Items where Division is "Faculty of Architecture, Planning and Surveying" and Year is 1985

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Thesis

Phases in development project, supervision, co-ordination. and project management and problems incurred and relate. Case Study: Wangsa Maju Entreprenuership (Hawthornden Estate)/ Siti Aminah Haji Abdul Aziz. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

An evaluation of the village regroupment concept: Mukim Binjal, Kedah / Abdul Halim Abu. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

PKNS, Peranan dan strategi terhadap pemajuan negeri Selangor. Kes Kajian : Pembangunan perindustrian di Pelabuhan Klang / Arriffin Abd. Aziz. (1985) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Perbadanan Kemajuan iktisad negeri Kelantan (PKINK) dalam pembangunan perumahan di negeri Kelantan / Che Azhar Che Abdullah. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Streetscape and landscape in the central city core of Kuala Lumpur / Che Ismail Che Man and Razali Omar. (1985) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Regional industrialisation policy and the establishment of industrial estates as a policy measure in West Malaysia / Che Muhamad Hariri Dahalan. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Orientasi perubahan sosio-ekonomi nelayan terhadap peralihan cara hidup. Kes Kajian : Penempatan semula nelayan Kandis, Bachok / Ismail Daud. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Penentuan dan peranan tatatingkat bandar dalam perkembangan pembangunan. Kes kajian : negeri Perak / Hamiza Hamzah. (1985) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kajian perkhidmatan pengangkutan bas awam. Kes Kajian: Lapangan Terbang Antarabangsa Subang, Kuala Lumpur / Azmir Hj. Jaafar and Zailani Panut. (1985) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Proposed Seremban Civic Centre / Ismail Suleiman. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Kawalan ke atas ikhtisas dalam pengurusan dan perkhidmatan harta tanah di Malaysia / Norzainin Umar. (1985) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA (ITM).

Pembangunan perindustrian dibandar Ipoh dalam kontek Dasar Ekonomi Baru / Kalsom Yop Mohd Kasim. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Rumah pangsa bertingkat jenis sederhana di Ulu Kelang / A. Karim Zakaria. (1985) Degree thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Student Project

Senibina tradisional Melayu Pulau Pinang. Ciri-ciri, pengaruh serta hubungannya dengan kehidupan masyarakat Melayu / Johan Abdul. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Ilmu kayu : Penggunaannya di dalam senibena Melayu / Kamal Azman Hj. Abdul Hamid. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Sejarah perkembangan Kuala Kangsar dan senibina peninggalan penjajah hingga kini / Aini Zamzamin. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Pentadbiran dan pelaburan tanah Keretapi Tanah Melayu (KTM). Kes kajian : Lembah Kelang / Aniza Mohamed Izahar. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Rumah buluh, satu warisan senibina tertua di negeri Perak / Anuarol Khairi Saad. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Peranan jurunilai didalam pelaburan dan penilaian Ladang Kelapa Sawit / Ariah Amat. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Kajian gunatanah,keadaan bangunan, sistem lalulintas dan perletakan kereta. Kes kajian Kelang Utara / Azman Yahaya. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Orientasi perubahan sosio-ekonomi nelayan terhadap peralihan cara hidup.Kes kajian : Penempatan semula nelayan Kandis, Bachok / Ismail Daud. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Masjid-masjid traditional di Melaka. Pengaruh dan nilai senibinanya / Jalid Hussin. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Masalah bekalan perumahan kawasan bandar. Kes kajian Wilayah Persekutuan / Nor Ishak Ismail. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Perancangan penggunaan tanah yang lebih berfaedah ke atas zon pemisah / Shamsudin Jaafar. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajian mengenai : Senibina Istana Tradisional Negeri Kelantan / Rozana Haji Kamal. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Satu kajiselidik mengenai pandangan penghuni-penghuni terhadap rumah awam kos rendah di kawasan Bandar Tun Abdul Razak, Cheras, Kuala Lumpur / Mahdan Mohamed. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Pig farming. Its impact on the environment. Case study : Mukim Batu, Kuala Langat / Rahmah Md. Shariff and Rakiah Haji Laidin. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Bus-Stop. Analisa kritis terhadap kelemahan rekacipta yang sedia ada / Badrulzaman Mohd Zanadi. (1985) [Student Project] (Unpublished)

Preservation and conservation of historical landmarks: the impact on property development in Kuala Lumpur / Syed Idros Syed Mohsin. (1985) [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Wed May 29 20:03:46 2024 UTC.