Items where Subject is "Benevolent work. Social work. Welfare work, etc."

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 11.

Article

Kajian literatur : dialog agama perkongsian aktiviti dalam kalangan masyarakat awam di Malaysia / Azarudin Awang and Khadijah Mohd Khambali@Hambali. (2013) Esteem Academic Journal, 9 (2). pp. 39-53. ISSN 1675-7939

Mengadaptasi tanggungjawab sosial korporat dari sudut filantropi oleh hotel patuh syariah di Malaysia: satu kerangka konsep / Muhammad Syukri Mohd Ashmir Wonga … [et al.]. (2022) Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF), 4 (1). pp. 1-13. ISSN 2590-3942

The legality of wasiyyah wajibah in achieving maqasid al-shariah / Md. Habibur Rahman and Abu Talib Mohammad Monawer. (2020) Journal of Contempory Islamic Studies, 6 (2). ISSN ISSN 2289-9634 e-ISSN 0128-0902

Aplikasi maqasid syariah di dalam penentuan hukum pemberian zakat kepada golongan bukan islam / Razizi Tarmuji. (2017) Borneo Akademika, 2 (1). pp. 61-68. ISSN 2462-1641

Motif kesukarelawan remaja muslimah di Terengganu / Wan Asri Wan Aziz … [et al.]. (2020) Borneo Akademika, 4 (2): 1. pp. 1-12. ISSN 2462-1641

Book Section

Sorotan awal terhadap amalan pengurusan harta pusaka di Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) / Nor Azlina Abd Wahab dan Mohd Zamro Muda. (2021) In: 4th International Islamic Heritage Conference 2021 (ISHEC ’21). Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Alor Gajah, Melaka, p. 58. ISBN 978-967-2846-07-9

Kebertanggungjawaban dalam tadbir urus kedermawanan (philanthropy) dari sudut pandangan Islam / Hasan Bahrom … [et al.]. (2014) In: International Conference on Islamic Business, Art, Culture & Communication (ICIBACC 2014). Division of Research and Industry Linkages, UiTM Melaka, Alor Gajah, p. 64.

Incorporating risk management as part of shariah governance framework in Islamic institution / Mohammad Mahyuddin Khalid … [et al.]. (2014) In: IIDEX 2014: invention, innovation & design exposition. Research Innovation Business Unit, Shah Alam, Selangor, p. 110. (Submitted)

Monograph

Transkrip wawancara bersama Ustaz Ibrisam Pegawai Pejabat Agama Islam Machang Kelantan / Muhamad Hakim Ahmad Dzarawi and Mohamad Iqmal Ussaiq Ismail. (2018) Oral History Report. Universiti Teknologi MARA, Kelantan. (Submitted)

Student Project

The level of awareness on wasiyyah: a study among Muslim resident in Taman Medan / Nur Athirah Mohamad Awang. (2022) [Student Project] (Submitted)

Research Reports

Sumbangan Tuan Hussein dalam perkembangan dakwah islamiah di negeri Kedah / Ahmad Fauzi Yahaya, Mustapa Abdullah, Maznah Wan Omar. (2010) [Research Reports] (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 23 01:56:43 2024 UTC.