Browse by Types of Thesis

Number of items: 15.

(1984) Penilaian perancangan fizikal Bandar Sentul Pasar / Hasaniah Ahmad. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Tinjauan terhadap sistem penempatan berkelompok peniaga bumiputera dari aspek perancangan fizikal / Hasbullah Mustafa. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Bumbung traditional. Konsep dan Falsafah / Jahasnum Jaafar. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Industri setinggan : faktor pertumbuhan dan implikasi terhadap persekitaran (kes kajian ; Batu 4 1/2 - Jalan Gombak) / Wan Abd. Ghafar Wan Abd. Hamid and Rakiah Puteh. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Kajian keatas penerimaan perkhidmatan bas Syarikat Sri Jaya dalam memberi pengangkutan khas kepada kakitangan kerajaan di Wilayah Persekutuan / Ramli Sarmany , Azmil Idris and Arsof Mamat. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Syarikat bas Kuala Selangor Sendirian Berhad masalah , penyelesaian dan masa depannya / Sazali Ahmad ... [et al.]. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Pengaruh urbanisasi bandaraya Georgetown terhadap Penang Bazaar / Shahimi Shah Shahidan and Abdul Rahman Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Kajiselidik terhadap tahap kejayaan pemborong binaan bumiputera di Kuala Lumpur / Shawal Mat. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Survey on the level of satisfaction towards the technical services department of Mesiniaga Sdn Bhd / Soberi Salleh and Noraini Mohamad. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Sistem funikular : Antara fungsi, perkhidmatan dan masalah. Kajian Kes : Bukit Bendera Pulau Pinang / Abd Latif Khalid and Anuar Ibrahim. [Student Project] (Unpublished)

(1984) The level of acceptance of ESSO autogas by private motorcar owners as perceived by ESSO autogas dealers / Abdul Hadi Abdul Ghani and Hasmawati Gani. [Student Project] (Unpublished)

(1984) The development in the law of nervous shock / Abdul Haris Abu Bakar. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Circumstantial evidence -The standard of proof required in criminal cases / Ahmad Khairi Khairuddin. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Sistem pengurusan kenderaan ITM / Hatta Sapwan. [Student Project] (Unpublished)

(1984) Kajian sosio ekonomi pekebun kecil koko berdasarkan kepada pengeluaran pendapatan dan pemasaran di daerah Manjung, Perak / Ismadi Abdullah. [Student Project] (Unpublished)

This list was generated on Mon May 16 19:58:23 2022 UTC.