Browse by Types of Thesis

Number of items: 14.

Keretapi Tanah Melayu express Langkawi: problems and prospects / Zorlela Baharum. (1989) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Unsur-unsur yang membentuk rekacorak Melayu didalam bidang seni tekstil / Hamidah Sahrom. (1989) [Student Project] (Unpublished)

Peranan grafik membantu institut penyelidikan dan kemajuan pertanian Malaysia (MARDI), di bahagian teknikal khususnya unit percetakan dan unit penerbitan / Rozanita Khairuddin. (1989) [Student Project] (Unpublished)

The soil: cement stabilisation using lateritic soil / Rosmadi Md Dali. (1989) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Jabatan Seni Reka Logam Halus di Kajian Seni Lukis dan Seni Reka / Rabiatul Adawiah Md Rehan. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Pembungkusan makanan tradisional Melayu dari sudut rekabentuk dan bahan yang digunakan / Wan Noor Hazidah Wan Hassan. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

DTM: perisian pengkontoran dan permodelan permukaan / Sazlan Salleh. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Penggunaan kaedah fotogrametri jarak dekat di dalam industri perlombongan (penentuan isipadu) / Abdullah Hussin dan Ibrahim Mohammed. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Karyaneka dan sumbangannya kepada hasil kraftangan Malaysia / Abdul Rahim Mohammad. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Faktor faktor yang mempengaruhi kepopulariti pakaian dalam wanita (khususnya coli) / Rohaiza Muslim. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Unsur-unsur alam sebagai sumber inspirasi terhadap motif dan corak dalam seni orang orang Asli di Sarawak / Alvirah Mohd Natt. (1989) Diploma thesis, thesis, Universiti Teknologi MARA.

Satu kajian kes ke atas minat dan selera terhadap iklan di televisyen komersial / Mohammad Rozi Amin. (1989) Diploma thesis, thesis, Insititut Teknologi MARA.

Flood mitigation work on river Kemaman (with reference to Cukai town, Kemaman, Terengganu) / Rani Hasan. (1989) Diploma thesis, thesis, Institut Teknologi MARA.

Sistem penerbangan Malaysia: kajian ke atas bilangan penumpang, jumlah pengendalian kargo dan kiriman dari 1972 hingga 1988 / Maizan Mahmud. (1989) Diploma thesis, thesis, Insititut Teknologi MARA.

This list was generated on Fri May 24 13:23:52 2024 UTC.