Browse by Publication Title

Number of items: 12.

Aplikasi seni ilmuminasi Al-quran mushaf Malaysia terhadap seni reka grafik / Nik Narimah Nik Abdullah...[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 16-30. ISSN e-ISSN:2006-9617

Budaya berfikir kritis Islam dan kepentingannya kepada masyarakat Melayu era kontemporari / Norafifah Ab Hamid...[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 1-16. ISSN e-ISSN: 2006-9617

Dimensi kebebasan dan limitasi al-Tafakkur dalam proses psikoterapi menurut al-Sunnah: perbandingan terhadap meditasi komplimentari bukan Islam / Rahim KZ, Khairulnazrin Nasir dan Saifullah Mamat. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 15-37. ISSN e-ISSN:2006-9617

Hukum meninggalkan solat fardu antara kufur dan fasiq: analisis dalil berdasarkan mazhab empat / Hasna Bidin…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 88-108. ISSN e-ISSN:2006-9617

Identifying a lotus motif transformation on the Melaka traditional mosque’s roof crown in 1720-1950 / Raziq Abdul Samat…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 31-38. ISSN e-ISSN:2006-9617

Islamic geometric patterns: its influences and ideation in art photography / Azmil Aswad Che Mat, Aidah Alias and Farihan Zahari. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 39-49. ISSN e-ISSN:2006-9617

Kaedah komunikasi non-verbal dalam hafalan al-Quran di pra sekolah / Safinah Ismail…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 1-14. ISSN e-ISSN:2006-9617

Kartun bertemakan dakwah Islamiyah atas talian: interpretasi dakwah satira dan sarkastik / Fazlina Mohd Radzi dan Azahar Harun. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 1. pp. 50-61. ISSN e-ISSN:2006-9617

Pembangunan spiritual: konsep dan pendekatan dari perspektif Islam / Emie Sylviana Mohd Zahid. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 64-87. ISSN e-ISSN:2006-9617

Polemik amalan ibadah harian di Malaysia / Mohamad Anas Mohamad Yaakub dan Aminuddin Ruskam. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 38-63. ISSN e-ISSN:2006-9617

Religion as brand image in local beauty brand advertising / Mohd Fauzi Harun…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 109-123. ISSN e-ISSN:2006-9617

Wasiat wajibah: satu sorotan terhadap enakmen wasiat orang Islam di Malaysia / Asjad Mohamed…[et.al]. (2019) e-Journal of Islamic Thought and Understanding (e-JITU), 2. pp. 124-140. ISSN e-ISSN:2006-9617

This list was generated on Thu Feb 29 03:08:27 2024 UTC.