Items where Division is "Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS)" and Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Perkembangan Maristan (hospital) dalam tamadun Islam / Farahdina Abd. Manaf. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 153-176. ISSN 1823-6146

The first revelation in the Holy Qur'an : it's significance in the methods of learning / Mashita Abu Hasan. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 117-131. ISSN 1823-6146

Ahmad, Musa and Hamzah, Azam and Nik Ahmad, Nik Mohd Rosdi and Osman, Muhamad Rahimi Pembangunan masyarakat Islam Hadhari / Prof. Madya Hj. Musa Ahmad, Prof. Madya Azam Hamzah, Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad and Muhamad Rahimi Osman. (2005) Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam(CITU), UiTM. ISBN 983-3386-00-8

Islam Hadhari : the quest of commerce and trades / Husniyati Ali, 'Ismah Osman and Emi Normalina Omar. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 83-101. ISSN 1823-6146

Aplikasi llmu Arud dalam transliterasi istilah Agama Islam / Fairuzah Basri, Salmah Ahmad and Mohd Syukri Yeoh Abdullah. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 103-116. ISSN 1823-6146

Beberapa sanggahan terhadap perspektif orientalis berhubung dengan konsep harta sadaqah / Ghafarullahhuddin Din and Mohd. Radzi Othman. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 1-18. ISSN 1823-6146

Masyarakat Orang Asli dan pembangunan insaniah / Huzaimah Ismail and Che Zarina Sa'ari. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 67-82. ISSN 1823-6146

Punishment for apostasy : conflict between the right to freedom of religion and criminal sentence, a case study in Malaysia / Mohamed Azam Mohamed Adil. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 177-199. ISSN 1823-6146

Cabaran wanita bekerjaya dalam pembentukan keluarga Hadhari / Nurhidayah Muhd Hashim and Syarifah Zahrah Syed Mohamad. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 19-29. ISSN 1823-6146

Wasiat : konsep dan pemakaiannya / Yusof Ramli. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 53-66. ISSN 1823-6146

Tahap kefahaman warga UiTM terhadap konsep wakaf : kajian kes di Zon Tengah (Selangor, Perak dan Negeri Sembilan) / Baharuddin Sayin ... [et al.]. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 31-51. ISSN 1823-6146

Keperluan kursus kemahiran membaca al-Qur'an di IPT : kajian di UiTM Shah Alam / Siti Fatimah Sudin and Nafisiah Hj. Abdul Rahman. (2005) Jurnal CITU, 1 (2). pp. 133-152. ISSN 1823-6146

This list was generated on Mon Oct 2 23:07:52 2023 UTC.