Items where Division is "Faculty of Information Management" and Year is 2002

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | K | O | R | S | Y
Number of items: 10.

A

(2002) Kepentingan penggunaan multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran di Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA / Haniffah Amit. [Student Project] (Unpublished)

B

(2002) Buddies Shoppe / Ahmad Azhar Baharudin ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

G

(2002) Workstation Design Enterprise / Lorita Gadol ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

K

(2002) Literature review on technology transfer and documentation / Josiun Kolongan. [Student Project] (Unpublished)

O

(2002) N'ZAS CHOC / Nazianiwati Othman ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

R

(2002) New Wave 4u : the photocopy shop / Muhammad Helmi Rahim, Mohd Badrul Hisham Dalwis and Abbe Zyeid Jafar. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

(2002) The Hermes Sdn. Bhd. : logistic (forwarding agent) / Raja Syahrul Izahar Raja Hasan ... [et al.]. [Entrepreneurship Project] (Unpublished)

S

(2002) Satu tinjauan: adakah wujud budaya membaca di kalangan pelajar tahun akhir Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA Shah Alam / Siti Nor Salleh. [Student Project] (Unpublished)

Y

(2002) Technology transfer and training / Iza Syahida Yusof. [Student Project] (Unpublished)

(2002) Kajian mengenai sesi pendidikan pengguna yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR): keberkesanannya terhadap pelajar tahun satu Fakulti Pengajian Maklumat Universiti Teknologi MARA, Shah Alam / Mohd Firdhaus Yusuf. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 16 19:56:28 2022 UTC.