Browse by Publication Title

Number of items: 14.

Analisis fungsi permintaan wang di Malaysia kaedah pembolehubah tertangguh pelarasan separa (tahun 1960 - tahun 2000) / Kamal Bahrin Shamsuddin. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 1-13. ISSN 1675-2414

Capital budgeting in investment and project appraisal / Wong Soon Heng. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 14-20. ISSN 1675-2414

Gambaran sektor pertanian padi di malaysia dan kepenggunaan tenaga buruh di sektor tersebut / Maznah Wan Omar. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 21-29. ISSN 1675-2414

How to analyse time series data using cointegration techniques / Nik Muhd Naziman Ab Rahman. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 30-37. ISSN 1675-2414

Key success factors of TQM organizations : a review of the literature / Mohammad Zaki Ayob and Fatimah Mohd Saman. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 38-51. ISSN 1675-2414

Language enrichment activities for preparatory English / Ho Chui Chui. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 52-57. ISSN 1675-2414

Learning styles useful in improving students' learning / Mak Kem Seng. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 58-67. ISSN 1675-2414

Malaysian accounting standards overload? / Mohd Azhar Osman. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 68-75. ISSN 1675-2414

Motivational styles and instructional designs of second language learning : a brief insight into students' language learning preferences / Francis Xavier A.S.Rajoo. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 76-85. ISSN 1675-2414

Pengaplikasian kerajaan elektronik oleh jabatan kerajaan : dari perspektif pengurusan rekod / Asmadi Mohammed Ghazali. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 109-114. ISSN 1675-2414

Pengaruh Bahasa Inggeris terhadap kecemerlangan pelajar : kajian di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani / Noor Saliza Zainal. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 87-100. ISSN 1675-2414

Perbankan Islam : Bank Islam Malaysia Berhad / Noor Saliza Zainal. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 101-108. ISSN 1675-2414

Self assessment : an opportunity to reduce tax / Wan Faizah Wan Abdullah. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 115-121. ISSN 1675-2414

The admissibility of DNA profiling under Islamic Law of Evidence / Nor Fadzlina Nawi. (2002) Wahana Akademik, 1 (1). pp. 122-129. ISSN 1675-2414

This list was generated on Tue Mar 5 11:05:35 2024 UTC.