Browse by Publication Title

Number of items: 17.

Aplikasi didik hibur tajwid al-Quran (Teroka Tajwid): kajian awal persepsi pengguna / Sulaiman Mahzan … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 1-16. ISSN 2600-7606

CSETT memudahkan proses penyediaan jadual waktu kuliah / Zaimi Mohamed … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 17-30. ISSN 2600-7606

"IMMOLIMB™" penyelesaian masalah kepada imej prosedur angiografi anggota bawah yang kurang optimum / Halmi Shamsudin … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 31-50. ISSN 2600-7606

Inovasi 'Solat Alert Software' (SAS) sebagai satu kaedah menggalakkan pengguna komputer menunaikan solat di awal waktu / Azizon Salleh … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 51-60. ISSN 2600-7606

Inovasi pengajaran untuk menarik minat pelajar bermain bola tampar / Jamiaton Kusrin … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 105-116. ISSN 2600-7606

Kalkulator garis panduan kemudahan awam untuk pembangunan perumahan mapan / Norainah Abdul Rahman … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 125-143. ISSN 2600-7606

Kiosk dalam talian bagi meningkatkan bilangan projek keusahawanan pelajar (ENT300) berasaskan sains dan teknologi / Noor Azrin Zainuddin … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 23-35. ISSN 2600-7606

Meningkatkan keputusan ujian Bahasa Mandarin melalui inovasi aplikasi "e-Kosa Kata" / Teh Hong Siok, Goh Chin Shuang and Noor Aizah Abas. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 69-82. ISSN 2600-7606

Pangkalan data Ez_Locate sebagai penyelesaian masalah pencarian maklumat untuk pelajar / Noraizah Abu Bakar … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 89-104. ISSN 2600-7606

Pembangunan senarai semak untuk mendapatkan data-data sensitif (HSD) dalam penyelidikan / Zurina Md. Nen … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 38-52. ISSN 2600-7606

Pembelajaran efektif menggunakan penunjuk Newton's Free Body Diagram (FBD) / Amin Aadenan … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 61-74. ISSN 2600-7606

Penambahbaikan permohonan lawatan akademik secara manual kepada pembangunan sistem e-lawatan akademik versi 1 / Thuraiya Mohd … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 53-68. ISSN 2600-7606

Penggunaan alat bantuan belajar bagi meningkatkan kemampuan berfikir pelajar / Faiz Zulkifli … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 1-21. ISSN 2600-7606

Penggunaan aplikasi MApEC dalam pembelajaran terminologi asas Bahasa Inggeris / Rafidah Kamarudin .. [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 111-124. ISSN 2600-7606

Penggunaan aplikasi Verve App bagi pengurusan fasiliti sukan golongan Orang Kurang Upaya (OKU) / Mazlina Mahdzar … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 83-92. ISSN 2600-7606

Sistem maklumat penyakit tuberkulosis berasaskan geospatial untuk mengurus penyakit bawaan udara / Abdul Rauf Abdul Rasam … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 2 (1). pp. 76-88. ISSN 2600-7606

Sistem ‘Indus-Train’: medium pemantauan dan penilaian pelajar semasa latihan industri / Amminudin Ab Latif … [et al.]. (2018) Jurnal Inovasi Malaysia (JURIM), 1 (2). pp. 93-110. ISSN 2600-7606

This list was generated on Thu Feb 29 02:21:24 2024 UTC.