development of Perwira Habib Bank (M) Berhad / Rohaida Suleman. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) A study on the business marketing department of Telekom Malaysia Berhad (Kuching Division) / Suhardi Sahari. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA Shah Alam.

(1992) A study on the marketing problems and prospects of Ramlee & Co ( licensed taxation accountant ) in the Kota Kinabalu region / Abdul Rahman Mohsin Bledram. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Kajian keberkesanan sistem perkhidmatan pengangkutan awam darat. Kes Kajian: Majlis Perbandaran Kuala Terengganu / Azhar Aziz. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Teknik macrame sebagai suatu kaedah pembaharuan di dalam fiber pada masa kini / Rahayu Karim. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Konsep kesenian dan kebudayaan dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Sikh di Malaysian / Noor Haslina Hussin. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Comparative study on the behaviour of the concrete sleepers / Ruzitah Supinyeh. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1992) Ke arah sistem pengurusan harta dan tanah yang lebih berkesan melalui pengswastaan (Kajian kes : Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah) / Iskandar Miza Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study on customer service at Petronas service stations / Huda @ Norulhuda Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pagar / Hir Azni Md Tahir. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian perancangan pondok polis di kawasan perumahan Bandar. Kajian kes : pondok polis Batu Tiga, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur / Aziba Rashidi. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pencahayaan pada ruang dalaman galeri / Masidayu Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Lanskap persekitaran jalan / Aswadi Aswad Alias. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Color and material for hotel interior / Syed Abdul Malek Syed Ziad Wapha. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian warisan sejarah sebagai faktor penarik industri pelancongan / Sayaffi Ibrahim Harun dan Norhashida Harun. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Revolusi sekil dan kadar ukuran dari cara tradisional ke cara moden.Kes kajian ke atas penggunaan teori kadaran pada rumah tradisional melayu / Rozlina Ghazy. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Audit and control in system development / Rosli Abas. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian keberkesanan perancangan ruangniaga di kawasan perumahan. Kajian kes : Taman Seri Serdang / Rosli Puasa. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Peningkatan taraf bandar di Ipoh : Prospek, masa depan dan kesan ke atas nilai harta tanah / Rohayah Abdul Kadir. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Kajian kesan rekabentuk tatatur perumahan terhadap persekitaran sosial penduduk. Kajian kes di Seksyen 6, 8, 18 dan 19 Shah Alam Selangor Darul Ehsan / Rohana Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1992) How far IAS 14 reporting financial information by segment Has been complied with in Malaysia / Ramli Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Sistem pengudaraan tanpa peralatan mekanikal di dalam senibina Malaysia / Ramlan Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(1992) A study oh reasons and financial effects on a sample of companies / Mazian Hassan. [Student Project] (Unpublished)

(1992) Pembangunan kompleks perniagaan di pinggir bandar. Kes kajian : Holiday Plaza, Johor Bahru dan Subang Parade, Petaling Jaya / Ahmad Rizal Abdul Rahman dan Azlan Mahmad. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 16 19:53:07 2022 UTC.