Items where Division is "Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)" and Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | I | M | R | S
Number of items: 11.

A

(2005) Perkembangan Maristan (hospital) dalam tamadun Islam / Farahdina Abd. Manaf. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 153-176. ISSN 1823-6146

(2005) The first revelation in the Holy Qur'an : it's significance in the methods of learning / Mashita Abu Hasan. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 117-131. ISSN 1823-6146

(2005) Islam Hadhari : the quest of commerce and trades / Husniyati Ali, 'Ismah Osman and Emi Normalina Omar. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 83-101. ISSN 1823-6146

B

(2005) Aplikasi llmu Arud dalam transliterasi istilah Agama Islam / Fairuzah Basri, Salmah Ahmad and Mohd Syukri Yeoh Abdullah. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 103-116. ISSN 1823-6146

D

(2005) Beberapa sanggahan terhadap perspektif orientalis berhubung dengan konsep harta sadaqah / Ghafarullahhuddin Din and Mohd. Radzi Othman. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 1-18. ISSN 1823-6146

I

(2005) Masyarakat Orang Asli dan pembangunan insaniah / Huzaimah Ismail and Che Zarina Sa'ari. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 67-82. ISSN 1823-6146

M

(2005) Punishment for apostasy : conflict between the right to freedom of religion and criminal sentence, a case study in Malaysia / Mohamed Azam Mohamed Adil. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 177-199. ISSN 1823-6146

(2005) Cabaran wanita bekerjaya dalam pembentukan keluarga Hadhari / Nurhidayah Muhd Hashim and Syarifah Zahrah Syed Mohamad. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 19-29. ISSN 1823-6146

R

(2005) Wasiat : konsep dan pemakaiannya / Yusof Ramli. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 53-66. ISSN 1823-6146

S

(2005) Tahap kefahaman warga UiTM terhadap konsep wakaf : kajian kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) / Baharuddin Sayin ... [et al.]. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 31-51. ISSN 1823-6146

(2005) Keperluan kursus kemahiran membaca al-Qur'an di IPT : kajian di UiTM Shah Alam / Siti Fatimah Sudin and Nafisiah Hj. Abdul Rahman. Jurnal CITU, 1 (2). pp. 133-152. ISSN 1823-6146

This list was generated on Wed May 18 03:02:57 2022 UTC.