Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek

Sidek, Mohd Nazarudin (1999) Sistem pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital : kajian dari aspek perancangan dan perlaksanaan kerja penyelenggaraan / Mohd Nazarudin Sidek. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.

Abstract

Penyelenggaraan bangunan merupakan salah satu bidang yang penting di dalam industri binaan. Melalui penyelenggaraan sesebuah bangunan dapat dilanjutkan jangkahayat penggunaa dan mempertahankan nilainya . Sebap bangunan khususnya bagi bangunan hospital perlu dijaga dengan baik untuk memberi keselesaan kepada peng9unanya. Oleh itu, satu pengurusan penyelenggaraan yang baik terutamanya mengenai slstem perancangan dan per1aksanaan kerja penyelenggaraan amatlah diperlukan.. Menyedari akan kepentingannya. maka dua buah hospital telah dipitih untuk dibuat kajian iaitu Hospital Besar Tengku Ampuan Rahimah Klang dan Pusat Perubatan Selangor (SMC) dengan berdasarkan makJumat yang didapati bagi menghuraikan sistem pengurusan penyelenggaraan yang digunakan oleh pihak penyelenggaraan. Kajian ditumpukan kepada perancangan dan pertaksanaan kerja penyelenggaraan dan faktor-faktor yang diambil kira di dalam kerja penyelenggaraan. Penganalisaan juga dibuat bagi mengetahui tahap kerosakan yang sering berlaku di hospital kajian. Begitu juga dengan tahap keqa dan tindakan pihak penyelenggaraan di dalam menandangi kerosakan tersebut. Akhir sekali, beberapa cadangan dikemukakan untuk membaiki dan mengatasi masalah yang timbul di dalam menjalankan pengurusan penyelenggaraan bangunan hospital kajian. Di samping itu juga beberapa cadangan dikemukakan bagi mempertingkatkan lag; sistem pengurusan penyelenggaraan yang sedia ada.

Download

[img] Text
TD_MOHD NAZARUDIN SIDEK AP 99_5.pdf

Download (0B)

Fulltext

Fulltext is available at:
UNSPECIFIED

ID Number

13808

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year