Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian akademik pelajar Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) / Muhammad Zikrul Nadzmi bin SD Mohd Jomhori

SD Mohd Jomhori, Muhammad Zikrul Nadzmi (2018) Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian akademik pelajar Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) / Muhammad Zikrul Nadzmi bin SD Mohd Jomhori. [Student Project] (Unpublished)

Abstract

Kajian berkaitan faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik mahasiswa Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS) UiTM Puncak Alam. Kajian ini tertumpu hanya kepada pelajar semester 5 dan skop kajian dapat dibahagikan kepada dua kelompok responden iaitu responden daripada program Muamalat dan responden daripada program Pengurusan Halal. Seramai 62 orang responden yang melibatkan diri dalam kajian ini. Kaedah yang digunakan adalah berbentuk kuantitatif melalui edaran kajian soal selidik dalam kalangan pelajar semester 5. Keputusan yang diperolehi banyak membantu dalam memberi gambaran tentang impak yang boleh mempengaruhi tahap pencapaian pelajar ACIS. Daripada kajian ini juga dapatlah ditafsirkan bahawa terdapat dua faktor utama yang mempunyai hubung kait sehingga membawa kepada impak yang lebih besar terhadap kajian ini. Kesimpulannya, pengetahuan dan masalah yang diperolehi daripada kajian ini boleh dijadikan panduan.

Download

[img] Text
PPd_MUHAMMAD ZIKRUL NADZMI SD MOHD ACI B 18_5.pdf

Download (164kB)

Fulltext

Fulltext is available at:
UNSPECIFIED

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year