Kajian ke atas kesesuaian perletakan dan rekabentuk medan selera serta implikasinya terhadap pembangunan sekitar bandar Taiping / Hamidah Binti Mohd Shahidin

Hamidah, Mohd Shahidin (1998) Kajian ke atas kesesuaian perletakan dan rekabentuk medan selera serta implikasinya terhadap pembangunan sekitar bandar Taiping / Hamidah Binti Mohd Shahidin. Diploma thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Perniagaan merupakan satu sektor ekonomi yang penting dalam mengembangkan pendapatan
negara. Sektor ini tidak seharusnya dipandang remeh dan perlu mendapat perhatian yang
sewajarnya samada daripada Pihak Berkuasa Tempatan mahupun swasta untuk sama-sama
berusaha membantu mempertingkatkan ekonomi negara.Pembangunan sektor perniagaan ini
perlu mangambilkira aspek kesesuaian, keselamatan dan kemudahan-kemudahan bagi menarik
ramai pengunjung datang ke kawasan perniagaan ini. Pembangunan medan sclera ini tidak
seharusnya diabaikan. Pembangunannya perlu dititikberatkan terutamanya dari segi
rekabentuk, susunatur dan keseragaman agar berupaya menarik lebih ramai pengunjung
datang ke medan selera ini. Ruang lantai medan selera yang kecil memberi ketidakselesaan
kepada pengunjung walaupun susunannya kemas dan teratur. Ruang ini perlu diberi anisiatif
dan supaya pengunjung lebih selesa dan menyenangkan. Elemen kemudahan awam
sewajarnya disediakan seiring dengan pembangunan medan selera bagi mewujudkan
keselesaan kepada pengunjung. Perniagaan medan selera ini mcmcrlukan pembangunan yang
menycluruh dengan lebih scmpurna supaya pcrjalanan sektor ini memberi keuntungan kepada
para pengunjung. Di samping itu pembangunan sekitar haruslah mengambilkira aspek
pembangunan sekitar bagi memastikan kcdudukannya yang strategik dan mcngelakkan
ketidaksesuaian pembangunan sekitar yang akan dijalankan.

Metadata

Item Type: Thesis (Diploma)
Creators:
Creators
Email / ID Num.
Hamidah, Mohd Shahidin
UNSPECIFIED
Subjects: N Fine Arts > NA Architecture
Divisions: Universiti Teknologi MARA, Shah Alam > Faculty of Architecture, Planning and Surveying
Date: 1998
URI: https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/1291
Edit Item
Edit Item

Download

[thumbnail of 1291.pdf] Text
1291.pdf

Download (101kB)

Digital Copy

Digital (fulltext) is available at:

Physical Copy

Physical status and holdings:
Item Status:

ID Number

1291

Indexing

Statistic

Statistic details