Browse by Publication Title

Number of items: 9.

(2013) Ilmu dan ilmu pengetahuan dari perspektif Islam / Norasiah Haji Harun. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 37-42. ISSN 2231-7104

(2013) Kajian etnografi tingkah laku maklumat pesalah juvana lelaki di Malaysia / Ezza Rafedziawati Kamal Rafedzi, Abrizah Abdullah and Nur Khairunnisha Zainal. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 55-68. ISSN 2231-7104

(2013) Memaksimumkan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS) sebagai agen kecemerlangan akademik / Zailani Shafie, Nor Ezan Omar and Nor Diana Abd Rahman. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 69-78. ISSN 2231-7104

(2013) Penerbitan popular dan penerbitan ilmiah : sejauh mana membentuk minat membaca masyarakat / Zulkarnain Zakaria. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 25-36. ISSN 2231-7104

(2013) Pengabstrakan dan pengindeksan di Malaysia : satu tinjauan / Abd Rashid Abd Rahman, Fuziah Mohd Nadzar and Rosnita Sahrani. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 79-94. ISSN 2231-7104

(2013) Peranan perpustakaan-perpustakaan luar bandar dalam pembentukan modal insan yang bernilai tinggi / Norehan Ahmad and Haliza Yahaya. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 43-54. ISSN 2231-7104

(2013) Perpustakaan pembina tamadun / Muhammad Hj. Salleh. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 21-24. ISSN 2231-7104

(2013) Persepsi terhadap kredibiliti maklumat di internet dari kalangan generasi muda Melayu (Pelajar UiTM) / Mohd Sazili Shahibi … [et al.]. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 95-101. ISSN 2231-7104

(2013) Sentuhan intelektual membaca karya-karya agung Melayu / Ding Choo Ming. Informika: Jurnal Peradaban Informasi dan llmu, 2. pp. 1-20. ISSN 2231-7104

This list was generated on Wed May 25 01:16:38 2022 UTC.