Browse by Types of Thesis

Number of items: 25.

(1991) IBM Malaysia: a study on the public sector market / Mashitoh Arshad. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) A new chapter in the housing development industry / Mahamat Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Public sector auditing: issues underlying the audit of public enterprise / Garan Ak Malina. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Perancangan, susunatur, rekabentuk serta penyimpanan dan pengaliran sesebuah stesen servis, khususnya di Malaysia / Ahmad Rosman Ahmad @ Abd Rokis. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Estetika dalam bentuk-bentuk tembikar tradisi tempatan / Zaiyana Mahbib. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Kajian penguatkuasaan perancangan salah guna bangunan. Kes kajian : Selayang Baru, Selangor / Kamaruzaman Hamdan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Seniukir dalam rekabentuk Tradisional Melayu Johor / Kamarul Azam Selamat. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Window display in a storefront helps enhances the image of a store to attract customers / Kamal Hussin Abdul Hamid. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Peranan Amanah Saham Nasional di dalam membantu meningkatkan taraf ekonomi bumiputra / Juhairi Mohamad Ali, Molkan Hj Mohammad Yusof dan Arba Abdul Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Satu kajian kes pembangunan di mukim bandar Jugra Kuala Langat / Johana Juraimi. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah Kelantan perbezaan ciri-ciri senibina di Taman Mini Malaysia dengan yang asal / Norazman Mohd Yunus. [Student Project] (Unpublished)

(1991) “Senibina panggung terbuka” Panggung Anniversary sebagai kes kajian / Haslinda Mohd Rantam. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Sistem maklumat berkomputer dalam perejenan harta tanah (perisian Dbase III plus) / Azharudin Haji Mohd Ariffin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Keberkesanan tumbuh-tumbuhan sebagai tarikan utama taman rekreasi. Kes kajian: Taman Rekreasi Kawasan Perumahan Setiawangsa / Mas Iskandar Paiman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian mobiliti pekerja terhadap permintaan perumahan di Pasir Gudang / Abdul Razak Maslan and Nor Ashikin Zainudin. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Bentuk-bentuk mimbar dan mihrab yang terdapat di dalam rekabentuk masjid di Selangor dan Kuala Lumpur / Abdul Aziz Burok. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Gelanggang permainan dan hiburan hiburan rakyat (kesannya keatas sosial dan senibina) / Sohaimi Ali. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rumah Merlimau : kesinambungan senibina asing dengan senibina melayu keatasnya / Siti Nuraishah Baroni. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Timesharing properties : concept, management and legalities / Rusnani Abd. Rahman. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Seni Khat Islam dan penggunaannya di dalam senibena melayu / Rusjan Mat Saad. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Analisa sirkulasi dan rekabentuk ruangawam di Kompleks Dayabumi Kuala Lumpur / Rossinah Mahmood. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Senibina tradisional di kalangan masyarakat melayu / Rohaizan Hasan. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Rekabentuk pagar dan pintu pagar di Malaysia / Ramlan Bin Ramli. Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

(1991) Rumah padi - kaitannya dengan senibina dan sosial tempatan / Raizah Mohd Zain. [Student Project] (Unpublished)

(1991) Kajian emungkinan pusat pertumbuhan desa Kg Sungai Senam, Sik Kedah /Abd. Malik Abu Bakar and Tengku Noor Lishah Ku Mahamud. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 16 19:43:08 2022 UTC.