Browse by Publication Title

Number of items: 8.

(1991) Abstract of a Study of Small and Medium Industries in Sarawak/ Dr. Ibrahim Shah ... [et al.]. Jurnal Akademik, 3 (3): 1. pp. 1-5. ISSN 0128-2635

(1991) Aspek-aspek Kemiskinan di Kalangan Setinggan - Satu Penyelidikan Khas di Kpg. Baru STutong, Tabuan Jaya, Kuching/ Rosita Hj Suhaimi. Jurnal Akademik, 3 (3): 7. pp. 37-41. ISSN 0128-2635

(1991) Juruaudit Luaran dan Juruaudit Dalaman: suatu perbezaan/ Shamsul Anuar Ahamad Ibrahim. Jurnal Akademik, 3 (3): 3. pp. 16-18. ISSN 0128-2635

(1991) Kaji selidik kurikulum Diploma Sains Kesetiausahaan / Lelawati Abdul Hamid. Jurnal Akademik, 3 (3): 8. pp. 42-54. ISSN 0128-2635

(1991) Kursus pra perdagangan di ITMCS : satu tinjauan ringkas selepas 10 tahun / Abdullah Abdul Latib. Jurnal Akademik, 3 (3): 4. pp. 19-25. ISSN 0128-2635

(1991) Malaysian economy : analysis of performance in 1990 and issues beyond / Annie Wong Muk Ngiik. Jurnal Akademik, 3 (3): 2. pp. 6-15. ISSN 0128-2635

(1991) Pentadbiran: dari perspektif Islam dan barat / Kamis Ismail. Jurnal Akademik, 3 (3): 5. pp. 26-32. ISSN 0128-2635

(1991) The implications of NVC in the classroom/Ng Kui Choo. Jurnal Akademik, 3 (3): 6. pp. 33-36. ISSN 0128-2635

This list was generated on Wed May 25 13:36:01 2022 UTC.