Browse by Types of Thesis

Number of items: 18.

(1986) Penglibatan City Metals Sdn. Bhd. di dalam sektor perindustrian logam / Shahadat Adid Bey ... [et_al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Significant organizational problems faced by Sarawak economic development corporation / Jamil Hj. Jamaludin. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Amalan pemilihan dan pembelian barang barang makanan (tahan lama) di kalangan surirumahtangga di sekitar Shah Alam / Haidi Ramelan ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Penilai, pentaksir dan ejen hartanah. Amalan mereka di bidang hartanah / Akmar Omar. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Kuala Kubu Lama dan Kuala Kubu Bharu : Sejarah keujudannya / Ahmad Khairi Ramli. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Perancangan dan pembinaan bandar kolonial Georgetown Pulau Pinang / Ahmad Faisal Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Kilang bertingkat : Pembangunan masa kini di Kuala Lumpur / Ahmad Badri Mohd Zahir. [Student Project] (Unpublished)

(1986) The issue of consent in rape cases / Abd Rahim Osman. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Penempatan awal orang minang dan pengaruh senibina Minangkabau terhadap senibina tempatan / Shamsul Bahari Mohd Yusoff. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Pajakan hadta tanah. Satu perbincangan & pandangan / Abdul Aziz Bin Mohamad Zin. UNSPECIFIED. UNSPECIFIED. (Unpublished)

(1986) Kajian terhadap pembukaan dan perkembangan Al-Arqam hubungan diantara aspek falsafah, organisasi, sosial, perancangan dan senibinanya. Kajian kes : Perkampungan Al-Arqam Sungai Pencala Damansara , Kuala Lumpur / Selamat Mohamad Lahir. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Urban economic consideration and land use affecting its growth and government’s legislation / Samsol Bahri Jamari and Rahmat Salim. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Mengenalpasti sebab-sebab Jalan Petaling berjaya sebagai sebuah pusat membeli-belah / Intan Jasmine Ismail. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Kajiselidik corak-corak Islam pada bangunan moden di Kuala Lumpur / Rozana Mohamad Anim. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Penilaian terhadap tempat letak kereta dalam bangunan perniagaan / Misriaton Binti Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Sekolah pondok - Madrasah Irshadiah dan peranannya di Bagan Datok ,Perak / Misriaton Sulaiman. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Pekan Kuala Pilah : penubuhan dan perkembangannya kajian khusus keatas nilai sosio-budaya , struktur perancangan serta senibina di pekan Kuala Pilah / Mazuiyah Haji Mohd Dom. [Student Project] (Unpublished)

(1986) Kompleks perniagaan bumiputera Sura Gate Dungun / Hashim Hj Abd. Karim. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 16 18:30:51 2022 UTC.